Mã bưu điện Tĩnh Gia, Thanh Hoá

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Bảng tra cứu mã bưu điện của các bưu cục Tĩnh Gia thuộc tỉnh Thanh Hoá, bao gồm: Tĩnh Gia, Chợ Kho, Mai Lâm, Nghi Sơn, Bình Minh, Hải Thanh, Hải Hòa, Ninh Hải, Hải Lĩnh, Tân Dân, Hải An, Hải Châu, Thanh Thủy, Triêu Dương, Thanh Sơn, Ngọc Lĩnh, Anh Sơn, Hùng Sơn, Các Sơn, Định Hải, Hải Nhân, Nguyên Bình, Xuân Lâm, Phú Lâm, Phú Sơn, Tùng Lâm, Trúc Lâm, Tân Trường, Trường Lâm, Nghi Sơn, Hải Yến, Tĩnh Hải, Hải Bình, Bưu cục văn phòng VP BĐH TĨNH GIA

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
456400 Bưu cục cấp 2 Tĩnh Gia Tiểu Khu 6, Thị Trấn Tĩnh Gia, Huyện Tĩnh Gia
Điện thoại: 037.3970009
456550 Bưu cục cấp 3 Chợ Kho Thôn Hồng Phong, Xã Hải Ninh, Huyện Tĩnh Gia
Điện thoại: 037.3619002
456880 Bưu cục cấp 3 Mai Lâm Thôn Hải Lâm, Xã Mai Lâm, Huyện Tĩnh Gia
Điện thoại: 037.3617336
456930 Bưu cục cấp 3 Nghi Sơn Thôn Bắc Hải, Xã Hải Thượng, Huyện Tĩnh Gia
Điện thoại: 037.3862223
456420 Điểm BĐVHX Bình Minh Thôn Đông Tiến, Xã Bình Minh, Huyện Tĩnh Gia
Điện thoại: 861747
456440 Điểm BĐVHX Hải Thanh Thôn Xuân Tiến, Xã Hải Thanh, Huyện Tĩnh Gia
Điện thoại: 612610
456460 Điểm BĐVHX Hải Hòa Thôn Tiền Phong, Xã Hải Hoà, Huyện Tĩnh Gia
Điện thoại: 861743
456480 Điểm BĐVHX Ninh Hải Thôn Đại Tiến, Xã Ninh Hải, Huyện Tĩnh Gia
Điện thoại: 610636
456490 Điểm BĐVHX Hải Lĩnh Thôn 7, Xã Hải Lĩnh, Huyện Tĩnh Gia
Điện thoại: 861445
456510 Điểm BĐVHX Tân Dân Thôn Hồ Trung, Xã Tân Dân, Huyện Tĩnh Gia
Điện thoại: 619111
456530 Điểm BĐVHX Hải An Thôn 2, Xã Hải An, Huyện Tĩnh Gia
Điện thoại: 619015
456570 Điểm BĐVHX Hải Châu Thôn Hòa Bình, Xã Hải Châu, Huyện Tĩnh Gia
Điện thoại: 619220
456720 Điểm BĐVHX Thanh Thủy Thôn Tào Sơn, Xã Thanh Thuỷ, Huyện Tĩnh Gia
Điện thoại: 619125
456540 Điểm BĐVHX Triêu Dương Thôn Thanh Cao, Xã Triệu Dương, Huyện Tĩnh Gia
Điện thoại: 619200
456700 Điểm BĐVHX Thanh Sơn Thôn Trung Sơn, Xã Thanh Sơn, Huyện Tĩnh Gia
Điện thoại: 619099
456680 Điểm BĐVHX Ngọc Lĩnh Thôn 10, Xã Ngọc Lĩnh, Huyện Tĩnh Gia
Điện thoại: 619036
456670 Điểm BĐVHX Anh Sơn Thôn Xuân Thắng, Xã Anh Sơn, Huyện Tĩnh Gia
Điện thoại: 619126
456650 Điểm BĐVHX Hùng Sơn Thôn Đông, Xã Hùng Sơn, Huyện Tĩnh Gia
Điện thoại: 688124
456630 Điểm BĐVHX Các Sơn Thôn Quế Sơn, Xã Các Sơn, Huyện Tĩnh Gia
Điện thoại: 619123
456610 Điểm BĐVHX Định Hải Thôn 4, Xã Định Hải, Huyện Tĩnh Gia
Điện thoại: 861677
456590 Điểm BĐVHX Hải Nhân Thôn Tây Hải, Xã Hải Nhân, Huyện Tĩnh Gia
Điện thoại: 861749
456730 Điểm BĐVHX Nguyên Bình Thôn Quyết Thắng, Xã Nguyên Bình, Huyện Tĩnh Gia
Điện thoại: 861748
456780 Điểm BĐVHX Xuân Lâm Thôn 1, Xã Xuân Lâm, Huyện Tĩnh Gia
Điện thoại: 861890
456760 Điểm BĐVHX Phú Lâm Thôn 1, Xã Phú Lâm, Huyện Tĩnh Gia
Điện thoại: 861744
456750 Điểm BĐVHX Phú Sơn Thôn Trung Sơn, Xã Phú Sơn, Huyện Tĩnh Gia
Điện thoại: 617033
456810 Điểm BĐVHX Tùng Lâm Thôn Trường Sơn 2, Xã Tùng Lâm, Huyện Tĩnh Gia
Điện thoại: 617002
456800 Điểm BĐVHX Trúc Lâm Thôn Hữu Lộc, Xã Trúc Lâm, Huyện Tĩnh Gia
Điện thoại: 617044
456830 Điểm BĐVHX Tân Trường Thôn 6, Xã Tân Trường, Huyện Tĩnh Gia
Điện thoại: 617003
456860 Điểm BĐVHX Trường Lâm Thôn Trường Cát, Xã Trường Lâm, Huyện Tĩnh Gia
Điện thoại: 617030
456970 Điểm BĐVHX Nghi Sơn Thôn Nam Sơn, Xã Nghi Sơn, Huyện Tĩnh Gia
Điện thoại: 862310
456920 Điểm BĐVHX Hải Yến Thôn Trung Hậu, Xã Hải Yến, Huyện Tĩnh Gia
Điện thoại: 862226
456910 Điểm BĐVHX Tĩnh Hải Thôn Thăng Hải, Xã Tĩnh Hải, Huyện Tĩnh Gia
Điện thoại: 862222
456890 Điểm BĐVHX Hải Bình Thôn Tiền Phong, Xã Hải Bình, Huyện Tĩnh Gia
Điện thoại: 616745
456470 Bưu cục văn phòng VP BĐH TĨNH GIA Tiểu Khu 1, Thị Trấn Tĩnh Gia, Huyện Tĩnh Gia
Điện thoại: 616745
Mã bưu điện Tĩnh Gia, Thanh Hoá
3 (60%) 1 vote
Bình luận của bạn