Mã bưu điện U Minh, Cà Mau

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Danh sách các điểm bưu điện U Minh thuộc tỉnh Cà Mau, tìm mã bưu điện: U Minh, Khánh Hội, Đại lý bưu điện Cái Tàu, Khánh Tiến, Khánh Lâm, Khánh Hòa, Nguyễn Phích, Tiểu Dừa, Lâm Trường 30/4, KCN Khánh An, Minh Hà, Đại lý bưu điện Số 06 U Minh, Hòm thư Công cộng UBND Xã Khánh Thuận, BĐVHX KHÁNH THUẬN

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
972100 Bưu cục cấp 2 U Minh Khóm 3, Thị Trấn U Minh, Huyện U Minh
Điện thoại: 863130
972220 Bưu cục cấp 3 Khánh Hội Ấp 7, Xã Khánh Hội, Huyện U Minh
Điện thoại: 865415
972200 Đại lý bưu điện Cái Tàu Ấp 4, Xã Khánh An, Huyện U Minh
Điện thoại: 864350
972140 Bưu cục cấp 3 Khánh Tiến Ấp 3, Xã Khánh Tiến, Huyện U Minh
Điện thoại: 866815
972180 Điểm BĐVHX Khánh Lâm Ấp 4, Xã Khánh Lâm, Huyện U Minh
Điện thoại: 865775
972121 Điểm BĐVHX Khánh Hòa Ấp 7, Xã Khánh Hoà, Huyện U Minh
Điện thoại: 866915
972160 Điểm BĐVHX Nguyễn Phích Ấp 7, Xã Nguyễn Phích, Huyện U Minh
Điện thoại: 863372
972141 Điểm BĐVHX Tiểu Dừa Ấp 3, Xã Khánh Tiến, Huyện U Minh
Điện thoại: 863780
972120 Điểm BĐVHX Lâm Trường 30/4 Ấp 14, Xã Khánh Hoà, Huyện U Minh
Điện thoại: 863854
972216 Bưu cục cấp 3 KCN Khánh An Ấp 6, Xã Khánh An, Huyện U Minh
Điện thoại: 3650124
972217 Điểm BĐVHX Minh Hà Ấp 10, Xã Khánh An, Huyện U Minh
Điện thoại: 868771 – 868772
972111 Đại lý bưu điện Số 06 U Minh Khóm 3, Thị Trấn U Minh, Huyện U Minh
Điện thoại: 980171
972255 Hòm thư Công cộng UBND Xã Khánh Thuận Ấp 1, Xã Khánh Thuận, Huyện U Minh
Điện thoại: 980171
972256 Điểm BĐVHX BĐVHX KHÁNH THUẬN Ấp 1, Xã Khánh Thuận, Huyện U Minh
Điện thoại: 980171
Mã bưu điện U Minh, Cà Mau
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn