Mã bưu điện Quận 9, Hồ Chí Minh

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Cung cấp thông tin về địa chỉ, điện thoại, mã bưu cục, vị trí của Bưu Điện Quận 9 trên bản đồ, cùng với cảm nhận của người sử dụng về Bưu Điện Quận 9.

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
715000 Bưu cục cấp 3 Cây Dầu Đường Số 400, Phường Tân Phú, Quận 9
Điện thoại: 028.37251844
715100 Bưu cục cấp 3 Chợ Nhỏ Sô´95, Đường Man Thiện, Phường Hiệp Phú, Quận 9
Điện thoại: 028.37360517
716300 Điểm BĐVHX Long Trường Sô´1, Đường Nguyễn Duy Trinh, Phường Long Trường, Quận 9
Điện thoại: 028.37300011
716200 Điểm BĐVHX Phú Hữu Sô´884, Đường Nguyễn Duy Trinh, Phường Phú Hữu, Quận 9
Điện thoại: 028.37316002
715300 Bưu cục cấp 3 Phước Long Sô´132B, Đường Tây Hòa, Phường Phước Long A, Quận 9
Điện thoại: 028.37281647
716500 Điểm BĐVHX Long Phước Ấp Long Thuận, Phường Long Phước, Quận 9
Điện thoại: 028.37340102
715401 Điểm BĐVHX Long Thạnh Mỹ Sô´127A, Đường Nguyễn Văn Tăng, Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9
Điện thoại: 028.37330229
716040 Bưu cục cấp 3 Phước Bình Sô´45, Đường Đại Lộ Ii, Phường Phước Bình, Quận 9
Điện thoại: 028.37281646
716418 Hòm thư Công cộng Thùng thư công cộng Đường Ích Thạnh, Phường Trường Thạnh, Quận 9
Điện thoại: 028.37281646
715538 Hòm thư Công cộng Hòm thư công cộng Ấp Bến Đò Sô´Ấp Bến óò, Đường Nguyễn Xiễn, Phường Long Bình, Quận 9
Điện thoại: 028.37281646
715650 Bưu cục cấp 3 Điểm giao dịch Khu Công Nghệ Cao Thủ Đức Sô´Kios, Đường Xa Lộ Hà Nội, Phường Tân Phú, Quận 9
Điện thoại: 028.37281646
715885 Bưu cục cấp 3 Bưu cục EMS giao dịch Quận 9 Sô´44, Đường Đỗ Xuân Hợp, Phường Phước Long A, Quận 9
Điện thoại: 028.37281646
715143 Bưu cục cấp 3 KHL Quận 9 Sô´97, Đường Man Thiện, Phường Hiệp Phú, Quận 9
Điện thoại: 028.37307449
716323 Bưu cục cấp 3 Trường Thạnh Sô´416/12, Đường Lã Xuân Oai, Phường Long Trường, Quận 9
Điện thoại: 028.37307449
Mã bưu điện Quận 9, Hồ Chí Minh
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn