Mã bưu điện Quận 7, Hồ Chí Minh

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Tổng hợp đầy đủ thông về bưu cục như mã bưu điện, địa chỉ giao dịch, số điện thoại cơ quan, thời gian làm việc của các bưu điện Quận 7 thuộc tỉnh Hồ Chí Minh: Quận 7, Phú Mỹ, Tân Phong, Tân Thuận Đông, Tân Hưng, Tân Thuận, Tân Quy Đông, Giao dịch EMS – 136 Nguyễn Thị Thập Q.7, Hòm thư Công cộng Tân Phú, Hòm thư Công cộng Tân Hưng, Hòm thư Công cộng Tân Kiểng, Hòm thư Công cộng Bình Thuận, Bưu cục văn phòng VP BĐTT Nam Sài Gòn

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
756100 Bưu cục cấp 2 Quận 7 Sô´1441, Đường hùynh Tấn Phát Khu Phô1, Phường Phú Mỹ, Quận 7
Điện thoại: 028.37852456
756110 Bưu cục cấp 3 Phú Mỹ Sô´697, Khu phố 1, Phường Phú Thuận, Quận 7
Điện thoại: 028.38733099
756600 Bưu cục cấp 3 Tân Phong Sô´382/8A, Khu phố 2, Phường Tân Phong, Quận 7
Điện thoại: 028.37713222
756200 Bưu cục cấp 3 Tân Thuận Đông Đường Tân Thuận, Khu chế xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7
Điện thoại: 028.37701701
756922 Bưu cục cấp 3 Tân Hưng Sô´60, Đường D1, Phường Tân Hưng, Quận 7
Điện thoại: 028.37701701
756000 Bưu cục cấp 3 Tân Thuận Sô´KE42,43, Đường Hùynh Tấn Phát Khu Phố 1, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7
Điện thoại: 028.38728274
756700 Bưu cục cấp 3 Tân Quy Đông Sô´44, Khu phố 2, Phường Tân Quy, Quận 7
Điện thoại: 028.37712888
756060 Bưu cục cấp 3 Giao dịch EMS – 136 Nguyễn Thị Thập Q.7 Sô´136, Đường Nguyễn Thị Thập, Phường Bình Thuận, Quận 7
Điện thoại: 028.37712888
756335 Hòm thư Công cộng Tân Phú Sô´48 KP1, Đường số 9, Phường Tân Phú, Quận 7
Điện thoại: 028.37712888
756921 Hòm thư Công cộng Tân Hưng Sô´695, KP 4, Đường Trần Xuân Sọan, Phường Tân Hưng, Quận 7
Điện thoại: 028.37712888
756841 Hòm thư Công cộng Tân Kiểng Sô´124, KP 3, Đường 17, Phường Tân Kiểng, Quận 7
Điện thoại: 028.37712888
756446 Hòm thư Công cộng Bình Thuận Sô´342, KP1, Đường Hùynh tấn Phát, Phường Bình Thuận, Quận 7
Điện thoại: 028.37712888
756050 Bưu cục văn phòng VP BĐTT Nam Sài Gòn Sô´1441, Đường hùynh Tấn Phát Khu Phô1, Phường Phú Mỹ, Quận 7
Điện thoại: 028.37712888
Mã bưu điện Quận 7, Hồ Chí Minh
4.8 (95%) 32 votes
Bình luận của bạn