Mã bưu điện Quang Bình, Hà Giang

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Bảng tra cứu mã bưu điện, địa chỉ và số điện thoại liên hệ của các bưu điện thuộc Quang Bình thuộc tỉnh Hà Giang: Bằng Lang, Xuân Giang, Tiên Yên, Vĩ Thượng, Yên Hà, Tân Trịnh, Yên Thành, Hương Sơn, Nà Khương, Tân Nam, Quang Bình, BẢN RỊA, TIÊN NGUYÊN, Tân Bắc, XUÂN MINH

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
315260 Điểm BĐVHX Bằng Lang Thôn Thôn Hạ, Xã Bằng Lang, Huyện Quang Bình
Điện thoại: 821725
315280 Điểm BĐVHX Xuân Giang Khu phố Trung Tâm, Xã Xuân Giang, Huyện Quang Bình
Điện thoại: 890068
315201 Điểm BĐVHX Tiên Yên Thôn Yên Ngoan, Xã Tiên Yên, Huyện Quang Bình
Điện thoại: 890057
315420 Điểm BĐVHX Vĩ Thượng Thôn Thượng Minh, Xã Vĩ Thượng, Huyện Quang Bình
Điện thoại: 890056
315340 Điểm BĐVHX Yên Hà Thôn Xuân Hà, Xã Yên Hà, Huyện Quang Bình
Điện thoại: 823182
315440 Điểm BĐVHX Tân Trịnh Thôn Thằm, Xã Tân Trịnh, Huyện Quang Bình
Điện thoại: 823273
315310 Điểm BĐVHX Yên Thành Thôn Yên Thượng, Xã Yên Thành, Huyện Quang Bình
Điện thoại: 823319
315330 Điểm BĐVHX Hương Sơn Thôn Sơn Nam, Xã Hương Sơn, Huyện Quang Bình
Điện thoại: 823508
315230 Điểm BĐVHX Nà Khương Thôn Thâm Mang, Xã Nà Khương, Huyện Quang Bình
Điện thoại: 099619010
315380 Điểm BĐVHX Tân Nam Thôn Nà Chõ, Xã Tân Nam, Huyện Quang Bình
Điện thoại: 820176
315200 Bưu cục cấp 2 Quang Bình Thôn Luổng, Thị trấn Yên Bình, Huyện Quang Bình
Điện thoại: 820094
315304 Điểm BĐVHX BẢN RỊA Thôn Bản Thín, Xã Bản Rịa, Huyện Quang Bình
Điện thoại: 820272
315224 Điểm BĐVHX TIÊN NGUYÊN Thôn Tấn Tiến, Xã Tiến Nguyên, Huyện Quang Bình
Điện thoại: 099619023-024
315257 Điểm BĐVHX Tân Bắc Thôn Mỹ Bắc, Xã Tân Bắc, Huyện Quang Bình
Điện thoại: 896002
315409 Điểm BĐVHX XUÂN MINH Thôn Minh Sơn, Xã Xuân Minh, Huyện Quang Bình
Điện thoại: 833586
Mã bưu điện Quang Bình, Hà Giang
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn