Mã bưu điện Bắc Sơn, Lạng Sơn

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Tổng hợp đầy đủ thông về bưu cục như mã bưu điện, địa chỉ giao dịch, số điện thoại cơ quan, thời gian làm việc của các bưu điện Bắc Sơn thuộc tỉnh Lạng Sơn: Bắc Sơn, Ngả Hai, Mỏ Nhài, Bắc Sơn, Quỳnh Sơn, Vũ Sơn, Đồng Ý, Chiến Thắng, Trấn Yên, Chiêu Vũ, Tân Tri, Tân Hương, Tân Lập, Tân Thành, Nhất Tiến, Hòm thư Công cộng long đống, Hòm thư Công cộng Hữu Vĩnh, Hòm thư Công cộng Nhất Hòa, Hòm thư Công cộng Vũ Lăng, Hòm thư Công cộng Vạn Thủy

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
245000 Bưu cục cấp 2 Bắc Sơn Tiểu Khu Hoàng Văn Thụ, Thị Trấn Bắc Sơn, Huyện Bắc Sơn
Điện thoại: 837373
245230 Bưu cục cấp 3 Ngả Hai Thôn Vũ Lâm, Xã Vũ Lễ, Huyện Bắc Sơn
Điện thoại: 739503
245440 Bưu cục cấp 3 Mỏ Nhài Khu Phố Mỏ Nhài, Xã Hưng Vũ, Huyện Bắc Sơn
Điện thoại: 739001
245020 Điểm BĐVHX Bắc Sơn Thôn Trí Yên, Xã Bắc Sơn, Huyện Bắc Sơn
Điện thoại: 837075
245050 Điểm BĐVHX Quỳnh Sơn Thôn Đon Riệc 2, Xã Quỳnh Sơn, Huyện Bắc Sơn
Điện thoại: 837309
245160 Điểm BĐVHX Vũ Sơn Thôn Nà Danh, Xã Vũ Sơn, Huyện Bắc Sơn
Điện thoại: 739600
245100 Điểm BĐVHX Đồng Ý Thôn Khau Ràng, Xã Đồng Ý, Huyện Bắc Sơn
Điện thoại: 837292
245210 Điểm BĐVHX Chiến Thắng Thôn Hồng Phong 3, Xã Chiến Thắng, Huyện Bắc Sơn
Điện thoại: 739596
245400 Điểm BĐVHX Trấn Yên Thôn Tác Nàng, Xã Trấn Yên, Huyện Bắc Sơn
Điện thoại: 739019
245330 Điểm BĐVHX Chiêu Vũ Thôn Bình Thượng, Xã Chiêu Vũ, Huyện Bắc Sơn
Điện thoại: 837722
245180 Điểm BĐVHX Tân Tri Thôn Pò Đồn, Xã Tân Tri, Huyện Bắc Sơn
Điện thoại: 739678
245250 Điểm BĐVHX Tân Hương Thôn Đon Úy, Xã Tân Hương, Huyện Bắc Sơn
Điện thoại: 737201
245140 Điểm BĐVHX Tân Lập Thôn Nà Luông, Xã Tân Lập, Huyện Bắc Sơn
Điện thoại: 737301
245298 Điểm BĐVHX Tân Thành Thôn Phong Thịnh 2, Xã Tân Thành, Huyện Bắc Sơn
Điện thoại: 738555
245391 Điểm BĐVHX Nhất Tiến Thôn Làng Đấy, Xã Nhất Tiến, Huyện Bắc Sơn
Điện thoại: 738444
245085 Hòm thư Công cộng long đống Thôn Long Hưng, Xã Long Đống, Huyện Bắc Sơn
Điện thoại: 738444
245318 Hòm thư Công cộng Hữu Vĩnh Thôn Pác Lũng, Xã Hữu Vĩnh, Huyện Bắc Sơn
Điện thoại: 738444
245284 Hòm thư Công cộng Nhất Hòa Thôn Gia Hòa 1, Xã Nhất Hoà, Huyện Bắc Sơn
Điện thoại: 738444
245365 Hòm thư Công cộng Vũ Lăng Thôn Tràng Sơn 1, Xã Vũ Lăng, Huyện Bắc Sơn
Điện thoại: 738444
245136 Hòm thư Công cộng Vạn Thủy Thôn Nà Thí, Xã Vạn Thủy, Huyện Bắc Sơn
Điện thoại: 738444
Mã bưu điện Bắc Sơn, Lạng Sơn
3.3 (65%) 4 votes
Bình luận của bạn