Mã bưu điện Trực Ninh, Nam Định

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Tìm nhanh địa chỉ bưu điện, số điện thoại liên hệ và mã bưu bưu chính của các bưu cục gần bạn nhất ở Trực Ninh thuộc tỉnh Nam Định: Trực Ninh, Chợ Đền, Liêm Hải, Ninh Cường, Trực Cát, Trực Thái, Trực Hùng, Trực Thuận, Trực Mỹ, Trực Thanh, Trực Tuấn, Trực Đạo, Trực Phú, Trực Đại, Liêm Hải, Việt Hùng, Trực Khang, Phương Định, Trực Chính, Trung Đông, Trực Nội, Trực Cường, Trực Thái, Trực Hưng, Cát Thành, Trực Thắng

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
425100 Bưu cục cấp 2 Trực Ninh Đường Điện Biên, Thị Trấn Cổ Lễ, Huyện Trực Ninh
Điện thoại: 881003
425430 Bưu cục cấp 3 Chợ Đền Khu Đường 53, Xã Trực Hưng, Huyện Trực Ninh
Điện thoại: 3947538
425170 Bưu cục cấp 3 Liêm Hải Thôn Phúc Hưng, Xã Liêm Hải, Huyện Trực Ninh
Điện thoại: 881998
425390 Bưu cục cấp 3 Ninh Cường Thôn Lác Môn, Xã Trực Hùng, Huyện Trực Ninh
Điện thoại: 884005
425510 Bưu cục cấp 3 Trực Cát Xóm Bắc Bình, Thị Trấn Cát Thành, Huyện Trực Ninh
Điện thoại: 883101
425300 Bưu cục cấp 3 Trực Thái Xóm 5, Xã Trực Thái, Huyện Trực Ninh
Điện thoại: 3884391
425391 Điểm BĐVHX Trực Hùng Thôn Lác Phường, Xã Trực Hùng, Huyện Trực Ninh
Điện thoại: 884254
425400 Điểm BĐVHX Trực Thuận Thôn Đông Thành, Xã Trực Thuận, Huyện Trực Ninh
Điện thoại: 883266
425450 Điểm BĐVHX Trực Mỹ Thôn Nam Ngoại, Xã Trực Mỹ, Huyện Trực Ninh
Điện thoại: 883222
425490 Điểm BĐVHX Trực Thanh Thôn Duyên Lãng, Xã Trực Thanh, Huyện Trực Ninh
Điện thoại: 883239
425550 Điểm BĐVHX Trực Tuấn Thôn Văn Lãng, Xã Trực Tuấn, Huyện Trực Ninh
Điện thoại: 883255
425500 Điểm BĐVHX Trực Đạo Thôn Ngọc Giả, Xã Trực Đạo, Huyện Trực Ninh
Điện thoại: 883219
425360 Điểm BĐVHX Trực Phú Xóm Tây Đường, Xã Trực Phú, Huyện Trực Ninh
Điện thoại: 883251
425260 Điểm BĐVHX Trực Đại Xóm 6, Xã Trực Đại, Huyện Trực Ninh
Điện thoại: 884255
425171 Điểm BĐVHX Liêm Hải Thôn Thần Lộ, Xã Liêm Hải, Huyện Trực Ninh
Điện thoại: 881864
425191 Điểm BĐVHX Việt Hùng Xóm Nam Tiến Trực Bình, Xã Việt Hùng, Huyện Trực Ninh
Điện thoại: 883263
425420 Điểm BĐVHX Trực Khang Thôn Lạc Chính, Xã Trực Khang, Huyện Trực Ninh
Điện thoại: 883452
425130 Điểm BĐVHX Phương Định Thôn Cổ Chất, Xã Phương Định, Huyện Trực Ninh
Điện thoại: 881896
425120 Điểm BĐVHX Trực Chính Thôn An Lãng, Xã Trực Chính, Huyện Trực Ninh
Điện thoại: 881880
425560 Điểm BĐVHX Trung Đông Thôn Đông Hạ, Xã Trung Đông, Huyện Trực Ninh
Điện thoại: 881343
425470 Điểm BĐVHX Trực Nội Thôn Dương Thiện, Xã Trực Nội, Huyện Trực Ninh
Điện thoại: 883400
425330 Điểm BĐVHX Trực Cường Xóm Thái Học, Xã Trực Cường, Huyện Trực Ninh
Điện thoại: 884173
425301 Điểm BĐVHX Trực Thái Xóm 7, Xã Trực Thái, Huyện Trực Ninh
Điện thoại: 884699
425431 Điểm BĐVHX Trực Hưng Thôn Qũy Thượng, Xã Trực Hưng, Huyện Trực Ninh
Điện thoại: 883889
425511 Điểm BĐVHX Cát Thành Xóm Việt Hưng, Thị Trấn Cát Thành, Huyện Trực Ninh
Điện thoại: 883388
425230 Điểm BĐVHX Trực Thắng Xóm 3, Xã Trực Thắng, Huyện Trực Ninh
Điện thoại: 884250
Mã bưu điện Trực Ninh, Nam Định
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn