Mã bưu điện Văn Lãng, Lạng Sơn

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Bài viết tổng hợp mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại của các bưu cục ở Văn Lãng thuộc tỉnh Lạng Sơn, bao gồm: Văn Lãng, Tân Thanh, Thụy Hùng, Hội Hoan, Tân Việt, Nhạc Kỳ, Thành Hòa, An Hùng, Tân Lang, Tân Mỹ, Trùng Quán, Hoàng Văn Thụ, Hồng Thái, Bắc La, Hòm thư Công cộng Thành Hòa, Hòm thư Công cộng Gia Miễn, Hòm thư Công cộng Hội Hoan, Hòm thư Công cộng Tân Tác, Hòm thư Công cộng Thanh Long, Hòm thư Công cộng Trùng Khánh, Hòm thư Công cộng Hồng Thái, Hòm thư Công cộng Hoàng Việt, Hòm thư Công cộng Nam La

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
242500 Bưu cục cấp 2 Văn Lãng Khu 3, Thị Trấn Na Sầm, Huyện Văn Lãng
Điện thoại: 880209
242910 Bưu cục cấp 3 Tân Thanh Khu 1, Xã Tân Thanh, Huyện Văn Lãng
Điện thoại: 888258
242600 Điểm BĐVHX Thụy Hùng Thôn Pác Cáy, Xã Thụy Hùng, Huyện Văn Lãng
Điện thoại: 881101
242750 Điểm BĐVHX Hội Hoan Thôn Bản Kìa, Xã Hội Hoan, Huyện Văn Lãng
Điện thoại: 780400
242680 Điểm BĐVHX Tân Việt Thôn Bản Quan, Xã Tân Việt, Huyện Văn Lãng
Điện thoại: 780100
242890 Điểm BĐVHX Nhạc Kỳ Thôn Nà Éc, Xã Nhạc Kỳ, Huyện Văn Lãng
Điện thoại: 832362
242770 Điểm BĐVHX Thành Hòa Thôn Bản Mìn, Xã Thành Hoà, Huyện Văn Lãng
Điện thoại: 880097
242550 Điểm BĐVHX An Hùng Thôn Bản Hu Ngoài, Xã An Hùng, Huyện Văn Lãng
Điện thoại: 880544
242720 Điểm BĐVHX Tân Lang Thôn Pò Lâu, Xã Tân Lang, Huyện Văn Lãng
Điện thoại: 880466
242930 Điểm BĐVHX Tân Mỹ Thôn Tà Lài, Xã Tân Mỹ, Huyện Văn Lãng
Điện thoại: 781606
242650 Điểm BĐVHX Trùng Quán Thôn Lũng Vài, Xã Trùng Quán, Huyện Văn Lãng
Điện thoại: 880154
242870 Điểm BĐVHX Hoàng Văn Thụ Khu Chợ Văn Thụ, Xã Hoàng Văn Thụ, Huyện Văn Lãng
Điện thoại: 781600
242860 Điểm BĐVHX Hồng Thái Thôn Bản Nhùng, Xã Hồng Thái, Huyện Văn Lãng
Điện thoại: 782302
242711 Điểm BĐVHX Bắc La Thôn Nặm Shù, Xã Bắc La, Huyện Văn Lãng
Điện thoại: 782302
242782 Hòm thư Công cộng Thành Hòa Thôn Nặm Táu, Xã Thành Hoà, Huyện Văn Lãng
Điện thoại: 782302
242802 Hòm thư Công cộng Gia Miễn Thôn Bản Cáp, Xã Gia Miễn, Huyện Văn Lãng
Điện thoại: 782302
242762 Hòm thư Công cộng Hội Hoan Thôn Háng Van, Xã Hội Hoan, Huyện Văn Lãng
Điện thoại: 782302
242747 Hòm thư Công cộng Tân Tác Thôn Bản Cấn, Xã Tân Tác, Huyện Văn Lãng
Điện thoại: 782302
242587 Hòm thư Công cộng Thanh Long Thôn Pác Cú, Xã Thanh Long, Huyện Văn Lãng
Điện thoại: 782302
242638 Hòm thư Công cộng Trùng Khánh Thôn Manh Trên, Xã Trùng Khánh, Huyện Văn Lãng
Điện thoại: 782302
242960 Hòm thư Công cộng Hồng Thái Thôn Bản Nhùng, Xã Hồng Thái, Huyện Văn Lãng
Điện thoại: 782302
242840 Hòm thư Công cộng Hoàng Việt Thôn Nà Áng, Xã Hoàng Việt, Huyện Văn Lãng
Điện thoại: 782302
242816 Hòm thư Công cộng Nam La Thôn Đồng Tâm, Xã Nam La, Huyện Văn Lãng
Điện thoại: 782302
Mã bưu điện Văn Lãng, Lạng Sơn
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn