Mã bưu điện Xín Mần, Hà Giang

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Bảng tra cứu mã bưu điện của các bưu cục Xín Mần thuộc tỉnh Hà Giang, bao gồm: Bản Díu, Xín Mần, Nà Trì, Xín Mần Xã, Quảng Nguyên, Ngán Chiên, Nàn Ma, Bản Ngò, THU TÀ, CHÍ CÀ, TẢ NHÌU, CỐC RẾ, Khuôn Lùng, Thèn Phàng, Trung Thịnh, NÀN XỈN, Hòm thư Công cộng, Hòm thư Công cộng

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
314510 Điểm BĐVHX Bản Díu Thôn Díu Thượng, Xã Bản Díu, Huyện Xín Mần
Điện thoại: 836190
314400 Bưu cục cấp 2 Xín Mần Khu phố Trung Tâm, Thị Trấn Cốc Pài, Huyện Xín Mần
Điện thoại: 836266. 3837699
314680 Điểm BĐVHX Nà Trì Thôn Nà Trì, Xã Nà Chì, Huyện Xín Mần
Điện thoại: 820902
314540 Điểm BĐVHX Xín Mần Xã Thôn Xín Mần, Xã Xín Mần, Huyện Xín Mần
Điện thoại: 836265
314670 Điểm BĐVHX Quảng Nguyên Thôn Trung Thành, Xã Quảng Nguyên, Huyện Xín Mần
Điện thoại: 820900
314480 Điểm BĐVHX Ngán Chiên Thôn Ta Thượng, Xã Ngán Chiên, Huyện Xín Mần
Điện thoại: 836482
314600 Điểm BĐVHX Nàn Ma Thôn Nàn Ma, Xã Nàn Mạ, Huyện Xín Mần
Điện thoại: 836400
314610 Điểm BĐVHX Bản Ngò Thôn Đán Khao, Xã Bản Ngò, Huyện Xín Mần
Điện thoại: 836066
314468 Điểm BĐVHX THU TÀ Thôn Pạc Thay, Xã Thu Tà, Huyện Xín Mần
Điện thoại: 836560
314580 Điểm BĐVHX CHÍ CÀ Thôn Xóm Mới, Xã Chí Cà, Huyện Xín Mần
Điện thoại: 836561
314431 Điểm BĐVHX TẢ NHÌU Thôn Lủng Mở, Xã Tả Nhìu, Huyện Xín Mần
Điện thoại: 836562
314449 Điểm BĐVHX CỐC RẾ Thôn Sang Lẩm, Xã Cốc Rế, Huyện Xín Mần
Điện thoại: 836241
314706 Điểm BĐVHX Khuôn Lùng Thôn Nà Ràng, Xã Khuôn Lùng, Huyện Xín Mần
Điện thoại: 820904
314561 Điểm BĐVHX Thèn Phàng Thôn Pô Cổ, Xã Thèn Phàng, Huyện Xín Mần
Điện thoại: 836263
314506 Điểm BĐVHX Trung Thịnh Thôn Cốc Pú, Xã Trung Thịnh, Huyện Xín Mần
Điện thoại: 836701
314538 Điểm BĐVHX NÀN XỈN Thôn Ma Dì Vảng, Xã Nàn Xỉn, Huyện Xín Mần
Điện thoại: 836701
314643 Hòm thư Công cộng Thôn Đoàn Kết, Xã Chế Là, Huyện Xín Mần
Điện thoại: 836701
314596 Hòm thư Công cộng Thôn Thèn Ván, Xã Pà Vầy Sủ, Huyện Xín Mần
Điện thoại: 836701
Mã bưu điện Xín Mần, Hà Giang
5 (100%) 6 votes
Bình luận của bạn