Mã bưu điện Phú Tân, Cà Mau

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Tìm nhanh địa chỉ bưu điện, số điện thoại liên hệ và mã bưu bưu chính của các bưu cục gần bạn nhất ở Phú Tân thuộc tỉnh Cà Mau: Phú Tân, Phú Tân, Gò Công, Vàm Đình, Việt Thắng, Giáp Nước, Nguyễn Việt Khái, Tân Hải, Rạch Chèo, Tân Hưng Tây, Phú Mỹ, Phú Thuận

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
973600 Bưu cục cấp 2 Phú Tân Khóm 1, Thị Trấn Cái Đôi Vàm, Huyện Phú Tân
Điện thoại: 889780
973680 Bưu cục cấp 3 Phú Tân Ấp Cái Đôi, Xã Phú Tân, Huyện Phú Tân
Điện thoại: 885715
973700 Bưu cục cấp 3 Gò Công Ấp Gò Công Đông, Xã Việt Khái, Huyện Phú Tân
Điện thoại: 887515
973660 Bưu cục cấp 3 Vàm Đình Ấp Vàm Đình, Xã Phú Thuận, Huyện Phú Tân
Điện thoại: 886215
973630 Điểm BĐVHX Việt Thắng Ấp Bào Chấu, Xã Việt Thắng, Huyện Phú Tân
Điện thoại: 881350
973662 Điểm BĐVHX Giáp Nước Ấp Đất Sét, Xã Phú Thuận, Huyện Phú Tân
Điện thoại: 886299
973730 Điểm BĐVHX Nguyễn Việt Khái Ấp Tân Quảng Đông, Xã Việt Khái, Huyện Phú Tân
Điện thoại: 887260
973750 Điểm BĐVHX Tân Hải Ấp Thanh Đạm, Xã Tân Hải, Huyện Phú Tân
Điện thoại: 886196
973770 Bưu cục cấp 3 Rạch Chèo Ấp Rạch Chèo, Xã Rạch Chèo, Huyện Phú Tân
Điện thoại: 887315
973710 Điểm BĐVHX Tân Hưng Tây Ấp Cái Bát, Xã Tân Hưng Tây, Huyện Phú Tân
Điện thoại: 888015
973669 Điểm BĐVHX Phú Mỹ Ấp Vàm Xáng, Xã Phú Mỹ, Huyện Phú Tân
Điện thoại: 0780886600
973657 Điểm BĐVHX Phú Thuận Ấp Vàm Đình, Xã Phú Thuận, Huyện Phú Tân
Điện thoại: 886672
Mã bưu điện Phú Tân, Cà Mau
4 (80%) 1 vote
Bình luận của bạn