Mã bưu điện Hữu Lũng, Lạng Sơn

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Chuyển phát nhanh bưu điện Vietnam post Hữu Lũng, Lạng Sơn cung cấp đầy đủ thông tin, địa chỉ, số điện thoại tất cả các bưu điện xã, phường tại Hữu Lũng, Lạng Sơn.

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
246490 Bưu cục cấp 3 Vân Nham Thôn Phổng, Xã Vân Nham, Huyện Hữu Lũng
Điện thoại: 828202
246540 Bưu cục cấp 3 Bến Lường Thôn Bến Lường, Xã Minh Sơn, Huyện Hữu Lũng
Điện thoại: 829401
246100 Bưu cục cấp 2 Hữu Lũng Khu An Ninh, Thị Trấn Hữu Lũng, Huyện Hữu Lũng
Điện thoại: 825101
246250 Điểm BĐVHX Cai Kinh Thôn Ba Nàng, Xã Cai Kinh, Huyện Hữu Lũng
Điện thoại: 825759
246200 Điểm BĐVHX Tân Thành Thôn Bắc Lệ, Xã Tân Thành, Huyện Hữu Lũng
Điện thoại: 726500
246500 Điểm BĐVHX Đồng Tiến Thôn Lân Luông, Xã Đồng Tiến, Huyện Hữu Lũng
Điện thoại: 828209
246180 Điểm BĐVHX Hồ Sơn Thôn Na Hoa, Xã Hồ Sơn, Huyện Hữu Lũng
Điện thoại: 825906
246400 Điểm BĐVHX Nhật Tiến Xóm Tân Thịnh, Xã Nhật Tiến, Huyện Hữu Lũng
Điện thoại: 825613
246570 Điểm BĐVHX Minh Hòa Xóm Keo, Xã Minh Hoà, Huyện Hữu Lũng
Điện thoại: 826418
246220 Điểm BĐVHX Hòa Sơn Thôn Đồng Liên, Xã Hoà Sơn, Huyện Hữu Lũng
Điện thoại: 726553
246290 Điểm BĐVHX Yên Vượng Thôn Gốc Sau, Xã Yên Vượng, Huyện Hữu Lũng
Điện thoại: 825614
246520 Điểm BĐVHX Đô Lương Thôn Cốc Lùng, Xã Đô Lương, Huyện Hữu Lũng
Điện thoại: 828326
246360 Điểm BĐVHX Yên Bình Thôn Đồng Bụt, Xã Yên Bình, Huyện Hữu Lũng
Điện thoại: 726001
246450 Điểm BĐVHX Thanh Sơn Thôn Niêng, Xã Thanh Sơn, Huyện Hữu Lũng
Điện thoại: 828336
246470 Điểm BĐVHX Thiện Kỵ Thôn Quyết Thắng, Xã Thiện Kỵ, Huyện Hữu Lũng
Điện thoại: 828293
246429 Điểm BĐVHX Minh Tiến Thôn Nhị Liên, Xã Minh Tiến, Huyện Hữu Lũng
Điện thoại: 828561
246356 Điểm BĐVHX Hoà Bình Thôn Vĩnh Yên, Xã Hoà Bình, Huyện Hữu Lũng
Điện thoại: 726068
246318 Điểm BĐVHX Yên Thịnh Thôn Làng Chùa, Xã Yên Thịnh, Huyện Hữu Lũng
Điện thoại: 725340
246341 Điểm BĐVHX Hữu Liên Thôn Làng Cướm, Xã Hữu Liên, Huyện Hữu Lũng
Điện thoại: 725401
246278 Hòm thư Công cộng Yên Sơn Thôn Trục Bây, Xã Yên Sơn, Huyện Hữu Lũng
Điện thoại: 725401
246631 Hòm thư Công cộng Hòa Lạc Thôn Việt Thắng Hang Đỏ, Xã Hoà Lạc, Huyện Hữu Lũng
Điện thoại: 725401
246447 Hòm thư Công cộng Tân Lập Thôn Đồng Sinh, Xã Tân Lập, Huyện Hữu Lũng
Điện thoại: 725401
246388 Hòm thư Công cộng Quyết Thắng Thôn Kép 2, Xã Quyết Thắng, Huyện Hữu Lũng
Điện thoại: 725401
246607 Hòm thư Công cộng Hòa Thắng Thôn Suối Ngang 1, Xã Hoà Thắng, Huyện Hữu Lũng
Điện thoại: 725401
Mã bưu điện Hữu Lũng, Lạng Sơn
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn