Mã bưu điện Thành Phố Cà Mau, Cà Mau

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Tổng hợp đầy đủ thông về bưu cục như mã bưu điện, địa chỉ giao dịch, số điện thoại cơ quan, thời gian làm việc của các bưu điện Thành Phố Cà Mau thuộc tỉnh Cà Mau: Cà Mau, Tắc Vân, Nguyễn Tất Thành, Tân Thành, Định Bình, Hòa Thành, Tân Thành (VHX), Lý Văn Lâm, An Xuyên, Vàm Ô Rô, Nhà Dây Thép, Cà Mau, Hòm thư Công cộng UBND xã Hòa Tân, Hòm thư Công cộng UBND Phường Tân Xuyên, Hòm thư Công cộng UBND phường Tân Thành, Hòm thư Công cộng UBND PHƯỜNG 1, Hòm thư Công cộng UBND PHƯỜNG 2, Hòm thư Công cộng UBND PHƯỜNG 4, Hòm thư Công cộng UBND PHƯỜNG 7, Hòm thư Công cộng UBND PHƯỜNG 9, Hòm thư Công cộng UBND PHƯỜNG 8, KINH DOANH TIẾP THỊ, Phường 7, Kiốt bưu điện Hồng Bàng, KHL Cà Mau, Bưu cục văn phòng KTC1 Cà Mau, Lê Hồng Phong

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
970000 Bưu cục cấp 1 Cà Mau Sô´3, Đường Lưu Tấn Tài, Phường 5, Thành phố Cà Mau
Điện thoại: 836048
971470 Bưu cục cấp 3 Tắc Vân Ấp 1, Xã Tắc Vân, Thành phố Cà Mau
Điện thoại: 847053
971360 Bưu cục cấp 3 Nguyễn Tất Thành Đường Nguyễn Tất Thành, Phường 8, Thành phố Cà Mau
Điện thoại: 828891
971430 Bưu cục cấp 3 Tân Thành Đường Lý Thường Kiệt, Phường 6, Thành phố Cà Mau
Điện thoại: 07803696789
971570 Điểm BĐVHX Định Bình Ấp Ba Dinh, Xã Định Bình, Thành phố Cà Mau
Điện thoại: 847700
971550 Điểm BĐVHX Hòa Thành Ấp Bùng Binh, Xã Hoà Thành, Thành phố Cà Mau
Điện thoại: 677000
971151 Điểm BĐVHX Tân Thành (VHX) Ấp 5, Xã Tân Thành, Thành phố Cà Mau
Điện thoại: 696305
971530 Điểm BĐVHX Lý Văn Lâm Ấp Chánh, Xã Lý Văn Lâm, Thành phố Cà Mau
Điện thoại: 668000
971170 Điểm BĐVHX An Xuyên Ấp Ô Rô, Xã An Xuyên, Thành phố Cà Mau
Điện thoại: 829300
971171 Điểm BĐVHX Vàm Ô Rô Ấp Tân Hiệp, Xã An Xuyên, Thành phố Cà Mau
Điện thoại: 668001
971040 Bưu cục cấp 3 Nhà Dây Thép Sô´68, Đường Lê Lợi, Phường 2, Thành phố Cà Mau
Điện thoại: 822671
970900 Bưu cục cấp 3 Hệ 1 Cà Mau Sô´3, Đường Lưu Tấn Tài, Phường 5, Thành phố Cà Mau
Điện thoại: 822671
971601 Hòm thư Công cộng UBND xã Hòa Tân Ấp Bùng Binh 1, Xã Hoà Tân, Thành phố Cà Mau
Điện thoại: 822671
971744 Hòm thư Công cộng UBND Phường Tân Xuyên Xóm 1, Phường Tân Xuyên, Thành phố Cà Mau
Điện thoại: 822671
971733 Hòm thư Công cộng UBND phường Tân Thành Ấp 2, Phường Tân Thành, Thành phố Cà Mau
Điện thoại: 822671
971685 Hòm thư Công cộng UBND PHƯỜNG 1 Đường Lý Văn Lâm, Phường 1, Thành phố Cà Mau
Điện thoại: 822671
971045 Hòm thư Công cộng UBND PHƯỜNG 2 Đường Lý Bôn, Phường 2, Thành phố Cà Mau
Điện thoại: 822671
971243 Hòm thư Công cộng UBND PHƯỜNG 4 Đường Lý Bôn, Phường 4, Thành phố Cà Mau
Điện thoại: 822671
971527 Hòm thư Công cộng UBND PHƯỜNG 7 Đường An Dương Vương, Phường 7, Thành phố Cà Mau
Điện thoại: 822671
971724 Hòm thư Công cộng UBND PHƯỜNG 9 Đường Nguyễn Trãi, Phường 9, Thành phố Cà Mau
Điện thoại: 822671
971717 Hòm thư Công cộng UBND PHƯỜNG 8 Đường Nguyễn Tất Thành, Phường 8, Thành phố Cà Mau
Điện thoại: 822671
971750 Bưu cục cấp 3 KINH DOANH TIẾP THỊ Sô´03, Đường Lưu Tấn Tài, Phường 5, Thành phố Cà Mau
Điện thoại: 822671
971705 Bưu cục cấp 3 Phường 7 Sô´131, Đường Huỳnh Thúc Kháng, Phường 7, Thành phố Cà Mau
Điện thoại: 02903506199
971528 Kiốt bưu điện Hồng Bàng Đường An Dương Vương, Phường 7, Thành phố Cà Mau
Điện thoại: 02903506199
971760 Bưu cục cấp 3 KHL Cà Mau Sô´03, Đường Lưu Tấn Tài, Phường 5, Thành phố Cà Mau
Điện thoại: 3831766
970100 Bưu cục văn phòng KTC1 Cà Mau Sô´03, Đường Lưu Tấn Tài, Phường 5, Thành phố Cà Mau
Điện thoại: 3837614
971665 Bưu cục cấp 3 Lê Hồng Phong Sô´07A, Ấp Thạnh Điền, Xã Lý Văn Lâm, Thành phố Cà Mau
Điện thoại: 3540968
Mã bưu điện Thành Phố Cà Mau, Cà Mau
1 (20%) 1 vote
Bình luận của bạn