Mã bưu điện Củ Chi, Hồ Chí Minh

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Bảng tra cứu mã bưu điện, địa chỉ và số điện thoại liên hệ của các bưu điện thuộc Củ Chi thuộc tỉnh Hồ Chí Minh: Củ Chi, Tân Thông Hội, Phước Hiệp, Phước Vĩnh An, Tân Phú Trung, Tân Phú Trung, Bình Mỹ, Hòa Phú, Phú Hòa Đông, Tân Thạnh Đông, Tân Trung, Tân Thạnh Tây, Trung An, An Nhơn Tây, An Nhơn Tây, An Phú, Nhuận Đức, Phạm Văn Cội, Phú Mỹ Hưng, Phước Thạnh, Thái Mỹ, Trung Lập Hạ, Trung Lập Thượng, Trung Lập, Tân An Hội, Thị Trấn Củ Chi, Bưu cục Phát cấp 2 TTDVKH Củ Chi, PHÚ HÒA ĐÔNG, Hòm thư Công cộng CC07, Bưu cục văn phòng VP BĐH Củ Chi

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
733000 Bưu cục cấp 2 Củ Chi Sô´174, Khu phố 2, Thị trấn Củ Chi, Huyện Củ Chi
Điện thoại: 028 38920519
734700 Điểm BĐVHX Tân Thông Hội Sô´103/03, Ấp Chánh, Xã Tân Thông Hội, Huyện Củ Chi
Điện thoại: 08 37960222
734400 Điểm BĐVHX Phước Hiệp Ấp Phước Hòa, Xã Phước Hiệp, Huyện Củ Chi
Điện thoại: 08 37916222
733100 Điểm BĐVHX Phước Vĩnh An Ấp 1, Xã Phước Vĩnh An, Huyện Củ Chi
Điện thoại: 08 7905111
734801 Điểm BĐVHX Tân Phú Trung Sô´193, Ấp Cây Da, Xã Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi
Điện thoại: 08 37960700
734800 Bưu cục cấp 3 Tân Phú Trung Sô´912 QL22, Ấp Đình, Xã Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi
Điện thoại: 028 38922185
735001 Điểm BĐVHX Bình Mỹ Ấp 6b, Xã Bình Mỹ, Huyện Củ Chi
Điện thoại: 37975759
733300 Điểm BĐVHX Hòa Phú Ấp 1a, Xã Hoà Phú, Huyện Củ Chi
Điện thoại: 08 37954222
733500 Điểm BĐVHX Phú Hòa Đông Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Hoà Đông, Huyện Củ Chi
Điện thoại: 08 7906200
734901 Điểm BĐVHX Tân Thạnh Đông Ấp 1, Xã Tân Thạnh Đông, Huyện Củ Chi
Điện thoại: 08 37952000
734900 Bưu cục cấp 3 Tân Trung Sô´1014, Ấp 12, Xã Tân Thạnh Đông, Huyện Củ Chi
Điện thoại: 028 37956600
733200 Điểm BĐVHX Tân Thạnh Tây Ấp 2a, Xã Tân Thạnh Tây, Huyện Củ Chi
Điện thoại: 08 37950222
733400 Điểm BĐVHX Trung An Ấp Chợ, Xã Trung An, Huyện Củ Chi
Điện thoại: 37956222
733800 Bưu cục cấp 3 An Nhơn Tây Sô´1468 TL7, Ấp Chợ Củ, Xã An Nhơn Tây, Huyện Củ Chi
Điện thoại: 028 37946315
733801 Điểm BĐVHX An Nhơn Tây Sô´07, Ấp Lô 6, Xã An Nhơn Tây, Huyện Củ Chi
Điện thoại: 08 38926222
733900 Bưu cục cấp 3 An Phú Sô´Tỉnh lộ 15, Ấp An Hòa, Xã An Phú, Huyện Củ Chi
Điện thoại: 028 37941108
733701 Điểm BĐVHX Nhuận Đức Ấp Ngã Tư, Xã Nhuận Đức, Huyện Củ Chi
Điện thoại: 08 37928222
733600 Bưu cục cấp 3 Phạm Văn Cội Sô´305, Ấp 3, Xã Phạm Văn Cội, Huyện Củ Chi
Điện thoại: 028 37949841
734001 Điểm BĐVHX Phú Mỹ Hưng Ấp Phú Lợi, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi
Điện thoại: 08 37948222
734300 Bưu cục cấp 3 Phước Thạnh Sô´865, Ấp Chợ, Xã Phước Thạnh, Huyện Củ Chi
Điện thoại: 028 8929385
734500 Điểm BĐVHX Thái Mỹ Ấp Bình Thượng I, Xã Thái Mỹ, Huyện Củ Chi
Điện thoại: 08 37913666
734100 Điểm BĐVHX Trung Lập Hạ Ấp Xóm Mới, Xã Trung Lập Hạ, Huyện Củ Chi
Điện thoại: 08 7923355
734201 Điểm BĐVHX Trung Lập Thượng Ấp Sa Nhỏ, Xã Trung Lập Thượng, Huyện Củ Chi
Điện thoại: 08 38926333
734200 Bưu cục cấp 3 Trung Lập Sô´29, Ấp Trung Bình, Xã Trung Lập Thượng, Huyện Củ Chi
Điện thoại: 028 38926642
734600 Điểm BĐVHX Tân An Hội Ấp Tam Tân, Xã Tân An Hội, Huyện Củ Chi
Điện thoại: 08 37922100
733010 Bưu cục cấp 3 Thị Trấn Củ Chi Khu phố 8, Thị trấn Củ Chi, Huyện Củ Chi
Điện thoại: 08 7907855
733030 Bưu cục Phát cấp 2 TTDVKH Củ Chi Khu phố 2, Thị trấn Củ Chi, Huyện Củ Chi
Điện thoại: 028 8920353
733530 Bưu cục cấp 3 PHÚ HÒA ĐÔNG Sô´270A TL15, Ấp Phú Lợi, Xã Phú Hoà Đông, Huyện Củ Chi
Điện thoại: 028 35845600
733118 Hòm thư Công cộng CC07 Ấp 5, Xã Phước Vĩnh An, Huyện Củ Chi
Điện thoại: 028 35845600
733060 Bưu cục văn phòng VP BĐH Củ Chi Khu phố 2, Thị trấn Củ Chi, Huyện Củ Chi
Điện thoại: 028 35845600
Mã bưu điện Củ Chi, Hồ Chí Minh
5 (100%) 1 vote
Bình luận của bạn