Hà Giang

Bài viết tổng hợp các thông tin cơ bản của hệ thống bưu điện thuộc các huyện thuộc tỉnh Hà Giang, bao gồm: Thành phố Hà Giang, huyện Bắc Mê, huyện Yên Minh, huyện Mèo Vạc, huyện Đồng Văn, huyện Quản Bạ, huyện Vị Xuyên.

Mã bưu điện Vị Xuyên, Hà Giang

Mã bưu điện Vị Xuyên, Hà Giang

Bảng tra cứu mã bưu điện, địa chỉ và số điện thoại liên hệ của các bưu điện thuộc Vị Xuyên thuộc tỉnh Hà Giang: Cao Bồ, Vị Xuyên, Trung Thành, Đạo Đức, Việt Lâm, …