Mã bưu điện Ý Yên, Nam Định

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Bảng tra cứu mã bưu điện của các bưu cục Ý Yên thuộc tỉnh Nam Định, bao gồm: Ý Yên, Chợ Bo, Đống Cao, Cát Đằng, Yên Cường, Yên Thắng, Yên Bằng, Yên Nghĩa, Yên Đồng, Yên Tân, Yên Lộc, Yên Trung, Yên Phú, Yên Dương, Yên Mỹ, Yên Ninh, Yên Quang, Yên Lợi, Yên Hưng, Yên Phúc, Yên Phong, Yên Trị, Yên Bình, Yên Minh, Yên Thành, Yên Phương, Yên Xá, Yên Lương, Yên Hồng, Yên Thọ, Yên Nhân, Yên Khang, Yên Bằng, Yên Khánh, Yên Chính, Yên Thắng, Yên Cường, Yên Tiến

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
425700 Bưu cục cấp 2 Ý Yên Đường 57, Khu công nghiệp Công nghiệp, Thị Trấn Lâm, Huyện Ý Yên
Điện thoại: 823101
425890 Bưu cục cấp 3 Chợ Bo Thôn Mỹ Lộc, Xã Yên Phương, Huyện Ý Yên
Điện thoại: 825800
426180 Bưu cục cấp 3 Đống Cao Thôn Phạm Xá, Xã Yên Nhân, Huyện Ý Yên
Điện thoại: 3826702
426110 Bưu cục cấp 3 Cát Đằng Thôn Cát Đằng, Xã Yên Tiến, Huyện Ý Yên
Điện thoại: 823605
426250 Bưu cục cấp 3 Yên Cường Thôn Tống Xá, Xã Yên Cường, Huyện Ý Yên
Điện thoại: 3965035
426280 Bưu cục cấp 3 Yên Thắng Thôn Thị Tứ, Xã Yên Thắng, Huyện Ý Yên
Điện thoại: 3826700
426060 Bưu cục cấp 3 Yên Bằng Thôn Dinh Tần, Xã Yên Bằng, Huyện Ý Yên
Điện thoại: 3824072
425840 Điểm BĐVHX Yên Nghĩa Thôn Ngọc Chuế, Xã Yên Nghĩa, Huyện Ý Yên
Điện thoại: 825723
426140 Điểm BĐVHX Yên Đồng Thôn Cốc Dương, Xã Yên Đồng, Huyện Ý Yên
Điện thoại: 826905
425800 Điểm BĐVHX Yên Tân Thôn Nguyệt Trung, Xã Yên Tân, Huyện Ý Yên
Điện thoại: 825724
426210 Điểm BĐVHX Yên Lộc Thôn Vụ Ngoại, Xã Yên Lộc, Huyện Ý Yên
Điện thoại: 826779
425820 Điểm BĐVHX Yên Trung Thôn Tiêu Bảng, Xã Yên Trung, Huyện Ý Yên
Điện thoại: 825722
425930 Điểm BĐVHX Yên Phú Thôn Trại Giáo, Xã Yên Phú, Huyện Ý Yên
Điện thoại: 823903
425730 Điểm BĐVHX Yên Dương Thôn Vũ Xuyên, Xã Yên Dương, Huyện Ý Yên
Điện thoại: 823902
425740 Điểm BĐVHX Yên Mỹ Thôn Thiện Mỹ, Xã Yên Mỹ, Huyện Ý Yên
Điện thoại: 823901
426130 Điểm BĐVHX Yên Ninh Thôn Ninh Xá Thượng, Xã Yên Ninh, Huyện Ý Yên
Điện thoại: 823907
426040 Điểm BĐVHX Yên Quang Trại Ba, Xã Yên Quang, Huyện Ý Yên
Điện thoại: 823904
425780 Điểm BĐVHX Yên Lợi Thôn Thanh Thủy Thanh Nê, Xã Yên Lợi, Huyện Ý Yên
Điện thoại: 825818
425950 Điểm BĐVHX Yên Hưng Thôn Hoàng Đan, Xã Yên Hưng, Huyện Ý Yên
Điện thoại: 823297
426230 Điểm BĐVHX Yên Phúc Thôn Vĩnh Ninh, Xã Yên Phúc, Huyện Ý Yên
Điện thoại: 826582
426000 Điểm BĐVHX Yên Phong Thôn Ninh Thôn, Xã Yên Phong, Huyện Ý Yên
Điện thoại: 823253
426160 Điểm BĐVHX Yên Trị Thôn Giữa, Xã Yên Trị, Huyện Ý Yên
Điện thoại: 826581
425960 Điểm BĐVHX Yên Bình Thôn An Tố, Xã Yên Bình, Huyện Ý Yên
Điện thoại: 824493
425760 Điểm BĐVHX Yên Minh Thôn Giáp Nhất, Xã Yên Minh, Huyện Ý Yên
Điện thoại: 824492
425860 Điểm BĐVHX Yên Thành Thôn An Hộ, Xã Yên Thành, Huyện Ý Yên
Điện thoại: 825886
425891 Điểm BĐVHX Yên Phương Thôn Trầm Phương, Xã Yên Phương, Huyện Ý Yên
Điện thoại: 825885
425720 Điểm BĐVHX Yên Xá Thôn Tống Xá, Xã Yên Xá, Huyện Ý Yên
Điện thoại: 824491
426300 Điểm BĐVHX Yên Lương Thôn Lương Đống, Xã Yên Lương, Huyện Ý Yên
Điện thoại: 826150
426020 Điểm BĐVHX Yên Hồng Thôn An Lộc Hạ, Xã Yên Hồng, Huyện Ý Yên
Điện thoại: 824511
425880 Điểm BĐVHX Yên Thọ Thôn Thọ Cách, Xã Yên Thọ, Huyện Ý Yên
Điện thoại: 825762
426181 Điểm BĐVHX Yên Nhân Thôn An Lại Hạ, Xã Yên Nhân, Huyện Ý Yên
Điện thoại: 965015
426090 Điểm BĐVHX Yên Khang Thôn Am Bình, Xã Yên Khang, Huyện Ý Yên
Điện thoại: 966013
426061 Điểm BĐVHX Yên Bằng Thôn Tam, Xã Yên Bằng, Huyện Ý Yên
Điện thoại: 966014
425980 Điểm BĐVHX Yên Khánh Thôn Xuất Cốc Tiền, Xã Yên Khánh, Huyện Ý Yên
Điện thoại: 824102
425910 Điểm BĐVHX Yên Chính Thôn Hùng Sơn, Xã Yên Chính, Huyện Ý Yên
Điện thoại: 825577
426281 Điểm BĐVHX Yên Thắng Thôn Đồng Quang, Xã Yên Thắng, Huyện Ý Yên
Điện thoại: 964111
426251 Điểm BĐVHX Yên Cường Thôn Trung Cường, Xã Yên Cường, Huyện Ý Yên
Điện thoại: 965087
426111 Điểm BĐVHX Yên Tiến Thôn Thượng Đồng, Xã Yên Tiến, Huyện Ý Yên
Điện thoại: 968130
Mã bưu điện Ý Yên, Nam Định
2 (40%) 2 votes
Bình luận của bạn