Mã bưu điện Tân Bình, Hồ Chí Minh

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Bảng tra cứu mã bưu điện, địa chỉ và số điện thoại liên hệ của các bưu điện thuộc Tân Bình thuộc tỉnh Hồ Chí Minh: Tân Bình, Chí Hòa, Bà Quẹo, Lý Thường Kiệt, Bàu Cát, Phạm Văn Hai, Hòang Hoa Thám, Bảy Hiền, Tân Sơn Nhất, Đại lý bưu điện Phạm Văn Hai-1, Đại lý bưu điện Hương Lộ 11-1, E.TOWN, Đại lý bưu điện Tân Sơn Nhất, Bưu cục Trung chuyển HCM EMS LT, Bưu cục khai thác cấp 1 HCM EMS NT, [EMS] HCM EMS QT, [EMS] Bưu cục Ba Vì, [EMS] Bưu cục Đội giao nhận, [EMS] Bưu cục Phát tại quầy HTM, [EMS] Đại lý Anpha, [EMS] Phát hoàn, [EMS] HCM EMS QT (Chuyển hoàn), Bưu cục Phát cấp 1 [EMS] COD TP.HCM, Hòm thư Công cộng TTCC UBND Phường 13 – Tân Bình, Đại lý bưu điện Dại Lý Việt Linh, Đại lý TECS (EMS), Bưu cục Chuyển phát nhanh (EMS) [EMS] Hồ Chí Minh EMS QT NDD, (EMS) Đại lý Golden Energy, Tân Sơn Nhất TC (EMS), EMS Bưu cục phát KHL HCM

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
736090 Bưu cục cấp 2 Tân Bình Sô´288A, Đường Hòang Văn Thụ, Phường Số 4, Quận Tân Bình
Điện thoại: 028.38440544
736000 Bưu cục cấp 3 Chí Hòa Sô´695-697, Đường Cách Mạng Tháng 8, Phường Số 6, Quận Tân Bình
Điện thoại: 028.39703413
736100 Bưu cục cấp 3 Bà Quẹo Sô´32/8, Đường Trường Chinh, Phường Số 15, Quận Tân Bình
Điện thoại: 028.38102799
736200 Bưu cục cấp 3 Lý Thường Kiệt Sô´174M, Đường Lý Thường Kiệt, Phường Số 8, Quận Tân Bình
Điện thoại: 028.38656169
736300 Bưu cục cấp 3 Bàu Cát Sô´K43-45, Đường Nguyễn Hồng Đào, Phường Số 13, Quận Tân Bình
Điện thoại: 028.39491960
736400 Bưu cục cấp 3 Phạm Văn Hai Sô´130/C10, Hẻm 130c, Đường Phạm Văn Hai, Phường Số 2, Quận Tân Bình
Điện thoại: 028.39912885
736500 Bưu cục cấp 3 Hòang Hoa Thám Sô´19D, Đường Hòang Hoa Thám, Phường Số 13, Quận Tân Bình
Điện thoại: 028.38102425
737300 Bưu cục cấp 3 Bảy Hiền Sô´1266, Đường Lạc Long Quân, Phường Số 8, Quận Tân Bình
Điện thoại: 028.39717406
736600 Bưu cục cấp 3 Tân Sơn Nhất Sô´2B/2, Đường Bạch Đằng, Phường Số 2, Quận Tân Bình
Điện thoại: 028.35470051
737700 Đại lý bưu điện Phạm Văn Hai-1 Sô´219, Đường Phạm Văn Hai, Phường Số 5, Quận Tân Bình
Điện thoại: 9907189
736900 Đại lý bưu điện Hương Lộ 11-1 Sô´105, Đường Phan Huy Ích, Phường Số 15, Quận Tân Bình
Điện thoại: 8151385
736868 Bưu cục cấp 3 E.TOWN Sô´G.3C-364, Đường Cộng Hòa, Phường Số 13, Quận Tân Bình
Điện thoại: 028.38121212
736511 Đại lý bưu điện Tân Sơn Nhất Đường Trường Sơn, Phường Số 2, Quận Tân Bình
Điện thoại: 38455102
700916 Bưu cục Trung chuyển HCM EMS LT Sô´36, Đường Ba Vì, Phường Số 4, Quận Tân Bình
Điện thoại: 1900545433
701000 Bưu cục khai thác cấp 1 HCM EMS NT Đường Ba Vì, Phường Số 4, Quận Tân Bình
Điện thoại: 1900545433
700915 Bưu cục cấp 3 [EMS] HCM EMS QT Đường Ba Vì, Phường Số 4, Quận Tân Bình
Điện thoại: 1900545433
736140 Bưu cục cấp 2 [EMS] Bưu cục Ba Vì Sô´36, Đường Ba Vì, Phường Số 4, Quận Tân Bình
Điện thoại: 1900545433
736102 Bưu cục cấp 3 [EMS] Bưu cục Đội giao nhận Sô´36, Đường Ba Vì, Phường Số 4, Quận Tân Bình
Điện thoại: 1900545433
736109 Bưu cục cấp 2 [EMS] Bưu cục Phát tại quầy HTM Sô´36, Đường Ba Vì, Phường Số 4, Quận Tân Bình
Điện thoại: 1900545433
736513 Bưu cục cấp 3 [EMS] Đại lý Anpha Sô´6, Đường Sông Đáy, Phường Số 2, Quận Tân Bình
Điện thoại: 1900545433
736103 Bưu cục cấp 3 [EMS] Phát hoàn Sô´36, Đường Ba Vì, Phường Số 4, Quận Tân Bình
Điện thoại: 1900545433
736111 Bưu cục cấp 3 [EMS] HCM EMS QT (Chuyển hoàn) Sô´36, Đường Ba Vì, Phường Số 4, Quận Tân Bình
Điện thoại: 1900545433
736115 Bưu cục Phát cấp 1 [EMS] COD TP.HCM Sô´20, Đường Cộng Hòa, Phường Số 4, Quận Tân Bình
Điện thoại: 1900545433
736839 Hòm thư Công cộng TTCC UBND Phường 13 – Tân Bình Hẻm 40, Đường Ấp Bắc, Phường Số 13, Quận Tân Bình
Điện thoại: 1900545433
736125 Đại lý bưu điện Dại Lý Việt Linh Sô´63, Đường Thăng Long, Phường Số 4, Quận Tân Bình
Điện thoại: 1900545433
736145 Bưu cục cấp 3 Đại lý TECS (EMS) Sô´6, Đường Thăng Long, Phường Số 4, Quận Tân Bình
Điện thoại: 1900545433
736112 Bưu cục Chuyển phát nhanh (EMS) [EMS] Hồ Chí Minh EMS QT NDD Sô´36, Đường Ba Vì, Phường Số 4, Quận Tân Bình
Điện thoại: 1900545433
736514 Bưu cục cấp 3 (EMS) Đại lý Golden Energy Sô´13, Đường Phan Đình Giót, Phường Số 2, Quận Tân Bình
Điện thoại: 028.39970311
736515 Bưu cục cấp 3 Tân Sơn Nhất TC (EMS) Đường Phổ Quang, Phường Số 2, Quận Tân Bình
Điện thoại: 028.39970311
736113 Bưu cục cấp 3 EMS Bưu cục phát KHL HCM Sô´36, Đường Ba Vì, Phường Số 4, Quận Tân Bình
Điện thoại: 028.39970311
Mã bưu điện Tân Bình, Hồ Chí Minh
5 (100%) 1 vote
Bình luận của bạn