Mã bưu điện Bắc Mê, Hà Giang

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Tìm nhanh địa chỉ bưu điện, số điện thoại liên hệ và mã bưu bưu chính của các bưu cục gần bạn nhất ở Bắc Mê thuộc tỉnh Hà Giang: Bắc Mê, Yên Phú, Yên Phong, Giáp Trung, Minh Sơn, Lạc Nông, Minh Ngọc, Yên Định, Phú Nam, Thượng Tân, Yên Cường, Đường Âm, Phiêng Luông, Đường Hồng

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
311200 Bưu cục cấp 2 Bắc Mê Khu phố Trung Tâm, Xã Yên Phú, Huyện Bắc Mê
Điện thoại: 841191
311201 Điểm BĐVHX Yên Phú Khu phố Trung Tâm, Xã Yên Phú, Huyện Bắc Mê
Điện thoại: 841405
311220 Điểm BĐVHX Yên Phong Thôn Nà Vuồng, Xã Yên Phong, Huyện Bắc Mê
Điện thoại: 841308
311250 Điểm BĐVHX Giáp Trung Thôn Khâu Nhò, Xã Giáp Trung, Huyện Bắc Mê
Điện thoại: 841309
311260 Điểm BĐVHX Minh Sơn Thôn Kho Lá, Xã Minh Sơn, Huyện Bắc Mê
Điện thoại: 843001
311290 Điểm BĐVHX Lạc Nông Thôn Hạ Sơn 1, Xã Lạc Nông, Huyện Bắc Mê
Điện thoại: 841641
311310 Điểm BĐVHX Minh Ngọc Khu Trung Tâm, Xã Minh Ngọc, Huyện Bắc Mê
Điện thoại: 841194
311320 Điểm BĐVHX Yên Định Thôn Nà Trang, Xã Yên Định, Huyện Bắc Mê
Điện thoại: 841267
311340 Điểm BĐVHX Phú Nam Thôn Bản Tính, Xã Phú Nam, Huyện Bắc Mê
Điện thoại: 841307
311375 Điểm BĐVHX Thượng Tân Thôn Tả Luông, Xã Thượng Tân, Huyện Bắc Mê
Điện thoại: 841307
311364 Điểm BĐVHX Yên Cường Thôn Bản Nghè, Xã Yên Cường, Huyện Bắc Mê
Điện thoại: 841305
311380 Điểm BĐVHX Đường Âm Thôn Đoàn Kết, Xã Đường Âm, Huyện Bắc Mê
Điện thoại: 099619022
311424 Điểm BĐVHX Phiêng Luông Thôn Cụm Nhùng, Xã Phiêng Luông, Huyện Bắc Mê
Điện thoại: 841303
311408 Điểm BĐVHX Đường Hồng Thôn Bản Đúng, Xã Đường Hồng, Huyện Bắc Mê
Điện thoại: 841306
Mã bưu điện Bắc Mê, Hà Giang
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn