Mã bưu điện Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Bảng tra cứu mã bưu điện của các bưu cục Thủ Đức thuộc tỉnh Hồ Chí Minh, bao gồm: Thủ Đức, Bình Thọ, Bình Triệu, Linh Trung, Linh Xuân, Tam Bình, Bình Chiểu, Đại lý bưu điện Ktx Đh Quốc Gia, Hòm thư Công cộng Hộp thư công cộng, Hòm thư Công cộng Hòm thư công cộng UBND Phường Hiệp Bình Phứơc, Bưu cục văn phòng VP BĐTT Thủ Đức, KHL Thủ Đức, Hiệp Bình Phước

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
721400 Bưu cục cấp 2 Thủ Đức Sô´128A, Đường Kha Vạn Cân, Khu phố 1, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức
Điện thoại: 028.38968703
720100 Bưu cục cấp 3 Bình Thọ Sô´378, Đường Võ Văn Ngân, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức
Điện thoại: 028.37222110
720300 Bưu cục cấp 3 Bình Triệu Sô´178, Đường Quốc Lộ 13, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức
Điện thoại: 028.37262566
720400 Bưu cục cấp 3 Linh Trung Sô´16, Đường Số 4, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức
Điện thoại: 028.37245116
720500 Bưu cục cấp 3 Linh Xuân Sô´539 QLộ 1A, Khu phố 4, Phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức
Điện thoại: 028.37240771
720700 Bưu cục cấp 3 Tam Bình Sô´705, Đường Gò Dưa, Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức
Điện thoại: 028.37294285
721000 Bưu cục cấp 3 Bình Chiểu Sô´936, Đường Tĩnh Lộ 43 (Khu phố 1+2+3), Phường Bình Chiểu, Quận Thủ Đức
Điện thoại: 028.37294289
720325 Đại lý bưu điện Ktx Đh Quốc Gia Sô´A7 KTXDHQG, Cụm Đại Học Quốc Gia, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức
Điện thoại: 028.37242362
720631 Hòm thư Công cộng Hộp thư công cộng Đường Số 8, Phường Linh Tây, Quận Thủ Đức
Điện thoại: 028.37242362
721261 Hòm thư Công cộng Hòm thư công cộng UBND Phường Hiệp Bình Phứơc Sô´719, Đường Quốc Lộ 13, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức
Điện thoại: 028.37242362
720150 Bưu cục văn phòng VP BĐTT Thủ Đức Sô´128A, Đường Kha Vạn Cân, Khu phố 1, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức
Điện thoại: 028.37242362
721344 Bưu cục cấp 3 KHL Thủ Đức Sô´128A, Đường Kha Vạn Cân, Khu phố 1, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức
Điện thoại: 028.38966515
721262 Bưu cục cấp 3 Hiệp Bình Phước Sô´65B, Đường Hiệp Bình, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức
Điện thoại: 028.38966515
Mã bưu điện Thủ Đức, Hồ Chí Minh
4.7 (93.95%) 43 votes
Bình luận của bạn