Thanh Hóa

Mã Zip Postal code là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu Mã này giúp định vị khu vực khi chuyển thư/bưu phẩm đến người nhận. Ở Việt Nam hiện nay theo thông tư mới nhất 2015 thì mã zip code bao gồm 6 chữ số

Như vậy, Mã bưu điện Thanh Hóa bao gồm tối thiểu tập hợp 6 ký tự số,