Mã bưu điện Tiên Lãng, Hải Phòng

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Danh sách 26 địa chỉ Bưu điện ở Tiên Lãng, Hải Phòng: Bưu cục cấp 2 Tiên Lãng, Bưu cục cấp 3 KHL Tiên Lãng, Bưu cục cấp 3 Hòa Bình, Bưu cục cấp 3 Đông Quy, Bưu cục cấp 3 Hùng Thắng, Điểm BĐVHX Quang Phục, Điểm BĐVHX Quyết Tiến, Điểm BĐVHX Tiên Tiến, Điểm BĐVHX Tự Cường, Điểm BĐVHX Đại Thắng, Điểm BĐVHX Khởi Nghĩa, Điểm BĐVHX Tiên Thanh, Điểm BĐVHX Bạch Đằng, Điểm BĐVHX Cấp Tiến, Điểm BĐVHX Tiên Thắng, Điểm BĐVHX Kiến Thiết, Điểm BĐVHX Đoàn Lập, Điểm BĐVHX Bắc Hưng, Điểm BĐVHX Tiên Minh, Điểm BĐVHX Nam Hưng, Điểm BĐVHX Vinh Quang, Điểm BĐVHX Tiên Hưng, Điểm BĐVHX Đông Hưng, Điểm BĐVHX Tây Hưng, Đại lý bưu điện Cầu Đầm, Bưu cục văn phòng VP BĐH Tiên Lãng

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
185600 Bưu cục cấp 2 Tiên Lãng Khu Ii, Thị Trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng
Điện thoại: 0313883005
185790 Bưu cục cấp 3 KHL Tiên Lãng Khu I, Thị Trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng
Điện thoại: 0313883005
185660 Bưu cục cấp 3 Hòa Bình Thị tứ Hòa Bình, Xã Tiên Cường, Huyện Tiên Lãng
Điện thoại: 031.3883204
185920 Bưu cục cấp 3 Đông Quy Thôn Đông Quy, Xã Toàn Thắng, Huyện Tiên Lãng
Điện thoại: 031.3883205
185960 Bưu cục cấp 3 Hùng Thắng Thôn Thôn 16, Xã Hùng Thắng, Huyện Tiên Lãng
Điện thoại: 031.3882642
185890 Điểm BĐVHX Quang Phục Thôn Chính Nghị, Xã Quang Phục, Huyện Tiên Lãng
Điện thoại: 883610
185610 Điểm BĐVHX Quyết Tiến Thôn Nghân Cầu, Xã Quyết Tiến, Huyện Tiên Lãng
Điện thoại: 883551
185630 Điểm BĐVHX Tiên Tiến Thôn Ắn, Xã Tiên Tiến, Huyện Tiên Lãng
Điện thoại: 883690
185640 Điểm BĐVHX Tự Cường Thôn Mỹ Khê, Xã Tự Cường, Huyện Tiên Lãng
Điện thoại: 883801
185680 Điểm BĐVHX Đại Thắng Thôn Giang Khẩu, Xã Đại Thắng, Huyện Tiên Lãng
Điện thoại: 883803
185650 Điểm BĐVHX Khởi Nghĩa Thôn Ninh Duy, Xã Khởi Nghĩa, Huyện Tiên Lãng
Điện thoại: 883855
185690 Điểm BĐVHX Tiên Thanh Thôn Hà Đới, Xã Tiên Thanh, Huyện Tiên Lãng
Điện thoại: 883550
185750 Điểm BĐVHX Bạch Đằng Làng Pháp Xuyên(cụm Dân Cư Số 3), Xã Bạch Đằng, Huyện Tiên Lãng
Điện thoại: 883549
185710 Điểm BĐVHX Cấp Tiến Thôn Phú Xuân, Xã Cấp Tiến, Huyện Tiên Lãng
Điện thoại: 883083
185940 Điểm BĐVHX Tiên Thắng Thôn Mỹ Lộc, Xã Tiên Thắng, Huyện Tiên Lãng
Điện thoại: 883692
185730 Điểm BĐVHX Kiến Thiết Thôn Nam Tử, Xã Kiến Thiết, Huyện Tiên Lãng
Điện thoại: 883084
185771 Điểm BĐVHX Đoàn Lập Thôn Tiên Đôi Nội, Xã Đoàn Lập, Huyện Tiên Lãng
Điện thoại: 883696
185850 Điểm BĐVHX Bắc Hưng Thôn Trung Hưng, Xã Bắc Hưng, Huyện Tiên Lãng
Điện thoại: 882802
185800 Điểm BĐVHX Tiên Minh Thôn Đông Ninh 2, Xã Tiên Minh, Huyện Tiên Lãng
Điện thoại: 883691
185820 Điểm BĐVHX Nam Hưng Thôn Bạch Sa Làng, Xã Nam Hưng, Huyện Tiên Lãng
Điện thoại: 882695
185990 Điểm BĐVHX Vinh Quang Thôn Đồn Dưới, Xã Vinh Quang, Huyện Tiên Lãng
Điện thoại: 882694
185880 Điểm BĐVHX Tiên Hưng Thôn Hòa Bình, Xã Tiên Hưng, Huyện Tiên Lãng
Điện thoại: 882693
185870 Điểm BĐVHX Đông Hưng Thôn Trung Hưng, Xã Đông Hưng, Huyện Tiên Lãng
Điện thoại: 882799
185840 Điểm BĐVHX Tây Hưng Thôn Minh Hưng, Xã Tây Hưng, Huyện Tiên Lãng
Điện thoại: 882800
185770 Đại lý bưu điện Cầu Đầm Thôn Tân Lập, Xã Đoàn Lập, Huyện Tiên Lãng
Điện thoại: 883207
185830 Bưu cục văn phòng VP BĐH Tiên Lãng Khu I, Thị Trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng
Điện thoại: 883207
Mã bưu điện Tiên Lãng, Hải Phòng
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn