Mã bưu điện Đồng Văn, Hà Giang

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Bài viết tổng hợp mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại của các bưu cục ở Đồng Văn thuộc tỉnh Hà Giang, bao gồm: Đồng Văn, Phó Bảng, Lũng Cú, Ma Lé, Lũng Táo, Xà Phìn, Sủng Là, Phố Là, Phó Cáo, Sính Lủng, SẢNG TỦNG, Hố Quáng Phìn, Vần Chải, Lũng Phìn, Sủng Trái, Hòm thư Công cộng, Hòm thư Công cộng, Hòm thư Công cộng, Hòm thư Công cộng

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
312600 Bưu cục cấp 2 Đồng Văn Khu Trung Tâm Xã, Thị Trấn Đồng Văn, Huyện Đồng Văn
Điện thoại: 856130
312810 Bưu cục cấp 3 Phó Bảng Khu phố 1, Thị Trấn Phó Bảng, Huyện Đồng Văn
Điện thoại: 859502
312640 Điểm BĐVHX Lũng Cú Thôn Thèn Ván, Xã Lũng Cú, Huyện Đồng Văn
Điện thoại: 099419002
312660 Điểm BĐVHX Ma Lé Thôn Bản Thùng, Xã Má Lé, Huyện Đồng Văn
Điện thoại: 856246
312695 Điểm BĐVHX Lũng Táo Thôn Cá Ha, Xã Lũng Táo, Huyện Đồng Văn
Điện thoại: 856246
312770 Điểm BĐVHX Xà Phìn Thôn Há Hơ, Xã Xà Phìn, Huyện Đồng Văn
Điện thoại: 856238
312790 Điểm BĐVHX Sủng Là Thôn Sủng Là Dưới, Xã Sủng Là, Huyện Đồng Văn
Điện thoại: 859585
312820 Điểm BĐVHX Phố Là Thôn Chúng Trải, Xã Phố Là, Huyện Đồng Văn
Điện thoại: 859504
312830 Điểm BĐVHX Phó Cáo Thôn Lán Xì A, Xã Phố Cáo, Huyện Đồng Văn
Điện thoại: 859584
312869 Điểm BĐVHX Sính Lủng Thôn Cá Ha, Xã Sính Lủng, Huyện Đồng Văn
Điện thoại: 099619017
312896 Điểm BĐVHX SẢNG TỦNG Thôn Chứ Lủng, Xã Sảng Tủng, Huyện Đồng Văn
Điện thoại: 099619017
312910 Điểm BĐVHX Hố Quáng Phìn Thôn Chín Chua Ván, Xã Hồ Quáng Phìn, Huyện Đồng Văn
Điện thoại: 859568
312943 Điểm BĐVHX Vần Chải Thôn Đăng Vai, Xã Vần Chải, Huyện Đồng Văn
Điện thoại: 859576
312950 Điểm BĐVHX Lũng Phìn Thôn Tráng Trà Phìn, Xã Lũng Phìn, Huyện Đồng Văn
Điện thoại: 871212
312982 Điểm BĐVHX Sủng Trái Thôn Há Súa, Xã Sủng Trái, Huyện Đồng Văn
Điện thoại: 871212
312720 Hòm thư Công cộng Thôn Giàng Sì Tủng, Xã Thài Phìn Tủng, Huyện Đồng Văn
Điện thoại: 871212
312739 Hòm thư Công cộng Thôn Dình Lủng, Xã Tả Phìn, Huyện Đồng Văn
Điện thoại: 871212
312764 Hòm thư Công cộng Thôn Tả Lủng, Xã Tả Lủng, Huyện Đồng Văn
Điện thoại: 871212
312906 Hòm thư Công cộng Thôn Cá Lủng, Xã Lũng Thầu, Huyện Đồng Văn
Điện thoại: 871212
Mã bưu điện Đồng Văn, Hà Giang
4 (80%) 1 vote
Bình luận của bạn