Mã bưu điện Tam Đường, Lai Châu

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Mạng lưới bưu cục trên địa bàn Tam Đường/Lai Châu với các thông tin đầy đủ về tên bưu cục, địa chỉ, số điện thoại.

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
391100 Bưu cục cấp 2 Tam Đường Bản Trung Tâm, Xã Bình Lư, Huyện Tam Đường
Điện thoại: (02133
391230 Điểm BĐVHX Thèn Sin Bản Thèn Sin, Xã Thèn Xin, Huyện Tam Đường
Điện thoại: 752800
391320 Điểm BĐVHX Bản Hon Bản Bản Hon 1, Xã Bản Hon, Huyện Tam Đường
Điện thoại: 750200
391150 Điểm BĐVHX Bản Bo Bản Bản Bo, Xã Bản Bo, Huyện Tam Đường
Điện thoại: 750000
391151 Điểm BĐVHX Hồ Thầu Bản Rường Ổi, Xã Hồ Thầu, Huyện Tam Đường
Điện thoại: 750300
391300 Điểm BĐVHX Bản Giang Bản Bản Giang, Xã Bản Giang, Huyện Tam Đường
Điện thoại: 750100
391360 Điểm BĐVHX Nà Tăm Bản Nà Tăm, Xã Nà Tăm, Huyện Tam Đường
Điện thoại: 750500
391210 Điểm BĐVHX Tả Lèng Bản Tả Lẻng, Xã Tả Lèng, Huyện Tam Đường
Điện thoại: 751800
391340 Hòm thư Công cộng Khun Há Bản Nậm Đích, Xã Khun Há, Huyện Tam Đường
Điện thoại: 750700
391280 Điểm BĐVHX Nùng Nàng Bản Nùng Nàng, Xã Nùng Nàng, Huyện Tam Đường
Điện thoại: 751100
391131 Điểm BĐVHX Bình Lư Bản Trung Tâm, Xã Bình Lư, Huyện Tam Đường
Điện thoại: 0231753000
391240 Điểm BĐVHX Sơn Bình Bản Sơn Bình, Xã Sơn Bình, Huyện Tam Đường
Điện thoại: 0231751600
391407 Hòm thư Công cộng Xã Giang Ma Bản Mào Phô, Xã Giang Ma, Huyện Tam Đường
Điện thoại: 0231751600
Mã bưu điện Tam Đường, Lai Châu
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn