Mã bưu điện Mèo Vạc, Hà Giang

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Danh sách 17 địa chỉ Bưu điện ở Mèo Vạc, Hà Giang: Bưu cục cấp 2 Mèo Vạc, Điểm BĐVHX Sơn Vĩ, Điểm BĐVHX Giàng Chu Phìn, Điểm BĐVHX XÍN CÁI, Điểm BĐVHX Pả Vi, Điểm BĐVHX Pải Lủng, Điểm BĐVHX Sủng Trà, Điểm BĐVHX Lũng Chinh, Điểm BĐVHX Lũng Pù, Điểm BĐVHX TÁT NGÀ, Điểm BĐVHX Cán Chu Phìn, Điểm BĐVHX Nậm Ban, Điểm BĐVHX Khâu Vai, Điểm BĐVHX NIÊM SƠN, Hòm thư Công cộng, Hòm thư Công cộng, Hòm thư Công cộng

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
312100 Bưu cục cấp 2 Mèo Vạc Khu phố Trung Tâm, Thị Trấn Mèo Vạc, Huyện Mèo Vạc
Điện thoại: 871125
312130 Điểm BĐVHX Sơn Vĩ Thôn Lùng Lình A, Xã Sơn Vĩ, Huyện Mèo Vạc
Điện thoại: 099419001
312160 Điểm BĐVHX Giàng Chu Phìn Thôn Tía Chí Đó, Xã Giàng Chu Phìn, Huyện Mèo Vạc
Điện thoại: 871208
312199 Điểm BĐVHX XÍN CÁI Thôn Bờ Sông, Xã Xín Cái, Huyện Mèo Vạc
Điện thoại: 856543
312256 Điểm BĐVHX Pả Vi Thôn Pả Vi Thượng, Xã Pả Vi, Huyện Mèo Vạc
Điện thoại: 856543
312260 Điểm BĐVHX Pải Lủng Thôn Pải Lủng, Xã Pải Lủng, Huyện Mèo Vạc
Điện thoại: 856393
312310 Điểm BĐVHX Sủng Trà Thôn Sủng Trà, Xã Sủng Trà, Huyện Mèo Vạc
Điện thoại: 871258
312340 Điểm BĐVHX Lũng Chinh Thôn Sủng Lù, Xã Lũng Chinh, Huyện Mèo Vạc
Điện thoại: 871258
312502 Điểm BĐVHX Lũng Pù Thôn Phố Hía, Xã Lũng Pù, Huyện Mèo Vạc
Điện thoại: 871599
312387 Điểm BĐVHX TÁT NGÀ Thôn Tát Ngà, Xã Tát Ngà, Huyện Mèo Vạc
Điện thoại: 099419006
312390 Điểm BĐVHX Cán Chu Phìn Thôn Nà Pòng, Xã Nậm Ban, Huyện Mèo Vạc
Điện thoại: 871499
312404 Điểm BĐVHX Nậm Ban Thôn Nà Pòng, Xã Nậm Ban, Huyện Mèo Vạc
Điện thoại: 099419005
312424 Điểm BĐVHX Khâu Vai Thôn Trà Lủng 1, Xã Khâu Vai, Huyện Mèo Vạc
Điện thoại: 099419004
312477 Điểm BĐVHX NIÊM SƠN Thôn Niên Đồng, Xã Niêm Sơn, Huyện Mèo Vạc
Điện thoại: 099419004
312235 Hòm thư Công cộng Thôn Xà Phìn, Xã Thượng Phùng, Huyện Mèo Vạc
Điện thoại: 099419004
312335 Hòm thư Công cộng Thôn Sủng Quáng, Xã Sủng Máng, Huyện Mèo Vạc
Điện thoại: 099419004
312307 Hòm thư Công cộng Thôn Há Đế A, Xã Tả Lủng, Huyện Mèo Vạc
Điện thoại: 099419004
Mã bưu điện Mèo Vạc, Hà Giang
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn