Mã bưu điện Mường Tè, Lai Châu

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Bảng tra cứu mã bưu điện của các bưu cục Mường Tè thuộc tỉnh Lai Châu, bao gồm: Mường Tè, Hòm thư Công cộng Bum Tở, Hòm thư Công cộng Bum Nưa, Mường Tè, Hòm thư Công cộng Nậm Hàng, Hòm thư Công cộng Ka Lăng, Nậm Khao, Hòm thư Công cộng Thu Lum, Hòm thư Công cộng Nâm Ban, Hòm thư Công cộng Mù cả, Hòm thư Công cộng Xã Pa Ủ, Hòm thư Công cộng Xã Pa Vệ Sủ, Hòm thư Công cộng Nậm Manh, Hòm thư Công cộng Tà Tổng, Hòm thư Công cộng Vàng San, Hòm thư Công cộng Tá Bạ

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
391900 Bưu cục cấp 2 Mường Tè Khu phố 8, Thị Trấn Mường Tè, Huyện Mường Tè
Điện thoại: 02133881174
391990 Hòm thư Công cộng Bum Tở Bản Phìn Khò, Xã Bum Tở, Huyện Mường Tè
Điện thoại: 02133881174
391920 Hòm thư Công cộng Bum Nưa Bản Bum, Xã Bum Nưa, Huyện Mường Tè
Điện thoại: 884000
392010 Điểm BĐVHX Mường Tè Bản Nậm Cúm, Xã Mường Tè, Huyện Mường Tè
Điện thoại: 99423007
392180 Hòm thư Công cộng Nậm Hàng Bản Nậm Hàng, Xã Nậm Hàng, Huyện Mường Tè
Điện thoại: 883900
392080 Hòm thư Công cộng Ka Lăng Bản Ka Lăng, Xã Ka Lăng, Huyện Mường Tè
Điện thoại: 883900
392081 Điểm BĐVHX Nậm Khao Bản Nậm Khao, Xã Nậm Khao, Huyện Mường Tè
Điện thoại: 883000
392070 Hòm thư Công cộng Thu Lum Bản Thu Lũm, Xã Thu Lũm, Huyện Mường Tè
Điện thoại: 099423006
392370 Hòm thư Công cộng Nâm Ban Bản Nậm Ô, Xã Nậm Ban, Huyện Mường Tè
Điện thoại: 872400
392098 Hòm thư Công cộng Mù cả Bản Mù Cả, Xã Mù Cả, Huyện Mường Tè
Điện thoại: 872400
392042 Hòm thư Công cộng Xã Pa Ủ Bản Pa Ủ, Xã Pa Ủ, Huyện Mường Tè
Điện thoại: 872400
391964 Hòm thư Công cộng Xã Pa Vệ Sủ Bản Phi Chi A, Xã Pa Vệ Sử, Huyện Mường Tè
Điện thoại: 872400
392215 Hòm thư Công cộng Nậm Manh Bản Huổi Chát, Xã Nậm Manh, Huyện Mường Tè
Điện thoại: 872400
392122 Hòm thư Công cộng Tà Tổng Bản Tà Tổng, Xã Tà Tổng, Huyện Mường Tè
Điện thoại: 872400
392221 Hòm thư Công cộng Vàng San Bản Vàng San, Xã Vàng San, Huyện Mường Tè
Điện thoại: 872400
392241 Hòm thư Công cộng Tá Bạ Bản Tá Bạ, Xã Tá Bạ, Huyện Mường Tè
Điện thoại: 872400
Mã bưu điện Mường Tè, Lai Châu
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn