Mã bưu điện Quận 10, Hồ Chí Minh

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Danh sách 25 địa chỉ Bưu điện ở Quận 10, Hồ Chí Minh: Bưu cục cấp 2 Quận 10, Bưu cục cấp 3 Ngô Quyền, Bưu cục cấp 3 Hoà Hưng, Bưu cục cấp 3 Ngã Sáu Dân Chủ, Bưu cục cấp 3 Sư Vạn Hạnh, Bưu cục cấp 3 Bà Hạt, Bưu cục cấp 3 Phú Thọ, Bưu cục cấp 3 Datapost Hcm, Bưu cục cấp 3 Bưu Chính Uỷ Thác, Bưu cục Bưu chính Uỷ thác UT – Hồ Chí Minh, Bưu cục DataPost DP – Hồ Chí Minh, Bưu cục Ngoại dịch ND – Hồ Chí Minh, Bưu cục Khai thác Liên tỉnh KTLT Hồ Chí Minh, Bưu cục Khai thác Liên tỉnh KTNT Hồ Chí Minh, Bưu cục Trung chuyển TC – Hồ Chí Minh, Bưu cục cấp 3 Đội chuyển phát nhanh Chợ Lớn, Bưu cục Chuyển phát nhanh (EMS) Chuyển phát nhanh, Bưu cục Trung chuyển Bưu cục Trung chuyển nội tỉnh, Bưu cục cấp 3 UT VCKVMN, Bưu cục Trung chuyển Trung chuyển nội tỉnh, Bưu cục Phát cấp 2 BCP Nội Tỉnh, Bưu cục văn phòng VP TT.KTVC, Bưu cục cấp 3 MTV In Tem, Bưu cục cấp 3 UT VCKVMN 2, Bưu cục cấp 3 KHL Chợ Lớn 1

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
740500 Bưu cục cấp 2 Quận 10 Sô´157, Đường Lý Thái Tổ, Phường Số 9, Quận 10
Điện thoại: 028 39270072
740100 Bưu cục cấp 3 Ngô Quyền Sô´237, Đường Ngô Quyền, Phường Số 6, Quận 10
Điện thoại: 028 38532120
740200 Bưu cục cấp 3 Hoà Hưng Sô´411, Đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường Số 13, Quận 10
Điện thoại: 028 38631278
740300 Bưu cục cấp 3 Ngã Sáu Dân Chủ Sô´1E, Đường 3 Tháng 2, Phường Số 11, Quận 10
Điện thoại: 028 38398691
740310 Bưu cục cấp 3 Sư Vạn Hạnh Sô´784, Đường Sư Vạn Hạnh, Phường Số 12, Quận 10
Điện thoại: 028 38632572
742000 Bưu cục cấp 3 Bà Hạt Sô´196, Đường Bà Hạt, Phường Số 9, Quận 10
Điện thoại: 028 39273324
740030 Bưu cục cấp 3 Phú Thọ Sô´270 Bis, Đường Lý Thường Kiệt, Phường Số 14, Quận 10
Điện thoại: 028 38650540
740010 Bưu cục cấp 3 Datapost Hcm Sô´270Bis, Đường Lý Thường Kiệt, Phường Số 14, Quận 10
Điện thoại: 028 38649205
740020 Bưu cục cấp 3 Bưu Chính Uỷ Thác Sô´270bis, Đường Lý Thường Kiệt, Phường Số 14, Quận 10
Điện thoại: 028.38659219
700925 Bưu cục Bưu chính Uỷ thác UT – Hồ Chí Minh Sô´270 Bis, Đường Lý Thường Kiệt, Phường Số 14, Quận 10
Điện thoại: 028.38659219
700930 Bưu cục DataPost DP – Hồ Chí Minh Sô´270 Bis, Đường Lý Thường Kiệt, Phường Số 14, Quận 10
Điện thoại: 028.38659219
700955 Bưu cục Ngoại dịch ND – Hồ Chí Minh Sô´270 Bis, Đường Lý Thường Kiệt, Phường Số 14, Quận 10
Điện thoại: 028.38650456
700910 Bưu cục Khai thác Liên tỉnh KTLT Hồ Chí Minh Sô´270 Bis, Đường Lý Thường Kiệt, Phường Số 14, Quận 10
Điện thoại: 028.‎38652734
700920 Bưu cục Khai thác Liên tỉnh KTNT Hồ Chí Minh Sô´270 Bis, Đường Lý Thường Kiệt, Phường Số 14, Quận 10
Điện thoại: 028.‎38647864
700959 Bưu cục Trung chuyển TC – Hồ Chí Minh Sô´270 Bis, Đường Lý Thường Kiệt, Phường Số 14, Quận 10
Điện thoại: (08
740180 Bưu cục cấp 3 Đội chuyển phát nhanh Chợ Lớn Sô´354/1/1, Hẻm 354, Đường Lý Thường Kiệt, Phường Số 14, Quận 10
Điện thoại: 028 38688696
700940 Bưu cục Chuyển phát nhanh (EMS) Chuyển phát nhanh Sô´270, Đường Lý Thường Kiệt, Phường Số 14, Quận 10
Điện thoại: 028.38650452
740822 Bưu cục Trung chuyển Bưu cục Trung chuyển nội tỉnh Sô´270, Hẻm 252, Đường Lý Thường Kiệt, Phường Số 14, Quận 10
Điện thoại: 028.38650452
740190 Bưu cục cấp 3 UT VCKVMN Sô´270, Hẻm 252, Đường Lý Thường Kiệt, Phường Số 14, Quận 10
Điện thoại: 028.38650452
700958 Bưu cục Trung chuyển Trung chuyển nội tỉnh Sô´270 Bis, Hẻm 252, Đường Lý Thường Kiệt, Phường Số 14, Quận 10
Điện thoại: 028 38649774
742610 Bưu cục Phát cấp 2 BCP Nội Tỉnh Sô´270 Bis, Đường Lý Thường Kiệt, Phường Số 14, Quận 10
Điện thoại: 028.38659219
742615 Bưu cục văn phòng VP TT.KTVC Sô´270 Bis, Đường Lý Thường Kiệt, Phường Số 14, Quận 10
Điện thoại: 028.38659219
740270 Bưu cục cấp 3 MTV In Tem Sô´270, Đường Lý Thường Kiệt, Phường Số 14, Quận 10
Điện thoại: 028.38659219
742620 Bưu cục cấp 3 UT VCKVMN 2 Sô´270, Đường Lý Thường Kiệt, Phường Số 14, Quận 10
Điện thoại: 028.38659219
740165 Bưu cục cấp 3 KHL Chợ Lớn 1 Sô´270 Bis, Đường Lý Thường Kiệt, Phường Số 14, Quận 10
Điện thoại: 028 38653868
Mã bưu điện Quận 10, Hồ Chí Minh
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn