Mã bưu điện Cái Nước, Cà Mau

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Bài viết tổng hợp mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại của các bưu cục ở Cái Nước thuộc tỉnh Cà Mau, bao gồm: Cái Nước, Hưng Mỹ, Trần Thới, Đông Thới, Phú Hưng, Tân Hưng, Tân Hưng Đông, Thạnh Phú, Đông Hưng, Cái Rắn, Hòa Mỹ, 19 Tháng 5, Hòm thư Công cộng UBND Xã Hòa Mỹ, Lương Thế Trân

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
972700 Bưu cục cấp 2 Cái Nước Khóm 1, Thị Trấn Cái Nước, Huyện Cái Nước
Điện thoại: 07803884184
972850 Bưu cục cấp 3 Hưng Mỹ Ấp Rau Dừa, Xã Hưng Mỹ, Huyện Cái Nước
Điện thoại: 880115
972880 Điểm BĐVHX Trần Thới Ấp Đầm Cùng, Xã Trần Thới, Huyện Cái Nước
Điện thoại: 881115
972730 Điểm BĐVHX Đông Thới Ấp Bào Tròn, Xã Đông Thới, Huyện Cái Nước
Điện thoại: 883902
972830 Điểm BĐVHX Phú Hưng Ấp Lộ Xe, Xã Phú Hưng, Huyện Cái Nước
Điện thoại: 880230
972780 Điểm BĐVHX Tân Hưng Ấp Phong Lưu, Xã Tân Hưng, Huyện Cái Nước
Điện thoại: 880330
972750 Điểm BĐVHX Tân Hưng Đông Ấp Đông Hưng, Xã Tân Hưng Đông, Huyện Cái Nước
Điện thoại: 884400
972930 Điểm BĐVHX Thạnh Phú Ấp Sở Tại, Xã Thạnh Phú, Huyện Cái Nước
Điện thoại: 829000
972927 Điểm BĐVHX Đông Hưng Ấp Tân Phong, Xã Đông Hưng, Huyện Cái Nước
Điện thoại: 851500
972844 Điểm BĐVHX Cái Rắn Ấp Cái Rắn A, Xã Phú Hưng, Huyện Cái Nước
Điện thoại: 773300
972861 Điểm BĐVHX Hòa Mỹ Ấp Kinh Tư, Xã Hòa Mỹ, Huyện Cái Nước
Điện thoại: 3880798,3880799
972949 Bưu cục cấp 3 19 Tháng 5 Khóm 3, Thị Trấn Cái Nước, Huyện Cái Nước
Điện thoại: 3883900
972918 Hòm thư Công cộng UBND Xã Hòa Mỹ Ấp Cái Bác, Xã Hòa Mỹ, Huyện Cái Nước
Điện thoại: 3883900
972812 Điểm BĐVHX Lương Thế Trân Ấp Hòa Trung, Xã Lương Thế Trân, Huyện Cái Nước
Điện thoại: 3883900
Mã bưu điện Cái Nước, Cà Mau
3 (60%) 3 votes
Bình luận của bạn