Mã bưu điện Quảng Xương, Thanh Hoá

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Bảng tra cứu mã bưu điện của các bưu cục Quảng Xương thuộc tỉnh Thanh Hoá, bao gồm: Quảng Xương, Chợ Ghép, Vân Trinh, Quảng Đại, Quảng Đức, Quảng Định, Quảng Bình, Quảng Châu, Quảng Giao, Quảng Hải, Quảng Hùng, Quảng Hợp, Quảng Hòa, Quảng Khê, Quảng Lợi, Quảng Long, Quảng Lưu, Quảng Lĩnh, Quảng Minh, Quảng Nhân, Quảng Nham, Quảng Ninh, Quảng Tân, Quảng Thái, Quảng Thạch, Quảng Thọ, Quảng Trạch, Quảng Trường, Quảng Trung, Quảng Văn, Quảng Vọng, Quảng Vinh, Quảng Yên, Quảng Phúc, Quảng Phong, Quảng Lộc, Đại lý bưu điện Bùi Văn Trình, Bưu cục văn phòng VP BĐH QUẢNG XƯƠNG

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
455500 Bưu cục cấp 2 Quảng Xương Khu phố Tân Phong, Thị Trấn Quảng Xương, Huyện Quảng Xương
Điện thoại: 037.3863030
456000 Bưu cục cấp 3 Chợ Ghép Thôn Xuân, Xã Quảng Chính, Huyện Quảng Xương
Điện thoại: 037.3674368
455900 Bưu cục cấp 3 Vân Trinh Thôn Bất Động, Xã Quảng Ngọc, Huyện Quảng Xương
Điện thoại: 037.3676700
456200 Điểm BĐVHX Quảng Đại Thôn Bùi Huệ, Xã Quảng Đại, Huyện Quảng Xương
Điện thoại: 679607
456020 Điểm BĐVHX Quảng Đức Thôn Tiền Thịnh, Xã Quảng Đức, Huyện Quảng Xương
Điện thoại: 863851
455510 Điểm BĐVHX Quảng Định Thôn Thượng Đình, Xã Quảng Định, Huyện Quảng Xương
Điện thoại: 863603
455970 Điểm BĐVHX Quảng Bình Thôn Cống Trúc, Xã Quảng Bình, Huyện Quảng Xương
Điện thoại: 863493
455580 Điểm BĐVHX Quảng Châu Thôn Châu Bình, Xã Quảng Châu, Huyện Quảng Xương
Điện thoại: 675072
456140 Điểm BĐVHX Quảng Giao Thôn Bùi Trung, Xã Quảng Giao, Huyện Quảng Xương
Điện thoại: 678854
456160 Điểm BĐVHX Quảng Hải Thôn Đại Thành, Xã Quảng Hải, Huyện Quảng Xương
Điện thoại: 679606
456180 Điểm BĐVHX Quảng Hùng Xóm Hùng Ngọc, Xã Quảng Hùng, Huyện Quảng Xương
Điện thoại: 679852
455840 Điểm BĐVHX Quảng Hợp Thôn Hợp Bình, Xã Quảng Hợp, Huyện Quảng Xương
Điện thoại: 676866
455760 Điểm BĐVHX Quảng Hòa Thôn Hòa Văn, Xã Quảng Hoà, Huyện Quảng Xương
Điện thoại: 863604
455990 Điểm BĐVHX Quảng Khê Thôn Làng Hà, Xã Quảng Khê, Huyện Quảng Xương
Điện thoại: 864062
456090 Điểm BĐVHX Quảng Lợi Thôn Phúc Thành, Xã Quảng Lợi, Huyện Quảng Xương
Điện thoại: 864213
455800 Điểm BĐVHX Quảng Long Thôn Long Đại, Xã Quảng Long, Huyện Quảng Xương
Điện thoại: 863605
456050 Điểm BĐVHX Quảng Lưu Làng Mậu, Xã Quảng Lưu, Huyện Quảng Xương
Điện thoại: 679492
455980 Điểm BĐVHX Quảng Lĩnh Thôn Sơn Phượng, Xã Quảng Lĩnh, Huyện Quảng Xương
Điện thoại: 864061
455520 Điểm BĐVHX Quảng Minh Thôn Phúc Quang, Xã Quảng Minh, Huyện Quảng Xương
Điện thoại: 675074
456040 Điểm BĐVHX Quảng Nhân Thôn Nhân Tiến, Xã Quảng Nhân, Huyện Quảng Xương
Điện thoại: 863615
456120 Điểm BĐVHX Quảng Nham Thôn Đông, Xã Quảng Nham, Huyện Quảng Xương
Điện thoại: 864212
455950 Điểm BĐVHX Quảng Ninh Thôn Ninh Phúc, Xã Quảng Nình, Huyện Quảng Xương
Điện thoại: 863850
455690 Điểm BĐVHX Quảng Tân Thôn Tân Hưng, Xã Quảng Tân, Huyện Quảng Xương
Điện thoại: 863600
456080 Điểm BĐVHX Quảng Thái Làng Hà Đông, Xã Quảng Thái, Huyện Quảng Xương
Điện thoại: 679614
456100 Điểm BĐVHX Quảng Thạch Thôn Sơn Lâm, Xã Quảng Thạch, Huyện Quảng Xương
Điện thoại: 864211
455550 Điểm BĐVHX Quảng Thọ Thôn Thọ Văn, Xã Quảng Thọ, Huyện Quảng Xương
Điện thoại: 675073
455730 Điểm BĐVHX Quảng Trạch Thôn Trạch 1, Xã Quảng Trạch, Huyện Quảng Xương
Điện thoại: 863601
455920 Điểm BĐVHX Quảng Trường Thôn Châu Thanh, Xã Quảng Trường, Huyện Quảng Xương
Điện thoại: 676611
456010 Điểm BĐVHX Quảng Trung Thôn Ngọc Trà 1, Xã Quảng Trung, Huyện Quảng Xương
Điện thoại: 864063
455860 Điểm BĐVHX Quảng Văn Thôn Văn Môn, Xã Quảng Văn, Huyện Quảng Xương
Điện thoại: 676494
455940 Điểm BĐVHX Quảng Vọng Thôn 3, Xã Quảng Vọng, Huyện Quảng Xương
Điện thoại: 676612
455540 Điểm BĐVHX Quảng Vinh Thôn Đông Bắc, Xã Quảng Vinh, Huyện Quảng Xương
Điện thoại: 675385
455780 Điểm BĐVHX Quảng Yên Thôn Yên Trung, Xã Quảng Yên, Huyện Quảng Xương
Điện thoại: 863835
455880 Điểm BĐVHX Quảng Phúc Thôn Ngọc Đới 4, Xã Quảng Phúc, Huyện Quảng Xương
Điện thoại: 676155
455820 Điểm BĐVHX Quảng Phong Thôn Bái Vàng, Xã Quảng Phong, Huyện Quảng Xương
Điện thoại: 670586
456060 Điểm BĐVHX Quảng Lộc Làng Lê Hương, Xã Quảng Lộc, Huyện Quảng Xương
Điện thoại: 679610
455507 Đại lý bưu điện Bùi Văn Trình Khu phố 1, Thị Trấn Quảng Xương, Huyện Quảng Xương
Điện thoại: 672672
455590 Bưu cục văn phòng VP BĐH QUẢNG XƯƠNG Khu phố 1, Thị Trấn Quảng Xương, Huyện Quảng Xương
Điện thoại: 672672
Mã bưu điện Quảng Xương, Thanh Hoá
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn