Thanh Hóa

Mã Zip Postal code là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu Mã này giúp định vị khu vực khi chuyển thư/bưu phẩm đến người nhận. Ở Việt Nam hiện nay theo thông tư mới nhất 2015 thì mã zip code bao gồm 6 chữ số

Như vậy, Mã bưu điện Thanh Hóa bao gồm tối thiểu tập hợp 6 ký tự số,

Mã bưu điện Quảng Xương, Thanh Hoá

Mã bưu điện Quảng Xương, Thanh Hoá

Bảng tra cứu mã bưu điện của các bưu cục Quảng Xương thuộc tỉnh Thanh Hoá, bao gồm: Quảng Xương, Chợ Ghép, Vân Trinh, Quảng Đại, Quảng Đức, Quảng Định, Quảng Bình, Quảng Châu, Quảng …