Mã bưu điện Cẩm Thuỷ, Thanh Hoá

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Bảng tra cứu mã bưu điện của các bưu cục Cẩm Thuỷ thuộc tỉnh Thanh Hoá, bao gồm: Cẩm Thủy, Phúc Do, Phố Vạc, Cẩm Châu, Cẩm Phú, Cẩm Tú, Cẩm Tâm, Cẩm Vân, Cẩm Quý, Cẩm Giang, Cẩm Ngọc, Cẩm Long, Cẩm Sơn, Cẩm Bình, Cẩm Lương, Cẩm Liên, Cẩm Thạch, Cẩm Yên, Cẩm Tân, Phúc Do, Cẩm Phong, Hòm thư Công cộng Độc lập, Bưu cục văn phòng VP BĐH CẨM THỦY

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
447600 Bưu cục cấp 2 Cẩm Thủy Tổ 2, Thị Trấn Cẩm Thuỷ, Huyện Cẩm Thuỷ
Điện thoại: 037.3876053
447900 Bưu cục cấp 3 Phúc Do Thôn Phiến Thôn, Xã Cẩm Tân, Huyện Cẩm Thuỷ
Điện thoại: 037.3529104
447710 Bưu cục cấp 3 Phố Vạc Thôn Thành Long, Xã Cẩm Thành, Huyện Cẩm Thuỷ
Điện thoại: 037.3528105
447820 Điểm BĐVHX Cẩm Châu Thôn Trung Tâm, Xã Cẩm Châu, Huyện Cẩm Thuỷ
Điện thoại: 876263
447960 Điểm BĐVHX Cẩm Phú Thôn Tiến Long, Xã Cẩm Phú, Huyện Cẩm Thuỷ
Điện thoại: 529097
447630 Điểm BĐVHX Cẩm Tú Thôn Lương Thành, Xã Cẩm Tú, Huyện Cẩm Thuỷ
Điện thoại: 846128
447850 Điểm BĐVHX Cẩm Tâm Thôn Lau, Xã Cẩm Tâm, Huyện Cẩm Thuỷ
Điện thoại: 876264
447920 Điểm BĐVHX Cẩm Vân Thôn Tiên Lăng, Xã Cẩm Vân, Huyện Cẩm Thuỷ
Điện thoại: 516377
447670 Điểm BĐVHX Cẩm Quý Thôn Làng Bái, Xã Cẩm Quý, Huyện Cẩm Thuỷ
Điện thoại: 876327
447650 Điểm BĐVHX Cẩm Giang Thôn Phú Lai, Xã Cẩm Giang, Huyện Cẩm Thuỷ
Điện thoại: 876326
447870 Điểm BĐVHX Cẩm Ngọc Thôn Làng Sống, Xã Cẩm Ngọc, Huyện Cẩm Thuỷ
Điện thoại: 846164
447940 Điểm BĐVHX Cẩm Long Thôn Mi Sơn, Xã Cẩm Long, Huyện Cẩm Thuỷ
Điện thoại: 846165
447800 Điểm BĐVHX Cẩm Sơn Thôn Hoàng Giang, Xã Cẩm Sơn, Huyện Cẩm Thuỷ
Điện thoại: 876317
447730 Điểm BĐVHX Cẩm Bình Thôn Trung Tâm, Xã Cẩm Bình, Huyện Cẩm Thuỷ
Điện thoại: 876780
447700 Điểm BĐVHX Cẩm Lương Thôn Kim Mẫm, Xã Cẩm Lương, Huyện Cẩm Thuỷ
Điện thoại: 876915
447760 Điểm BĐVHX Cẩm Liên Thôn Dùng, Xã Cẩm Liên, Huyện Cẩm Thuỷ
Điện thoại: 528138
447780 Điểm BĐVHX Cẩm Thạch Thôn Chiềng, Xã Cẩm Thạch, Huyện Cẩm Thuỷ
Điện thoại: 528372
447840 Điểm BĐVHX Cẩm Yên Thôn 102a, Xã Cẩm Yên, Huyện Cẩm Thuỷ
Điện thoại: 529038
447909 Điểm BĐVHX Cẩm Tân Thôn Do Hạ, Xã Cẩm Tân, Huyện Cẩm Thuỷ
Điện thoại: 529360
447896 Điểm BĐVHX Phúc Do Thôn Phúc Tâm, Xã Phúc Do, Huyện Cẩm Thuỷ
Điện thoại: 529361
447627 Điểm BĐVHX Cẩm Phong Thôn Dương Huệ, Xã Cẩm Phong, Huyện Cẩm Thuỷ
Điện thoại: 845804
447724 Hòm thư Công cộng Độc lập Thôn Thành Long, Xã Cẩm Thành, Huyện Cẩm Thuỷ
Điện thoại: 845804
447750 Bưu cục văn phòng VP BĐH CẨM THỦY Tổ 1, Thị Trấn Cẩm Thuỷ, Huyện Cẩm Thuỷ
Điện thoại: 845804
Mã bưu điện Cẩm Thuỷ, Thanh Hoá
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn