Mã bưu điện Đình Lập, Lạng Sơn

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Bảng tra cứu mã bưu điện của các bưu cục Đình Lập thuộc tỉnh Lạng Sơn, bao gồm: Đình Lập, Lâm Thái, Đình Lập, Bính Xá, Lâm Ca, Cường Lợi, Bắc Lãng, Kiên Mộc, Châu Sơn, Bắc Xa, Hòm thư Công cộng thái bình, Hòm thư Công cộng Đồng Thắng

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
247500 Bưu cục cấp 2 Đình Lập Khu 4, Thị Trấn Đình Lập, Huyện Đình Lập
Điện thoại: 846372
247650 Bưu cục cấp 3 Lâm Thái Khu 5, Thị Trấn Nông Trường Thái Bình, Huyện Đình Lập
Điện thoại: 848102
247600 Điểm BĐVHX Đình Lập Thôn Còn Đuống, Xã Đình Lập, Huyện Đình Lập
Điện thoại: 846430
247570 Điểm BĐVHX Bính Xá Thôn Nà Lừa, Xã Bính Xá, Huyện Đình Lập
Điện thoại: 846318
247670 Điểm BĐVHX Lâm Ca Thôn Pắc Vằn, Xã Lâm Ca, Huyện Đình Lập
Điện thoại: 848105
247660 Điểm BĐVHX Cường Lợi Thôn Khe Bó, Xã Cường Lợi, Huyện Đình Lập
Điện thoại: 846257
247740 Điểm BĐVHX Bắc Lãng Thôn Nà Pai, Xã Bắc Lãng, Huyện Đình Lập
Điện thoại: 849003
247520 Điểm BĐVHX Kiên Mộc Thôn Bản Pục, Xã Kiên Mộc, Huyện Đình Lập
Điện thoại: 849600
247731 Điểm BĐVHX Châu Sơn Thôn Nà Loỏng, Xã Châu Sơn, Huyện Đình Lập
Điện thoại: 848936
247564 Điểm BĐVHX Bắc Xa Thôn Nà Thuộc, Xã Bắc Xa, Huyện Đình Lập
Điện thoại: 849661
247643 Hòm thư Công cộng thái bình Thôn Bản Piềng, Xã Thái Bình, Huyện Đình Lập
Điện thoại: 849661
247717 Hòm thư Công cộng Đồng Thắng Thôn Nà Xoong, Xã Đồng Thắng, Huyện Đình Lập
Điện thoại: 849661
Mã bưu điện Đình Lập, Lạng Sơn
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn