Mã bưu điện Giao Thuỷ, Nam Định

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Cung cấp thông tin về địa chỉ, điện thoại, mã bưu cục, vị trí của Bưu Điện Giao Thuỷ trên bản đồ, cùng với cảm nhận của người sử dụng về Bưu Điện Giao Thuỷ.

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
427840 Điểm BĐVHX Giao Hà Thôn Sơn Hà, Xã Giao Hà, Huyện Giao Thuỷ
Điện thoại: 3895958
427830 Điểm BĐVHX Hoành Sơn Thôn Hoành Tam, Xã Hoành Sơn, Huyện Giao Thuỷ
Điện thoại: 895961
427820 Điểm BĐVHX Bình Hòa Thôn Diêm Điền, Xã Bình Hoà, Huyện Giao Thuỷ
Điện thoại: 895966
427980 Điểm BĐVHX Giao Long Thôn Long Hành, Xã Giao Long, Huyện Giao Thuỷ
Điện thoại: 895965
427990 Điểm BĐVHX Giao Hải Thôn Tân Hùng, Xã Giao Hải, Huyện Giao Thuỷ
Điện thoại: 895910
427860 Điểm BĐVHX Giao Nhân Thôn Ngưỡng Nhân, Xã Giao Nhân, Huyện Giao Thuỷ
Điện thoại: 894318
427870 Điểm BĐVHX Giao Châu Thôn Sa Châu, Xã Giao Châu, Huyện Giao Thuỷ
Điện thoại: 894590
428090 Bưu cục cấp 3 Đại Đồng Thôn Giáo Phòng, Xã Hồng Thuận, Huyện Giao Thuỷ
Điện thoại: 3742000
428091 Điểm BĐVHX Hồng Thuận Thôn Giáo Phòng, Xã Hồng Thuận, Huyện Giao Thuỷ
Điện thoại: 742140
428050 Điểm BĐVHX Giao An Thôn Thủy Nhai, Xã Giao An, Huyện Giao Thuỷ
Điện thoại: 741517
428020 Điểm BĐVHX Giao Lạc Thôn Giáo Phòng, Xã Giao Lạc, Huyện Giao Thuỷ
Điện thoại: 743025
428000 Điểm BĐVHX Giao Xuân Thôn Thị Tứ, Xã Giao Xuân, Huyện Giao Thuỷ
Điện thoại: 894101
428030 Bưu cục cấp 3 Giao Thanh Thôn Thanh Tân, Xã Giao Thanh, Huyện Giao Thuỷ
Điện thoại: 3741101
428060 Điểm BĐVHX Giao Thiện Thôn Lạc Nghiệp, Xã Giao Thiện, Huyện Giao Thuỷ
Điện thoại: 740502
428080 Điểm BĐVHX Giao Hương Thôn Hà Nam, Xã Giao Hương, Huyện Giao Thuỷ
Điện thoại: 740006
427850 Bưu cục cấp 3 Hoành Nha Thôn Quyết Tiến, Xã Giao Tiến, Huyện Giao Thuỷ
Điện thoại: 3895670
427851 Điểm BĐVHX Giao Tiến Thôn Quyết Tiến, Xã Giao Tiến, Huyện Giao Thuỷ
Điện thoại: 3735503
427880 Bưu cục cấp 3 Giao Yến Thôn Đan Phượng, Xã Giao Yến, Huyện Giao Thuỷ
Điện thoại: 3893003
427890 Điểm BĐVHX Giao Tân Thôn Địch Giáo, Xã Giao Tân, Huyện Giao Thuỷ
Điện thoại: 893004
427900 Điểm BĐVHX Giao Thịnh Thôn Thức Hóa, Xã Giao Thịnh, Huyện Giao Thuỷ
Điện thoại: 893006
427960 Điểm BĐVHX Bạch Long Thôn Thành Tiến, Xã Bạch Long, Huyện Giao Thuỷ
Điện thoại: 893374
427910 Bưu cục cấp 3 Giao Lâm Xóm Lâm Khang, Thị Trấn Quất Lâm, Huyện Giao Thuỷ
Điện thoại: 3747670
427911 Điểm BĐVHX TT Quất Lâm Xóm Lâm Khang, Thị Trấn Quất Lâm, Huyện Giao Thuỷ
Điện thoại: 747500
427800 Bưu cục cấp 2 Giao Thủy Khu 3, Thị Trấn Ngô Đồng, Huyện Giao Thuỷ
Điện thoại: 3730602
427950 Bưu cục cấp 3 Giao Phong Xóm Lâm Hoan, Xã Giao Phong, Huyện Giao Thuỷ
Điện thoại: 893007
427952 Hòm thư Công cộng Hộp thư công cộng độc lập Xóm Lâm Hoan, Xã Giao Phong, Huyện Giao Thuỷ
Điện thoại: 893007
Mã bưu điện Giao Thuỷ, Nam Định
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn