Mã bưu điện Bình Chánh, Hồ Chí Minh

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Tìm nhanh địa chỉ bưu điện, số điện thoại liên hệ và mã bưu bưu chính của các bưu cục gần bạn nhất ở Bình Chánh thuộc tỉnh Hồ Chí Minh: Bình Lợi, Bình Chánh, Lê Minh Xuân, Chợ Bình Chánh, Cầu Xáng, Chợ Đệm, Vĩnh Lộc, Phong Phú, Bình Hưng, Láng Le, Vĩnh Lộc B, Tân Nhựt, Vĩnh Lộc A, Phong Phú, Ghisê 2 Chợ Bình Chánh, Tân Quý Tây, Lê Minh Xuân, Đa Phước, Hưng Long, Phạm Văn Hai, Quy Đức, Láng Le, Hòm thư Công cộng HỘP THƯ CÔNG CỘNG, Hòm thư Công cộng HỘP THƯ CÔNG CỘNG, Bưu cục văn phòng VP BĐH Bình Chánh

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
738500 Điểm BĐVHX Bình Lợi Sô´C4/125A, Ấp 3, Xã Bình Lợi, Huyện Bình Chánh
Điện thoại: 028.38773281
738000 Bưu cục cấp 2 Bình Chánh Sô´E9/37, Đường Nguyễn Hữu Trí, Thị trấn Tân Túc, Huyện Bình Chánh
Điện thoại: 028 38756882
738300 Bưu cục cấp 3 Lê Minh Xuân Sô´F7/8A, Ấp 6, Xã Lê Minh Xuân, Huyện Bình Chánh
Điện thoại: 028 37660318
738800 Bưu cục cấp 3 Chợ Bình Chánh Sô´1C, Ấp 4, Xã Bình Chánh, Huyện Bình Chánh
Điện thoại: 028 38758453
738400 Bưu cục cấp 3 Cầu Xáng Ấp 3, Xã Phạm Văn Hai, Huyện Bình Chánh
Điện thoại: 028 38772040
738010 Bưu cục cấp 3 Chợ Đệm Sô´A13/1D, Đường Nguyễn Hữu Trí, Thị trấn Tân Túc, Huyện Bình Chánh
Điện thoại: 028 37600000
738100 Bưu cục cấp 3 Vĩnh Lộc Sô´2300, Ấp 4, Xã Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh
Điện thoại: 028 37650333
739400 Bưu cục cấp 3 Phong Phú Sô´D11/314C, Ấp 4, Xã Phong Phú, Huyện Bình Chánh
Điện thoại: 028 38757112
739500 Bưu cục cấp 3 Bình Hưng Sô´B17/13, Ấp 3, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh
Điện thoại: 028 37582775
738600 Bưu cục cấp 3 Láng Le Sô´A6/177B, Ấp 6, Xã Tân Nhựt, Huyện Bình Chánh
Điện thoại: 028 37662144
738101 Điểm BĐVHX Vĩnh Lộc B Ấp 5, Xã Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh
Điện thoại: 37652027
738601 Điểm BĐVHX Tân Nhựt Sô´B13/265A, Ấp 2, Xã Tân Nhựt, Huyện Bình Chánh
Điện thoại: 028.37600445
738200 Điểm BĐVHX Vĩnh Lộc A Ấp 5, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh
Điện thoại: 37650839
739401 Điểm BĐVHX Phong Phú Ấp 3, Xã Phong Phú, Huyện Bình Chánh
Điện thoại: 38773889
739100 Bưu cục cấp 3 Ghisê 2 Chợ Bình Chánh Sô´C8/28B, Ấp 3, Xã Hưng Long, Huyện Bình Chánh
Điện thoại: 028 37691011
739000 Điểm BĐVHX Tân Quý Tây Ấp 2, Xã Tân Quý Tây, Huyện Bình Chánh
Điện thoại: 37606263
738301 Điểm BĐVHX Lê Minh Xuân Ấp 3, Xã Lê Minh Xuân, Huyện Bình Chánh
Điện thoại: 38773889
739300 Điểm BĐVHX Đa Phước Ấp 5, Xã Đa Phước, Huyện Bình Chánh
Điện thoại: 028.37781334
739101 Điểm BĐVHX Hưng Long Ấp 3, Xã Hưng Long, Huyện Bình Chánh
Điện thoại: 028.37691177
738412 Điểm BĐVHX Phạm Văn Hai Ấp 6, Xã Phạm Văn Hai, Huyện Bình Chánh
Điện thoại: 376821390
739210 Bưu cục cấp 3 Quy Đức Sô´A7/31, Ấp 1, Xã Quy Đức, Huyện Bình Chánh
Điện thoại: 376821390
738333 Điểm BĐVHX Láng Le Ấp 1, Xã Lê Minh Xuân, Huyện Bình Chánh
Điện thoại: 8773430
738719 Hòm thư Công cộng HỘP THƯ CÔNG CỘNG Sô´C9/18, Ấp 3, Xã Tân Kiên, Huyện Bình Chánh
Điện thoại: 8773430
738907 Hòm thư Công cộng HỘP THƯ CÔNG CỘNG Sô´999/8, Ấp 2, Xã An Phú Tây, Huyện Bình Chánh
Điện thoại: 8773430
738050 Bưu cục văn phòng VP BĐH Bình Chánh Sô´E9/37, Đường Nguyễn Hữu Trí, Thị trấn Tân Túc, Huyện Bình Chánh
Điện thoại: 8773430
Mã bưu điện Bình Chánh, Hồ Chí Minh
4.9 (97.88%) 66 votes
Bình luận của bạn