Mã bưu điện Chi Lăng, Lạng Sơn

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Danh sách các điểm bưu điện Chi Lăng thuộc tỉnh Lạng Sơn, tìm mã bưu điện: Chi Lăng, Đồng Bành, Gia Lộc, Thượng Cường, Mai Sao, Bằng Mạc, Hòa Bình, Chi Lăng, Nhân Lý, Quan Sơn, Bằng Hữu, Sông Hóa, Vạn Linh, Quang Lang, Y Tịch, Hòm thư Công cộng Vân Thủy, Hòm thư Công cộng Bắc Thủy, Hòm thư Công cộng Hữu Kiên, Hòm thư Công cộng Lâm Sơn, Hòm thư Công cộng Liên Sơn, Hòm thư Công cộng Vân An, Hòm thư Công cộng Chiến thắng

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
245600 Bưu cục cấp 2 Chi Lăng Khu Chính, Thị Trấn Đồng Mỏ, Huyện Chi Lăng
Điện thoại: 820209
245940 Bưu cục cấp 3 Đồng Bành Thôn Đồng Bành, Thị Trấn Chi Lăng, Huyện Chi Lăng
Điện thoại: 824200
245780 Điểm BĐVHX Gia Lộc Thôn Làng Mỏ, Xóm Mỏ Tạo, Xã Gia Lộc, Huyện Chi Lăng
Điện thoại: 820129
245740 Điểm BĐVHX Thượng Cường Thôn Làng Nong, Xã Thượng Cường, Huyện Chi Lăng
Điện thoại: 820201
245760 Điểm BĐVHX Mai Sao Thôn Lạng Nắc, Xã Mai Sao, Huyện Chi Lăng
Điện thoại: 820661
245820 Điểm BĐVHX Bằng Mạc Thôn Nà Pe, Xã Bằng Mạc, Huyện Chi Lăng
Điện thoại: 820669
245800 Điểm BĐVHX Hòa Bình Thôn Pa Làng, Xã Hoà Bình, Huyện Chi Lăng
Điện thoại: 820327
245920 Điểm BĐVHX Chi Lăng Thôn Ga, Xã Chi Lăng, Huyện Chi Lăng
Điện thoại: 824073
245660 Điểm BĐVHX Nhân Lý Thôn Lạng Giai A, Xã Nhân Lý, Huyện Chi Lăng
Điện thoại: 820313
245960 Điểm BĐVHX Quan Sơn Thôn Pắc Phèng, Xã Quan Sơn, Huyện Chi Lăng
Điện thoại: 821584
245840 Điểm BĐVHX Bằng Hữu Thôn Thồng Noọc, Xã Bằng Hữu, Huyện Chi Lăng
Điện thoại: 723215
245941 Điểm BĐVHX Sông Hóa Thôn Chiến Thắng, Thị Trấn Chi Lăng, Huyện Chi Lăng
Điện thoại: 824293
245860 Điểm BĐVHX Vạn Linh Thôn Phố Mới, Xã Vạn Linh, Huyện Chi Lăng
Điện thoại: 820553
245900 Điểm BĐVHX Quang Lang Thôn Than Muội, Xã Quang Lang, Huyện Chi Lăng
Điện thoại: 821586
245899 Điểm BĐVHX Y Tịch Thôn Giáp Thượng 2, Xã Y Tịch, Huyện Chi Lăng
Điện thoại: 821998
245696 Hòm thư Công cộng Vân Thủy Thôn Nà Pất, Xã Vân Thủy, Huyện Chi Lăng
Điện thoại: 821998
245686 Hòm thư Công cộng Bắc Thủy Thôn Tồng Cút, Xã Bắc Thủy, Huyện Chi Lăng
Điện thoại: 821998
245989 Hòm thư Công cộng Hữu Kiên Thôn Co Hương, Xã Hữu Kiên, Huyện Chi Lăng
Điện thoại: 821998
245646 Hòm thư Công cộng Lâm Sơn Thôn Làng Bu 2, Xã Lâm Sơn, Huyện Chi Lăng
Điện thoại: 821998
245653 Hòm thư Công cộng Liên Sơn Thôn Bản Lăm, Xã Liên Sơn, Huyện Chi Lăng
Điện thoại: 821998
245734 Hòm thư Công cộng Vân An Thôn Làng Giông, Xã Vân An, Huyện Chi Lăng
Điện thoại: 821998
245709 Hòm thư Công cộng Chiến thắng Thôn Ba Làng Thành, Xã Chiến Thắng, Huyện Chi Lăng
Điện thoại: 821998
Mã bưu điện Chi Lăng, Lạng Sơn
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn