Mã bưu điện Sóc Sơn, Hà Nội

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Bảng tra cứu mã bưu điện của các bưu cục Sóc Sơn thuộc tỉnh Hà Nội, bao gồm: Sóc Sơn, Trung Giã, Kim Anh, Phủ Lỗ, Nội Bài, Tân Dân, Minh Trí, Bắc Sơn, Minh Phú, Phú Cường, Mai Đình, Phú Minh, Bắc Phú, Hồng Kỳ, Xuân Giang, Tiên Dược, Kim Lũ, Đông Xuân, Hiền Ninh, Việt Long, Tân Hưng, Đức Hòa, Tân Minh, Xuân Thu, Nam Sơn, Thanh Xuân, Quang Tiến, Minh Trí, Tân Dân, Phủ Lỗ, Đại lý bưu điện Chợ Sóc Sơn, Đại lý bưu điện Anh Ngữ QTế, Đại lý bưu điện Trường Sơn, Hòm thư Công cộng Bưu Tá Sóc Sơn, Bưu cục Chuyển phát nhanh (EMS) Hà Nội EMS QT, Hòm thư Công cộng UBND xã Phù Linh, Bưu cục Chuyển phát nhanh (EMS) [EMS] Quốc Tế đến, Bưu cục Chuyển phát nhanh (EMS) [EMS] Quốc tế chiều đi (công văn), Bưu cục Chuyển phát nhanh (EMS) [EMS] Quốc tế (Chuyển hoàn), Bưu cục Chuyển phát nhanh (EMS) [EMS] Kho hải quan, Bưu cục Chuyển phát nhanh (EMS) [EMS] Kiểm hóa, Bưu cục Chuyển phát nhanh (EMS) [EMS] Kho chờ thuế, Bưu cục Chuyển phát nhanh (EMS) [EMS] Kho soi máy, Bưu cục Chuyển phát nhanh (EMS) [EMS] Hà Nội EMSQT NDD, Đại lý bưu điện Thái Bình Dương, Nhà ga T2, Nhà ga T1, Nội Bài TC (EMS), BC Ngoai Dich 2

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
139000 Bưu cục cấp 2 Sóc Sơn Tổ 8, Khu C, Thị Trấn Sóc Sơn, Huyện Sóc Sơn
Điện thoại: 024.38843317
140100 Bưu cục cấp 3 Trung Giã Phố Nỷ, Xã Trung Giã, Huyện Sóc Sơn
Điện thoại: 024.38843560
140900 Bưu cục cấp 3 Kim Anh Phố Kim Anh, Xã Thanh Xuân, Huyện Sóc Sơn
Điện thoại: 024.35810028
140600 Bưu cục cấp 3 Phủ Lỗ Khu Đường 3, Xã Phù Lỗ, Huyện Sóc Sơn
Điện thoại: 024.38843277
140700 Bưu cục cấp 3 Nội Bài Khu I Quốc Lộ 2, Xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn
Điện thoại: 024.38840063
141300 Bưu cục cấp 3 Tân Dân Thôn Thanh Vân, Xã Tân Dân, Huyện Sóc Sơn
Điện thoại: 5811373
141400 Bưu cục cấp 3 Minh Trí Thôn Thắng Trí, Xã Minh Trí, Huyện Sóc Sơn
Điện thoại: 5995358
141500 Điểm BĐVHX Bắc Sơn Thôn Chấu, Xã Bắc Sơn, Huyện Sóc Sơn
Điện thoại: 8855019
141000 Điểm BĐVHX Minh Phú Thôn Kinh tế mới Ban Tiện, Xã Minh Phú, Huyện Sóc Sơn
Điện thoại: 5990008
140800 Điểm BĐVHX Phú Cường Thôn Thụy Hương, Xã Phú Cường, Huyện Sóc Sơn
Điện thoại: 8865559
139600 Điểm BĐVHX Mai Đình Thôn Lạc Tài, Xã Mai Đình, Huyện Sóc Sơn
Điện thoại: 5820953
140701 Điểm BĐVHX Phú Minh Thôn Thắng Lợi, Xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn
Điện thoại: 8842577
140300 Điểm BĐVHX Bắc Phú Thôn Yên Tàng, Xã Bắc Phú, Huyện Sóc Sơn
Điện thoại: 8851022
140000 Điểm BĐVHX Hồng Kỳ Thôn Phú Điền, Xã Hồng Kỳ, Huyện Sóc Sơn
Điện thoại: 8855139
140400 Điểm BĐVHX Xuân Giang Phố Thá, Xã Xuân Giang, Huyện Sóc Sơn
Điện thoại: 8851055
139100 Điểm BĐVHX Tiên Dược Thôn Miếu Thờ, Xã Tiên Dược, Huyện Sóc Sơn
Điện thoại: 8851159
140500 Điểm BĐVHX Kim Lũ Thôn Xuân Dương, Xã Kim Lũ, Huyện Sóc Sơn
Điện thoại: 8841578
139500 Điểm BĐVHX Đông Xuân Thôn Thanh Thủy, Xã Đông Xuân, Huyện Sóc Sơn
Điện thoại: 8841526
139800 Điểm BĐVHX Hiền Ninh Thôn Nam Cương, Xã Hiền Ninh, Huyện Sóc Sơn
Điện thoại: 5811842
141100 Điểm BĐVHX Việt Long Thôn Tiên Tảo, Xã Việt Long, Huyện Sóc Sơn
Điện thoại: 8851404
140200 Điểm BĐVHX Tân Hưng Thôn Ngô Đạo, Xã Tân Hưng, Huyện Sóc Sơn
Điện thoại: 8855279
139400 Điểm BĐVHX Đức Hòa Thôn Đức Hậu, Xã Đức Hoà, Huyện Sóc Sơn
Điện thoại: 8851488
139300 Điểm BĐVHX Tân Minh Khu Núi đôi, Xã Tân Minh, Huyện Sóc Sơn
Điện thoại: 8851556
141200 Điểm BĐVHX Xuân Thu Thôn Xuân Lai, Xã Xuân Thu, Huyện Sóc Sơn
Điện thoại: 8841894
139900 Điểm BĐVHX Nam Sơn Xóm Thanh Hoa, Xã Nam Sơn, Huyện Sóc Sơn
Điện thoại: 8855444
140901 Điểm BĐVHX Thanh Xuân Đường Thạch Lỗi, Xã Thanh Xuân, Huyện Sóc Sơn
Điện thoại: 5811145
139700 Điểm BĐVHX Quang Tiến Thôn Xuân Bách, Xã Quang Tiến, Huyện Sóc Sơn
Điện thoại: 5820610
141401 Điểm BĐVHX Minh Trí Thôn Thái Lai, Xã Minh Trí, Huyện Sóc Sơn
Điện thoại: 5995029
141301 Điểm BĐVHX Tân Dân Thôn Quán Mỹ, Xã Tân Dân, Huyện Sóc Sơn
Điện thoại: 5810436
140601 Điểm BĐVHX Phủ Lỗ Khu Đường 2, Xã Phủ Lỗ, Huyện Sóc Sơn
Điện thoại: 5831034
139013 Đại lý bưu điện Chợ Sóc Sơn Tổ 1, Khu A, Thị Trấn Sóc Sơn, Huyện Sóc Sơn
Điện thoại: 5831034
139014 Đại lý bưu điện Anh Ngữ QTế Tổ 8, Khu C, Thị Trấn Sóc Sơn, Huyện Sóc Sơn
Điện thoại: 5831034
139310 Đại lý bưu điện Trường Sơn Khu Thủy Lợi 2, Xã Tân Minh, Huyện Sóc Sơn
Điện thoại: 5831034
139020 Hòm thư Công cộng Bưu Tá Sóc Sơn Tổ 8, Khu C, Thị Trấn Sóc Sơn, Huyện Sóc Sơn
Điện thoại: 8840248
100915 Bưu cục Chuyển phát nhanh (EMS) Hà Nội EMS QT Thôn Đông, Xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn
Điện thoại: 8840248
139205 Hòm thư Công cộng UBND xã Phù Linh Thôn Cộng Hòa, Xã Phù Linh, Huyện Sóc Sơn
Điện thoại: 8840248
140708 Bưu cục Chuyển phát nhanh (EMS) [EMS] Quốc Tế đến Thôn Đông, Xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn
Điện thoại: 8840248
140709 Bưu cục Chuyển phát nhanh (EMS) [EMS] Quốc tế chiều đi (công văn) Thôn Đông, Xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn
Điện thoại: 8840248
140710 Bưu cục Chuyển phát nhanh (EMS) [EMS] Quốc tế (Chuyển hoàn) Thôn Đông, Xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn
Điện thoại: 8840248
140711 Bưu cục Chuyển phát nhanh (EMS) [EMS] Kho hải quan Thôn Đông, Xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn
Điện thoại: 8840248
140712 Bưu cục Chuyển phát nhanh (EMS) [EMS] Kiểm hóa Thôn Đông, Xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn
Điện thoại: 8840248
140713 Bưu cục Chuyển phát nhanh (EMS) [EMS] Kho chờ thuế Thôn Đông, Xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn
Điện thoại: 8840248
140714 Bưu cục Chuyển phát nhanh (EMS) [EMS] Kho soi máy Thôn Đông, Xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn
Điện thoại: 8840248
141010 Bưu cục Chuyển phát nhanh (EMS) [EMS] Hà Nội EMSQT NDD Thôn Thanh Trí, Xã Minh Phú, Huyện Sóc Sơn
Điện thoại: 8840248
140815 Đại lý bưu điện Thái Bình Dương Khu Sân Bay Nội Bài, Xã Phú Cường, Huyện Sóc Sơn
Điện thoại: 8840248
139040 Bưu cục cấp 3 Nhà ga T2 Khu I Quốc Lộ 2, Xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn
Điện thoại: 8840248
140720 Bưu cục cấp 3 Nhà ga T1 Sô´1, Khu I Quốc Lộ 2, Xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn
Điện thoại: 8840248
140715 Bưu cục cấp 3 Nội Bài TC (EMS) Thôn Đông, Xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn
Điện thoại: 8840248
100954 Bưu cục cấp 1 BC Ngoai Dich 2 Khu I Quốc Lộ 2, Xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn
Điện thoại: 8840248
Mã bưu điện Sóc Sơn, Hà Nội
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn