Mã bưu điện Quận 6, Hồ Chí Minh

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Bài viết tổng hợp mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại của các bưu cục ở Quận 6 thuộc tỉnh Hồ Chí Minh, bao gồm: Quận 6, Minh Phụng, Lý Chiêu Hoàng, Phú Lâm, Hòm thư Công cộng Hộp thư công cộng

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
747400 Bưu cục cấp 2 Quận 6 Sô´88-90, Đường Tháp Mười, Phường Số 2, Quận 6
Điện thoại: 028.39601227
746000 Bưu cục cấp 3 Minh Phụng Sô´277, Đường Hậu Giang, Phường Số 5, Quận 6
Điện thoại: 028.39692756
747160 Bưu cục cấp 3 Lý Chiêu Hoàng Sô´55, Đường Lý Chiêu Hòang, Phường Số 10, Quận 6
Điện thoại: 028.39692756
746768 Bưu cục cấp 3 Phú Lâm Sô´76, Đường Số 10, Phường Số 13, Quận 6
Điện thoại: 028.39692756
747329 Hòm thư Công cộng Hộp thư công cộng Sô´440, Đường Trần Văn Kiểu, Phường Số 7, Quận 6
Điện thoại: 028.39692756
Mã bưu điện Quận 6, Hồ Chí Minh
2.1 (42.5%) 8 votes
Bình luận của bạn