Mã bưu điện Sìn Hồ, Lai Châu

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Danh sách các điểm bưu điện Sìn Hồ thuộc tỉnh Lai Châu, tìm mã bưu điện: Sìn Hồ, Pa Tần, Tà Ngảo, Phăng Xu Lin, Xà Dề Phìn, Tả Phìn, Hồng Thu, Nậm Tăm, Lùng Thàng, Chăn Nưa, Phìn Hồ, Nậm Mạ, Noong Hẻo, Hòm thư Công cộng Nậm Cha, Pu Sam Cáp, Căn Co, Làng Mô, Hòm thư Công cộng Nậm Cuổi, Hòm thư Công cộng Nậm Hăn, Tủa Sin Chải, Hòm thư Công cộng Pa Khóa, Hòm thư Công cộng Ma Quai

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
392300 Bưu cục cấp 2 Sìn Hồ Khu phố 2, Thị Trấn Sìn Hồ, Huyện Sìn Hồ
Điện thoại: 02133871678
392340 Điểm BĐVHX Pa Tần Bản Đội 1, Xã Pa Tần, Huyện Sìn Hồ
Điện thoại: 874200
392450 Điểm BĐVHX Tà Ngảo Bản Hải Hồ, Xã Tà Ngảo, Huyện Sìn Hồ
Điện thoại: 873700
392490 Điểm BĐVHX Phăng Xu Lin Bản Phăng Xô Lin 1, Xã Phăng Xu Lin, Huyện Sìn Hồ
Điện thoại: 872300
392470 Điểm BĐVHX Xà Dề Phìn Bản Xà Dề Phìn, Xã Sà Dề Phìn, Huyện Sìn Hồ
Điện thoại: 873600
392510 Điểm BĐVHX Tả Phìn Bản Tả Phìn 1, Xã Tả Phìn, Huyện Sìn Hồ
Điện thoại: 873800
392530 Điểm BĐVHX Hồng Thu Bản Nà Kế 1, Xã Hồng Thu, Huyện Sìn Hồ
Điện thoại: 873000
392600 Bưu cục cấp 3 Nậm Tăm Bản Nà Tăm 1, Xã Nậm Tăm, Huyện Sìn Hồ
Điện thoại: 873900
392570 Điểm BĐVHX Lùng Thàng Bản Can Hồ 1, Xã Lùng Thàng, Huyện Sìn Hồ
Điện thoại: 873300
392380 Điểm BĐVHX Chăn Nưa Bản Chiềng Chăn, Xã Chăn Nưa, Huyện Sìn Hồ
Điện thoại: 872100
392560 Điểm BĐVHX Phìn Hồ Bản Phìn Hồ, Xã Phìn Hồ, Huyện Sìn Hồ
Điện thoại: 873100
392640 Điểm BĐVHX Nậm Mạ Bản Nậm Mạ 1, Xã Mậm Mạ, Huyện Sìn Hồ
Điện thoại: 874500
392650 Điểm BĐVHX Noong Hẻo Bản Noong Hẻo 1, Xã Noong Hẻo, Huyện Sìn Hồ
Điện thoại: 874600
392620 Hòm thư Công cộng Nậm Cha Bản Bản Nậm Cha 1, Xã Nậm Cha, Huyện Sìn Hồ
Điện thoại: 874400
392750 Điểm BĐVHX Pu Sam Cáp Bản Hồ Sì Pháng 1, Xã Pu Sam Cáp, Huyện Sìn Hồ
Điện thoại: 874450
392680 Điểm BĐVHX Căn Co Bản Căn Co, Xã Căn Co, Huyện Sìn Hồ
Điện thoại: 874451
392430 Điểm BĐVHX Làng Mô Bản Nhiều Sáng 1, Xã Làng Mô, Huyện Sìn Hồ
Điện thoại: 874000
392700 Hòm thư Công cộng Nậm Cuổi Bản Cuổi Nưa, Xã Nậm Cuổi, Huyện Sìn Hồ
Điện thoại: 874750
392720 Hòm thư Công cộng Nậm Hăn Bản Pá Hăn 1, Xã Nậm Hăn, Huyện Sìn Hồ
Điện thoại: 874850
392422 Điểm BĐVHX Tủa Sin Chải Bản Xin Chải, Xã Tủ Sín Chải, Huyện Sìn Hồ
Điện thoại: 874800
392321 Hòm thư Công cộng Pa Khóa Bản Hồng Quảng 2, Xã Pa Khóa, Huyện Sìn Hồ
Điện thoại: 874800
392311 Hòm thư Công cộng Ma Quai Bản Can Hồ, Xã Ma Quai, Huyện Sìn Hồ
Điện thoại: 874800
Mã bưu điện Sìn Hồ, Lai Châu
4 (80%) 1 vote
Bình luận của bạn