Mã bưu điện Tràng Định, Lạng Sơn

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Tìm nhanh địa chỉ bưu điện, số điện thoại liên hệ và mã bưu bưu chính của các bưu cục gần bạn nhất ở Tràng Định thuộc tỉnh Lạng Sơn: Tràng Định, Bình Độ, Quốc Khánh, Tân Tiến, Trung Thành, Tri Phương, Kháng Chiến, Chi Lăng, Đại Đồng, Hùng Việt, Hùng Sơn, Kim Đồng, Hòm thư Công cộng Tân Minh, Hòm thư Công cộng Đoàn kết, Hòm thư Công cộng Tân Yên, Hòm thư Công cộng Vĩnh tiến, Hòm thư Công cộng Khánh Long, Hòm thư Công cộng Cao Minh, Hòm thư Công cộng Chí Minh, Hòm thư Công cộng Đội Cấn, Hòm thư Công cộng Quốc Việt, Hòm thư Công cộng Bắc ái

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
243100 Bưu cục cấp 2 Tràng Định Khu 2, Thị Trấn Thất Khê, Huyện Tràng Định
Điện thoại: 883005
243690 Bưu cục cấp 3 Bình Độ Khu Chợ Bình Độ., Xã Quốc Việt, Huyện Tràng Định
Điện thoại: 887713
243260 Bưu cục cấp 3 Quốc Khánh Thôn Long Thịnh, Xã Quốc Khánh, Huyện Tràng Định
Điện thoại: 887967
243480 Điểm BĐVHX Tân Tiến Thôn Áng Mò, Xã Tân Tiến, Huyện Tràng Định
Điện thoại: 883011
243150 Điểm BĐVHX Trung Thành Thôn Pá Pàu, Xã Trung Thành, Huyện Tràng Định
Điện thoại: 887008
243310 Điểm BĐVHX Tri Phương Thôn Kéo Quân, Xã Tri Phương, Huyện Tràng Định
Điện thoại: 883283
243660 Điểm BĐVHX Kháng Chiến Thôn Đoỏng Pán, Xã Kháng Chiến, Huyện Tràng Định
Điện thoại: 883381
243350 Điểm BĐVHX Chi Lăng Thôn Đâư Linh, Xã Chi Lăng, Huyện Tràng Định
Điện thoại: 883281
243110 Điểm BĐVHX Đại Đồng Thôn Pò Bó, Xã Đại Đồng, Huyện Tràng Định
Điện thoại: 883119
243640 Điểm BĐVHX Hùng Việt Thôn Bản Nhàn, Xã Hùng Việt, Huyện Tràng Định
Điện thoại: 883425
243610 Điểm BĐVHX Hùng Sơn Thôn Nà Chùa, Xã Hùng Sơn, Huyện Tràng Định
Điện thoại: 883644
243510 Điểm BĐVHX Kim Đồng Thôn Nà Thà, Xã Kim Đồng, Huyện Tràng Định
Điện thoại: 783901
243232 Hòm thư Công cộng Tân Minh Thôn Nà Lẹng, Xã Tân Minh, Huyện Tràng Định
Điện thoại: 783901
243449 Hòm thư Công cộng Đoàn kết Thôn Nà Slèo, Xã Đoàn Kết, Huyện Tràng Định
Điện thoại: 783901
243568 Hòm thư Công cộng Tân Yên Thôn Pác Mười, Xã Tân Yên, Huyện Tràng Định
Điện thoại: 783901
243409 Hòm thư Công cộng Vĩnh tiến Thôn Phiêng Sâu, Xã Vĩnh Tiến, Huyện Tràng Định
Điện thoại: 783901
243428 Hòm thư Công cộng Khánh Long Thôn Khuổi Bây B, Xã Khánh Long, Huyện Tràng Định
Điện thoại: 783901
243468 Hòm thư Công cộng Cao Minh Thôn Vằng Can, Xã Cao Minh, Huyện Tràng Định
Điện thoại: 783901
243391 Hòm thư Công cộng Chí Minh Thôn Cốc Toòng, Xã Chí Minh, Huyện Tràng Định
Điện thoại: 783901
243251 Hòm thư Công cộng Đội Cấn Thôn Nà Phai, Xã Đội Cấn, Huyện Tràng Định
Điện thoại: 783901
243717 Hòm thư Công cộng Quốc Việt Khu Chợ Bình Độ., Xã Quốc Việt, Huyện Tràng Định
Điện thoại: 783901
243550 Hòm thư Công cộng Bắc ái Thôn Khuổi Vai, Xã Bắc Ái, Huyện Tràng Định
Điện thoại: 783901
Mã bưu điện Tràng Định, Lạng Sơn
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn