Mã bưu điện Cao Lộc, Lạng Sơn

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Danh sách 28 địa chỉ Bưu điện ở Cao Lộc, Lạng Sơn: Bưu cục cấp 2 Cao Lộc, Điểm BĐVHX Yên Trạch, Điểm BĐVHX Thụy Hùng, Điểm BĐVHX Ba Sơn, Điểm BĐVHX Tân Thành, Điểm BĐVHX Hợp Thành, Điểm BĐVHX Cao Lộc, Điểm BĐVHX Hải Yến, Điểm BĐVHX Xuất Lễ, Điểm BĐVHX Tân Liên, Bưu cục cấp 3 Gia Cát, Bưu cục cấp 2 Đồng Đăng, Bưu cục cấp 3 Cổng Trắng, Bưu cục cấp 3 Hữu Nghị, Điểm BĐVHX Hồng Phong, Điểm BĐVHX Bảo Lâm, Điểm BĐVHX Bình Trung, Điểm BĐVHX Phú Xá, Điểm BĐVHX Hoà Cư, Hòm thư Công cộng Xuân Long, Hòm thư Công cộng Thạch Đạn, Hòm thư Công cộng Thạch đạn, Hòm thư Công cộng Thanh Lòa, Hòm thư Công cộng Lộc Yên, Hòm thư Công cộng Công sơn, Hòm thư Công cộng Mẫu Sơn, Hòm thư Công cộng Song Giáp, Bưu cục cấp 3 KCN Hợp Thành

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
241800 Bưu cục cấp 2 Cao Lộc Khối 6, Thị Trấn Cao Lộc, Huyện Cao Lộc
Điện thoại: 861498
242250 Điểm BĐVHX Yên Trạch Thôn Yên Thành, Xã Yên Trạch, Huyện Cao Lộc
Điện thoại: 864514
242120 Điểm BĐVHX Thụy Hùng Thôn Pò Nghiều, Xã Thụy Hùng, Huyện Cao Lộc
Điện thoại: 861650
241990 Điểm BĐVHX Ba Sơn Thôn Bản Vàng, Xóm Pò Mất, Xã Cao Lâu, Huyện Cao Lộc
Điện thoại: 863000
242230 Điểm BĐVHX Tân Thành Thôn Tồng Han, Xã Tân Thành, Huyện Cao Lộc
Điện thoại: 861382
241880 Điểm BĐVHX Hợp Thành Thôn Nà Nùng, Xã Hợp Thành, Huyện Cao Lộc
Điện thoại: 861625
241801 Điểm BĐVHX Cao Lộc Khối 1, Thị Trấn Cao Lộc, Huyện Cao Lộc
Điện thoại: 861626
241920 Điểm BĐVHX Hải Yến Thôn Nà Tèn, Xã Hải Yến, Huyện Cao Lộc
Điện thoại: 861007
242010 Điểm BĐVHX Xuất Lễ Thôn Bản Ngõa, Xã Xuất Lễ, Huyện Cao Lộc
Điện thoại: 863055
242270 Điểm BĐVHX Tân Liên Thôn An Dinh 1, Xã Tân Liên, Huyện Cao Lộc
Điện thoại: 863842
242290 Bưu cục cấp 3 Gia Cát Thôn Bắc Đông 1, Xã Gia Cát, Huyện Cao Lộc
Điện thoại: 863800
241900 Bưu cục cấp 2 Đồng Đăng Khu Dây Thép, Thị Trấn Đồng Đăng, Huyện Cao Lộc
Điện thoại: 851446
242100 Bưu cục cấp 3 Cổng Trắng Khu Cổng Trắng, Thị Trấn Đồng Đăng, Huyện Cao Lộc
Điện thoại: 851748
242110 Bưu cục cấp 3 Hữu Nghị Khu Cửa Khẩu Hữu Nghị, Thị Trấn Đồng Đăng, Huyện Cao Lộc
Điện thoại: 851046
242160 Điểm BĐVHX Hồng Phong Thôn Còn Quyền, Xã Hồng Phong, Huyện Cao Lộc
Điện thoại: 852076
242080 Điểm BĐVHX Bảo Lâm Thôn Còn Kéo – Nà Phấy, Xã Bảo Lâm, Huyện Cao Lộc
Điện thoại: 852000
242190 Điểm BĐVHX Bình Trung Thôn Chục Pình, Xã Bình Trung, Huyện Cao Lộc
Điện thoại: 852113
242140 Điểm BĐVHX Phú Xá Thôn Còn Chủ, Xã Phú Xá, Huyện Cao Lộc
Điện thoại: 852118
241909 Điểm BĐVHX Hoà Cư Thôn Bản Luận, Xã Hoà Cư, Huyện Cao Lộc
Điện thoại: 852118
242220 Hòm thư Công cộng Xuân Long Thôn Khôn Chủ, Xã Xuân Long, Huyện Cao Lộc
Điện thoại: 852118
242078 Hòm thư Công cộng Thạch Đạn Thôn Bản Cưởm, Xã Thạch Đạn, Huyện Cao Lộc
Điện thoại: 852118
242079 Hòm thư Công cộng Thạch đạn Thôn Nà Lệnh, Xã Thạch Đạn, Huyện Cao Lộc
Điện thoại: 852118
242066 Hòm thư Công cộng Thanh Lòa Thôn Còn Phạc, Xã Thanh Loà, Huyện Cao Lộc
Điện thoại: 852118
242049 Hòm thư Công cộng Lộc Yên Thôn Bản Giếng, Xã Lộc Yên, Huyện Cao Lộc
Điện thoại: 852118
241949 Hòm thư Công cộng Công sơn Thôn Nhọt Nặm, Xã Công Sơn, Huyện Cao Lộc
Điện thoại: 852118
241981 Hòm thư Công cộng Mẫu Sơn Thôn Co Loi, Xã Mẫu Sơn, Huyện Cao Lộc
Điện thoại: 852118
242186 Hòm thư Công cộng Song Giáp Thôn Hang Riềng, Xã Song Giáp, Huyện Cao Lộc
Điện thoại: 852118
242330 Bưu cục cấp 3 KCN Hợp Thành Thôn Đại Sơn, Xã Hợp Thành, Huyện Cao Lộc
Điện thoại: 852118
Mã bưu điện Cao Lộc, Lạng Sơn
5 (100%) 1 vote
Bình luận của bạn