Mã bưu điện Phong Thổ, Lai Châu

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Chuyển phát nhanh bưu điện Vietnam post Phong Thổ, Lai Châu cung cấp đầy đủ thông tin, địa chỉ, số điện thoại tất cả các bưu điện xã, phường tại Phong Thổ, Lai Châu.

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
391500 Bưu cục cấp 2 Phong Thổ Thôn Pa So, Thị Trấn Phong Thổ, Huyện Phong Thổ
Điện thoại: 02133896228
391560 Bưu cục cấp 3 Mường So Bản Tây Sơn, Xã Mường So, Huyện Phong Thổ
Điện thoại: 02133895002
391800 Điểm BĐVHX Lản Nhỉ Thàng Bản Lản Nhỉ Thàng, Xã Lản Nhì Thàng, Huyện Phong Thổ
Điện thoại: 750600
391750 Điểm BĐVHX Hoang Thèn Bản Hoang Thèn, Xã Hoang Thèn, Huyện Phong Thổ
Điện thoại: 897043
391590 Điểm BĐVHX Bản Lang Bản Lang, Xã Bản Lang, Huyện Phong Thổ
Điện thoại: 896644
391620 Điểm BĐVHX Khổng Lào Bản Khồng Lào, Xã Khổng Lào, Huyện Phong Thổ
Điện thoại: 898040
391530 Điểm BĐVHX Nậm Xe Bản Nậm Se, Xã Nậm Xe, Huyện Phong Thổ
Điện thoại: 898501
391820 Điểm BĐVHX Huổi Luông Bản Huổi Luông 1, Xã Huổi Luông, Huyện Phong Thổ
Điện thoại: 873400
391655 Điểm BĐVHX Dào San Bản Hợp 1, Xã Dào San, Huyện Phong Thổ
Điện thoại: 896801
391505 Hòm thư Công cộng Mường So Bản Vàng Pó, Thị Trấn Phong Thổ, Huyện Phong Thổ
Điện thoại: 895005
391791 Điểm BĐVHX Sin Suối Hồ Bản Sin Suối Hồ, Xã Sin Suối Hồ, Huyện Phong Thổ
Điện thoại: 896832
391778 Điểm BĐVHX Ma Ly Pho Bản Thèn Sin, Xã Ma Ly Pho, Huyện Phong Thổ
Điện thoại: 895774
391690 Hòm thư Công cộng Mù Sang Bản Sin Chải, Xã Mù Sang, Huyện Phong Thổ
Điện thoại: 896837
391676 Điểm BĐVHX Tông Qua Lìn Bản Cang Há, Xã Tông Qua Lìn, Huyện Phong Thổ
Điện thoại: 896834
391779 Bưu cục cấp 3 Ma Lù Thàng Bản Cây Không, Xã Ma Ly Pho, Huyện Phong Thổ
Điện thoại: 896834
391737 Hòm thư Công cộng Xã Pa Vây Sử Bản Sin Chải, Xã Pa Vây Sử, Huyện Phong Thổ
Điện thoại: 896834
391704 Hòm thư Công cộng Xã Mồ Sỳ San Bản Mồ Sỳ San, Xã Mồ Sỳ San, Huyện Phong Thổ
Điện thoại: 896834
391717 Hòm thư Công cộng Xã Vàng Ma Chải Bản Nhóm 1, Xã Vàng Ma Chải, Huyện Phong Thổ
Điện thoại: 896834
391746 Hòm thư Công cộng Xã Sì Lở Lầu Bản Gia Khẩu, Xã Sì Lở Lầu, Huyện Phong Thổ
Điện thoại: 896834
391726 Hòm thư Công cộng Xã Ma Li Chải Bản Mới 1, Xã Ma Li Chải, Huyện Phong Thổ
Điện thoại: 896834
Mã bưu điện Phong Thổ, Lai Châu
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn