Mã bưu điện Lang Chánh, Thanh Hoá

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Bài viết tổng hợp mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại của các bưu cục ở Lang Chánh thuộc tỉnh Thanh Hoá, bao gồm: Lang Chánh, Đồng Lương, Tân Phúc, Quang Hiến, Giao An, Giao Thiện, Yên Thắng, Yên Khương, Trí Nang, Lâm Phú, Tam Văn, Bưu cục văn phòng VP BĐH LANG CHÁNH

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
452300 Bưu cục cấp 2 Lang Chánh Khu phố 3, Thị Trấn Lang Chánh, Huyện Lang Chánh
Điện thoại: 037.3874255
452310 Điểm BĐVHX Đồng Lương Làng Xuốm, Xã Đồng Lương, Huyện Lang Chánh
Điện thoại: 874052
452330 Điểm BĐVHX Tân Phúc Thôn Tân Phong, Xã Tân Phúc, Huyện Lang Chánh
Điện thoại: 874263
452390 Điểm BĐVHX Quang Hiến Thôn Quang Tân, Xã Quang Hiến, Huyện Lang Chánh
Điện thoại: 874264
452460 Điểm BĐVHX Giao An Làng Chiềng Nang, Xã Giao An, Huyện Lang Chánh
Điện thoại: 874174
452470 Điểm BĐVHX Giao Thiện Làng Poọng, Xã Giao Thiện, Huyện Lang Chánh
Điện thoại: 874411
452410 Điểm BĐVHX Yên Thắng Bản Ngàm, Xã Yên Thắng, Huyện Lang Chánh
Điện thoại: 874416
452430 Điểm BĐVHX Yên Khương Bản Bôn, Xã Yên Khương, Huyện Lang Chánh
Điện thoại: 874250
452450 Điểm BĐVHX Trí Nang Bản Giàng, Xã Trí Nang, Huyện Lang Chánh
Điện thoại: 874511
452379 Điểm BĐVHX Lâm Phú Bản Đôn, Xã Lâm Phú, Huyện Lang Chánh
Điện thoại: 879287
452358 Điểm BĐVHX Tam Văn Bản Lọng Trên, Xã Tam Văn, Huyện Lang Chánh
Điện thoại: 879286
452480 Bưu cục văn phòng VP BĐH LANG CHÁNH Khu phố 1, Thị Trấn Lang Chánh, Huyện Lang Chánh
Điện thoại: 879286
Mã bưu điện Lang Chánh, Thanh Hoá
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn