Blog

Những khái niệm, định nghĩa, câu từ là gì, nghĩa là gì và tại sao mà bạn đang thắc mắc sẽ được giải đáp tại đây

Mã bưu chính là gì?

Mã bưu chính là gì?

Mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động …