Mã bưu điện Vị Xuyên, Hà Giang

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Bảng tra cứu mã bưu điện, địa chỉ và số điện thoại liên hệ của các bưu điện thuộc Vị Xuyên thuộc tỉnh Hà Giang: Cao Bồ, Vị Xuyên, Trung Thành, Đạo Đức, Việt Lâm, Linh Hồ, Ngọc Linh, Tùng Bá, Thuận Hòa, Quảng Ngần, Thượng Sơn, Bạch Ngọc, Ngọc Minh, Việt Lâm, Thanh Thủy, Minh Tân, Phong Quang, XÍN CHẢI, Kim Thạch, Kim Linh, Phú Linh, Hòm thư Công cộng, Hòm thư Công cộng, Hòm thư Công cộng

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
313580 Điểm BĐVHX Cao Bồ Thôn Thác Hồng, Xã Cao Bồ, Huyện Vị Xuyên
Điện thoại: 819016
313400 Bưu cục cấp 2 Vị Xuyên Tổ 2, Thị Trấn Vị Xuyên, Huyện Vị Xuyên
Điện thoại: 826265. 3825959
313710 Điểm BĐVHX Trung Thành Thôn Chung, Xã Trung Thành, Huyện Vị Xuyên
Điện thoại: 828186
313470 Điểm BĐVHX Đạo Đức Thôn Làng Nùng, Xã Đạo Đức, Huyện Vị Xuyên
Điện thoại: 829009
313701 Điểm BĐVHX Việt Lâm Thôn Trang, Xã Việt Lâm, Huyện Vị Xuyên
Điện thoại: 828200
313440 Điểm BĐVHX Linh Hồ Thôn Bản Lự̉a, Xã Linh Hồ, Huyện Vị Xuyên
Điện thoại: 826797
313410 Điểm BĐVHX Ngọc Linh Thôn Khuổi Vài, Xã Ngọc Linh, Huyện Vị Xuyên
Điện thoại: 826798
313530 Điểm BĐVHX Tùng Bá Thôn Khuôn Làng, Xã Tùng Bá, Huyện Vị Xuyên
Điện thoại: 819041
313540 Điểm BĐVHX Thuận Hòa Thôn Mịch A, Xã Thuận Hòa, Huyện Vị Xuyên
Điện thoại: 819026
313670 Điểm BĐVHX Quảng Ngần Thôn Bản Chang, Xã Quảng Ngần, Huyện Vị Xuyên
Điện thoại: 828283
313680 Điểm BĐVHX Thượng Sơn Thôn Khuổi Luông, Xã Thượng Sơn, Huyện Vị Xuyên
Điện thoại: 819011
313730 Điểm BĐVHX Bạch Ngọc Thôn Phai, Xã Bạch Ngọc, Huyện Vị Xuyên
Điện thoại: 830006
313430 Điểm BĐVHX Ngọc Minh Thôn Khuôn Pạc, Xã Ngọc Minh, Huyện Vị Xuyên
Điện thoại: 819001
313700 Bưu cục cấp 3 Việt Lâm Thôn Vạt, Xã Việt Lâm, Huyện Vị Xuyên
Điện thoại: 828104
313610 Điểm BĐVHX Thanh Thủy Thôn Lùng Đóc, Xã Thanh Thủy, Huyện Vị Xuyên
Điện thoại: 882103
313560 Điểm BĐVHX Minh Tân Thôn Tân Sơn, Xã Minh Tân, Huyện Vị Xuyên
Điện thoại: 846424
313525 Điểm BĐVHX Phong Quang Thôn Lùng Càng, Xã Phong Quang, Huyện Vị Xuyên
Điện thoại: 846424
313643 Điểm BĐVHX XÍN CHẢI Thôn Tả Ván, Xã Xín Chải, Huyện Vị Xuyên
Điện thoại: 846424
313741 Điểm BĐVHX Kim Thạch Khu Xã, Xã Kim Thạch, Huyện Vị Xuyên
Điện thoại: 3888318
313740 Điểm BĐVHX Kim Linh Khu Xã, Xã Kim Linh, Huyện Vị Xuyên
Điện thoại: 3862480
313742 Điểm BĐVHX Phú Linh Thôn Nà Ác, Xã Phú Linh, Huyện Vị Xuyên
Điện thoại: 3888317
313657 Hòm thư Công cộng Thôn Lùng Chủ Phùng, Xã Lao Chải, Huyện Vị Xuyên
Điện thoại: 3888317
313608 Hòm thư Công cộng Thôn Sửu, Xã Phương Tiến, Huyện Vị Xuyên
Điện thoại: 3888317
313634 Hòm thư Công cộng Thôn Nặm Lam, Xã Thanh Đức, Huyện Vị Xuyên
Điện thoại: 3888317
Mã bưu điện Vị Xuyên, Hà Giang
5 (100%) 1 vote
Bình luận của bạn