Mã bưu điện Núi Thành, Quảng Nam

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Bảng tra cứu mã bưu điện của các bưu cục Núi Thành thuộc tỉnh Quảng Nam, bao gồm: Núi Thành, Diêm Phổ, Bà Bầu, Tam Mỹ, Tam Giang, Tam Hòa, Tam Sơn, Tam Trà, Tam Thạnh, Tam Tiến, Bến Xe, Khu Kinh Tế Mở Chu Lai, Tam Xuân II, Tam Nghĩa, Khu Công Nghiệp Tam Hiệp, Tam Hải, Hòm thư Công cộng xã Tam Anh Bắc, Hòm thư Công cộng xã Tam Mỹ Tây

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
562300 Bưu cục cấp 2 Núi Thành Khối 3, Thị Trấn Núi Thành, Huyện Núi Thành
Điện thoại: 02353871411
562420 Bưu cục cấp 3 Diêm Phổ Thôn Diêm Phổ, Xã Tam Anh Nam, Huyện Núi Thành
Điện thoại: 02353892772
562480 Bưu cục cấp 3 Bà Bầu Thôn Phú Hưng (Thôn 6), Xã Tam Xuân 1, Huyện Núi Thành
Điện thoại: 02353891200
562520 Điểm BĐVHX Tam Mỹ Thôn Đa Phú 1, Xã Tam Mỹ Đông, Huyện Núi Thành
Điện thoại: 02353871553
562320 Điểm BĐVHX Tam Giang Thôn Đông An (Thôn 4), Xã Tam Giang, Huyện Núi Thành
Điện thoại: 02353870870
562360 Điểm BĐVHX Tam Hòa Thôn Hòa Xuân, Xã Tam Hoà, Huyện Núi Thành
Điện thoại: 02353892892
562510 Điểm BĐVHX Tam Sơn Thôn Mỹ Đông (Thôn 1), Xã Tam Sơn, Huyện Núi Thành
Điện thoại: 02353892892
562540 Điểm BĐVHX Tam Trà Thôn Phú Thành (Thôn 3), Xã Tam Trà, Huyện Núi Thành
Điện thoại: 02353871033
562500 Điểm BĐVHX Tam Thạnh Thôn Trung Hòa (Thôn 2), Xã Tam Thạnh, Huyện Núi Thành
Điện thoại: 02353892779
562380 Điểm BĐVHX Tam Tiến Thôn Tân Bình Trung, Xã Tam Tiến, Huyện Núi Thành
Điện thoại: 02353891382
562560 Bưu cục cấp 3 Bến Xe Thôn Định Phước, Xã Tam Nghĩa, Huyện Núi Thành
Điện thoại: 02353535559
562400 Bưu cục cấp 3 Khu Kinh Tế Mở Chu Lai Thôn An Hải Đông, Xã Tam Quang, Huyện Núi Thành
Điện thoại: 02353550557
562450 Điểm BĐVHX Tam Xuân II Thôn Bà Bầu, Xã Tam Xuân 2, Huyện Núi Thành
Điện thoại: 02353591345
562573 Điểm BĐVHX Tam Nghĩa Thôn Định Phước, Xã Tam Nghĩa, Huyện Núi Thành
Điện thoại: 02353535455
562413 Bưu cục cấp 3 Khu Công Nghiệp Tam Hiệp Thôn Vĩnh Đại (Thôn 3), Xã Tam Hiệp, Huyện Núi Thành
Điện thoại: 02353565000
562348 Điểm BĐVHX Tam Hải Thôn 2, Xã Tam Hải, Huyện Núi Thành
Điện thoại: 02353545000
562427 Hòm thư Công cộng xã Tam Anh Bắc Thôn Lý Trà, Xã Tam Anh Bắc, Huyện Núi Thành
Điện thoại: 02353545000
562617 Hòm thư Công cộng xã Tam Mỹ Tây Thôn Trung Thành, Xã Tam Mỹ Tây, Huyện Núi Thành
Điện thoại: 02353545000
Mã bưu điện Núi Thành, Quảng Nam
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn