Mã bưu điện Thành Phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Tổng hợp đầy đủ thông về bưu cục như mã bưu điện, địa chỉ giao dịch, số điện thoại cơ quan, thời gian làm việc của các bưu điện Thành Phố Lạng Sơn thuộc tỉnh Lạng Sơn: GD Cấp 1 Lạng Sơn, Cửa Đông, Kỳ Lừa, Mai Pha, Hoàng Đồng, Quảng Lạc, Bưu cục văn phòng Lạng Sơn, Kiốt bưu điện Lê lai, Mai Phai

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
240000 Bưu cục cấp 1 GD Cấp 1 Lạng Sơn Sô´49, Đường Lê Lợi, Phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn
Điện thoại: 0253810338
241000 Bưu cục cấp 3 Cửa Đông Sô´12, Đường Hùng Vương, Phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn
Điện thoại: 810273
241350 Bưu cục cấp 3 Kỳ Lừa Sô´06, Ngõ 1, Đường Lê Lai, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Lạng Sơn
Điện thoại: 712707
241260 Điểm BĐVHX Mai Pha Thôn Trung Cấp, Xã Mai Pha, Thành phố Lạng Sơn
Điện thoại: 870117
241520 Điểm BĐVHX Hoàng Đồng Thôn Hoàng Tân, Xã Hoàng Đồng, Thành phố Lạng Sơn
Điện thoại: 890440
241550 Điểm BĐVHX Quảng Lạc Bản Loỏng, Xã Quảng Lạc, Thành phố Lạng Sơn
Điện thoại: 813611
240900 Bưu cục văn phòng Hệ 1 Lạng Sơn Đường Hùng Vương, Phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn
Điện thoại: 810338
241640 Kiốt bưu điện Lê lai Đường Trần Phú, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Lạng Sơn
Điện thoại: 0253.712545
241280 Bưu cục cấp 3 Mai Phai Thôn Khòn Khuyên, Xã Mai Pha, Thành phố Lạng Sơn
Điện thoại: 0253.712545
Mã bưu điện Thành Phố Lạng Sơn, Lạng Sơn
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn