Mã bưu điện Quận 4, Hồ Chí Minh

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Tổng hợp đầy đủ thông về bưu cục như mã bưu điện, địa chỉ giao dịch, số điện thoại cơ quan, thời gian làm việc của các bưu điện Quận 4 thuộc tỉnh Hồ Chí Minh: Quận 4, Khánh Hội, Hòm thư Công cộng SG20, Hòm thư Công cộng SG30, Hòm thư Công cộng SG19, Hòm thư Công cộng SG23, Hòm thư Công cộng SG24, Hòm thư Công cộng SG27, Hòm thư Công cộng SG28

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
754000 Bưu cục cấp 2 Quận 4 Sô´104, Đường Nguyễn Tất Thành, Phường Số 13, Quận 4
Điện thoại: 028.38264070
754100 Bưu cục cấp 3 Khánh Hội Sô´52, Đường Lê Quốc Hưng, Phường Số 12, Quận 4
Điện thoại: 028.38266590
754761 Hòm thư Công cộng SG20 Sô´531, Đường Vĩnh Khánh, Phường Số 10, Quận 4
Điện thoại: 028.38266590
754252 Hòm thư Công cộng SG30 Sô´31, Đường số 12A, Phường Số 6, Quận 4
Điện thoại: 028.38266590
754900 Hòm thư Công cộng SG19 Sô´243, Đường Hoàng Diệu, Phường Số 8, Quận 4
Điện thoại: 028.38266590
755387 Hòm thư Công cộng SG23 Sô´181/15, Ngõ 181, Đường Xóm Chiếu, Phường Số 16, Quận 4
Điện thoại: 028.38266590
755240 Hòm thư Công cộng SG24 Sô´132, Đường Tôn Thất Thuyết, Phường Số 15, Quận 4
Điện thoại: 028.38266590
754424 Hòm thư Công cộng SG27 Sô´64A, Đường Nguyễn Khoái, Phường Số 2, Quận 4
Điện thoại: 028.38266590
754522 Hòm thư Công cộng SG28 Sô´360, Đường Bến Vân Đồn, Phường Số 1, Quận 4
Điện thoại: 028.38266590
Mã bưu điện Quận 4, Hồ Chí Minh
5 (100%) 1 vote
Bình luận của bạn