Mã bưu điện Yên Lạc, Vĩnh Phúc

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Bảng tra cứu mã bưu điện của các bưu cục Yên Lạc thuộc tỉnh Vĩnh Phúc, bao gồm: Yên Lạc, Tam Hồng, Chợ Lồ, Đồng Cương, Bình Định, Trung Nguyên, Tề Lỗ, Đồng Văn, Đại Tự, Yên Đồng, Liên Châu, Hồng Châu, Yên Phương, Hồng Phương, Trung Hà, Trung Kiên, Văn Tiến

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
282800 Bưu cục cấp 2 Yên Lạc Thôn Đoài, Thị trấn Yên Lạc, Huyện Yên Lạc
Điện thoại: 0211.3836204
282890 Bưu cục cấp 3 Tam Hồng Thôn Tảo Phú, Xã Tam Hồng, Huyện Yên Lạc
Điện thoại: 836281
282980 Bưu cục cấp 3 Chợ Lồ Thôn Chợ Lồ, Xã Nguyệt Đức, Huyện Yên Lạc
Điện thoại: 837006
282820 Điểm BĐVHX Đồng Cương Thôn Tư Chỉ, Xã Đồng Cương, Huyện Yên Lạc
Điện thoại: 836723
282810 Điểm BĐVHX Bình Định Khu Mả lọ, Xã Bình Định, Huyện Yên Lạc
Điện thoại: 857160
282830 Điểm BĐVHX Trung Nguyên Thôn Lạc Trung, Xã Trung Nguyên, Huyện Yên Lạc
Điện thoại: 857162
282860 Điểm BĐVHX Tề Lỗ Thôn Giã Bàng, Xã Tề Lỗ, Huyện Yên Lạc
Điện thoại: 857582
282850 Điểm BĐVHX Đồng Văn Thôn Yên Lạc, Xã Đồng Văn, Huyện Yên Lạc
Điện thoại: 836926
282880 Điểm BĐVHX Đại Tự Thôn Đại Tự, Xã Đại Tự, Huyện Yên Lạc
Điện thoại: 836928
282870 Điểm BĐVHX Yên Đồng Thôn Thôn đính, Xã Yên Đồng, Huyện Yên Lạc
Điện thoại: 857161
282910 Điểm BĐVHX Liên Châu Thôn Nhật Chiêu, Xã Liên Châu, Huyện Yên Lạc
Điện thoại: 836930
282940 Điểm BĐVHX Hồng Châu Thôn Kim Lân, Xã Hồng Châu, Huyện Yên Lạc
Điện thoại: 857583
282920 Điểm BĐVHX Yên Phương Thôn Lũng Hạ, Xã Yên Phương, Huyện Yên Lạc
Điện thoại: 836929
282930 Điểm BĐVHX Hồng Phương Thôn Phương Nha, Xã Hồng Phương, Huyện Yên Lạc
Điện thoại: 857584
282950 Điểm BĐVHX Trung Hà Thôn 5, Xã Trung Hà, Huyện Yên Lạc
Điện thoại: 836931
282970 Điểm BĐVHX Trung Kiên Thôn Lưỡng 1, Xã Trung Kiên, Huyện Yên Lạc
Điện thoại: 837131
282990 Điểm BĐVHX Văn Tiến Thôn Yên Nội, Xã Văn Tiến, Huyện Yên Lạc
Điện thoại: 837168
Mã bưu điện Yên Lạc, Vĩnh Phúc
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn