Mã bưu điện Vụ Bản, Nam Định

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Bảng tra cứu mã bưu điện, địa chỉ và số điện thoại liên hệ của các bưu điện thuộc Vụ Bản thuộc tỉnh Nam Định: Liên Minh, Vụ Bản, Tam Thanh, Vĩnh Hào, Kim Thái, Trung Thành, Cộng Hòa, Minh Tân, Chợ Dần, Quang Trung, Đại An, Chợ Lời, Hiển Khánh, Tân Khánh, Hợp Hưng, Minh Thuận, Trình Xuyên, Liên Bảo, Thành Lợi, Tân Thành, Đại Thắng

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
424240 Điểm BĐVHX Liên Minh Thôn Tâm, Xã Liên Minh, Huyện Vụ Bản
Điện thoại: 820625
424200 Bưu cục cấp 2 Vụ Bản Sô´80A, Đường Non Côi, Thị Trấn Gôi, Huyện Vụ Bản
Điện thoại: 3820101
424220 Điểm BĐVHX Tam Thanh Thôn Dư Duệ, Xã Tam Thanh, Huyện Vụ Bản
Điện thoại: 820262
424260 Điểm BĐVHX Vĩnh Hào Thôn Vĩnh Lại, Xã Vĩnh Hào, Huyện Vụ Bản
Điện thoại: 820631
424490 Điểm BĐVHX Kim Thái Thôn Tiên Hương, Xã Kim Thái, Huyện Vụ Bản
Điện thoại: 820862
424350 Điểm BĐVHX Trung Thành Thôn Nhì, Xã Trung Thành, Huyện Vụ Bản
Điện thoại: 822586
424470 Điểm BĐVHX Cộng Hòa Thôn Ngọc Sài, Xã Cộng Hoà, Huyện Vụ Bản
Điện thoại: 822588
424450 Điểm BĐVHX Minh Tân Thôn Hạ, Xã Minh Tân, Huyện Vụ Bản
Điện thoại: 822587
424340 Bưu cục cấp 3 Chợ Dần Thôn Bất Di, Xã Quang Trung, Huyện Vụ Bản
Điện thoại: 822403
424341 Điểm BĐVHX Quang Trung Thôn Giáp Ba, Xã Quang Trung, Huyện Vụ Bản
Điện thoại: 822665
424330 Điểm BĐVHX Đại An Thôn Đại Đê, Xã Đại An, Huyện Vụ Bản
Điện thoại: 822667
424390 Bưu cục cấp 3 Chợ Lời Thôn Lời, Xã Hiển Khánh, Huyện Vụ Bản
Điện thoại: 3980007
424391 Điểm BĐVHX Hiển Khánh Thôn Thượng Đồng, Xã Hiển Khánh, Huyện Vụ Bản
Điện thoại: 980021
424430 Điểm BĐVHX Tân Khánh Thôn Phú Thôn, Xã Tân Khánh, Huyện Vụ Bản
Điện thoại: 981001
424370 Điểm BĐVHX Hợp Hưng Thôn Thị Thôn, Xã Hợp Hưng, Huyện Vụ Bản
Điện thoại: 822589
424410 Điểm BĐVHX Minh Thuận Thôn Trại Kho, Xã Minh Thuận, Huyện Vụ Bản
Điện thoại: 980529
424310 Bưu cục cấp 3 Trình Xuyên Thôn Trình Xuyên, Xã Liên Bảo, Huyện Vụ Bản
Điện thoại: 3820263
424311 Điểm BĐVHX Liên Bảo Thôn Đắc Lực, Xã Liên Bảo, Huyện Vụ Bản
Điện thoại: 820626
424290 Điểm BĐVHX Thành Lợi Thôn Quả Linh, Xã Thành Lợi, Huyện Vụ Bản
Điện thoại: 820976
424300 Điểm BĐVHX Tân Thành Thôn Tân Cốc, Xã Tân Thành, Huyện Vụ Bản
Điện thoại: 820627
424270 Điểm BĐVHX Đại Thắng Thôn Nguyệt Mại, Xã Đại Thắng, Huyện Vụ Bản
Điện thoại: 820629
Mã bưu điện Vụ Bản, Nam Định
2 (40%) 1 vote
Bình luận của bạn