Bưu cục GHN Quận Tân Bình – Hồ Chí Minh

Tra cứu đơn hàng GHN - Giao hàng nhanh

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. GHNMP0011746769VNA

Nếu bạn đang cần tra cứu thông tin chính xác nhất về địa chỉ, số điện thoại của các điểm gửi hàng của Giao hang nhanh ở Quận Tân Bình tỉnh Hồ Chí Minh thì hãy xem bài viết này nhé!

HCM-VinMart+-200DongDen

Địa chỉ: 200, Đồng Đen, Phường 14, Quận Tân Bình

Điện thoại: 18006328

Thời gian làm việc: 7h00 – 22h00

HCM-VinMart+-197NguyenThiNho

Địa chỉ: 197 Nguyễn Thị Nhỏ, Phường 9, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 18006328

Thời gian làm việc: 7h00 – 22h00

HCM-VinMart+-18NguyenHongDao

Địa chỉ: 18, Nguyễn Hồng Đào, Phường 14, Quận Tân Bình.

Điện thoại: 18006328

Thời gian làm việc: 7h00 – 22h00

HCM-VinMart+-17ThanhMy

Địa chỉ: 17 Đường Thành Mỹ, Phường 8, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 18006328

Thời gian làm việc: 7h00 – 22h00

HCM-VinMart+-10B-10CLeMinhXuan

Địa chỉ: 10B -10C Lê Minh Xuân, Phường 7, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 18006328

Thời gian làm việc: 7h00 – 22h00

HCM-VinMart+-106BanhVanTran

Địa chỉ: 106 Bành Văn Trân, Phường 7, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 18006328

Thời gian làm việc: 7h00 – 22h00

HCM-VinMart+-1020CachMangThangTam

Địa chỉ: 1020 Cách Mạng Tháng Tám, P.5, Q. Tân Bình

Điện thoại: 18006328

Thời gian làm việc: 7h00 – 22h00

HCM-SHOP&GO-413HoangVanThu

Địa chỉ: 413 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Tân Bình

Điện thoại: 18006328

Thời gian làm việc: 24/24

HCM-CircleK-180NguyenHongDao

Địa chỉ: 180 Nguyễn Hồng Đào, Phường 14, Tân Bình

Điện thoại: 18006328

Thời gian làm việc: 00h00 – 23h59

HCM-SHOP&GO-79XuanHong

Địa chỉ: 79 Xuân Hồng, Phường 12, Tân Bình

Điện thoại: 18006328

Thời gian làm việc: 00h00 – 23h59

1615-HCM Bưu cục 152 Phạm Phú thứ – Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 152 Phạm Phú Thứ, Phường 11, Quận Tân Bình

Điện thoại: 1800 1201

Thời gian làm việc: 08:00 – 22:00

1322-HCM Bưu cục 400 Âu Cơ – Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 400 Âu Cơ, phường 10, quận Tân Bình, TP HCM

Điện thoại: 1800 1201

Thời gian làm việc: 08:00 – 22:00

1400-HCM Bưu cục 353A Nguyễn Thái Bình – Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 353A Nguyễn Thái Bình, Phường 12, Quận Tân Bình

Điện thoại: 1800 1201

Thời gian làm việc: 08:00 – 22:00

HCM-VinMart+-89-91PhamPhuThu

Địa chỉ: 89 Phạm Phú Thứ, Phường 11, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 18006328

Thời gian làm việc: 06:00 – 22:00

HCM-VinMart+-74CuuLong

Địa chỉ: 74 Cửu Long, P2, Quận Tân Bình

Điện thoại: 18006328

Thời gian làm việc: 06:00 – 22:00

HCM-VinMart+-68NuiThanh

Địa chỉ: 68 Đường Núi Thành, Phường 13, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 18006328

Thời gian làm việc: 06:00 – 22:00

HCM-VinMart+-67BinhGia

Địa chỉ: 67 Bình Giã, Phường 13, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 18006328

Thời gian làm việc: 06:00 – 22:00

HCM-VinMart+-65NhatChiMai

Địa chỉ: 65, Nhất Chi Mai, Phường 13, Quận Tân Bình

Điện thoại: 18006328

Thời gian làm việc: 06:00 – 22:00

HCM-VinMart+-630AuCo

Địa chỉ: 630 Âu Cơ, Phường 10, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 18006328

Thời gian làm việc: 06:00 – 22:00

HCM-VinMart+-60BachDang

Địa chỉ: 60 Bạch Đằng, P.2, Q. Tân Bình, HCM

Điện thoại: 18006328

Thời gian làm việc: 06:00 – 22:00

HCM-VinMart+-58NguyenPhucChu

Địa chỉ: 147/5/8 Nguyễn Phúc Chu, Phường 15, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 18006328

Thời gian làm việc: 06:00 – 22:00

HCM-VinMart+-363NguyenThaiBinh

Địa chỉ: P, 363 Nguyễn Thái Bình, Phường 12, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 18006328

Thời gian làm việc: 06:00 – 22:00

HCM-VinMart+-300BNguyenTrongTuyen

Địa chỉ: 300B Nguyễn Trọng Tuyển, P1, Q. Tân Bình, HCM

Điện thoại: 18006328

Thời gian làm việc: 06:00 – 22:00

HCM-VinMart+-174TranMaiNinh

Địa chỉ: 142/4 (số thực tế: 174) Trần Mai Ninh, Phường 12, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 18006328

Thời gian làm việc: 06:00 – 22:00

HCM-VinMart+-171AHoangHoaTham

Địa chỉ: 19 Hoàng Hoa Thám, Phường 13, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 18006328

Thời gian làm việc: 06:00 – 22:00

HCM-VinMart+-15BThangLong

Địa chỉ: 15B Thăng Long, Phường 4, Q.Tân Bình

Điện thoại: 18006328

Thời gian làm việc: 06:00 – 22:00

HCM-VinMart+-108NguyenHongDao

Địa chỉ: 108 Đường Nguyễn Hồng Đào, Phường 13, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 18006328

Thời gian làm việc: 06:00 – 22:09

HCM-VinMart+-108HoangHoaTham

Địa chỉ: 108 Hoàng Hoa Tham, Phường 12, Quận Tân Bình, TP HCM

Điện thoại: 18006328

Thời gian làm việc: 06:00 – 22:08

HCM-VinMart+-106-108TanSonHoa

Địa chỉ: 106 và 108 Tân Sơn Hòa , Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM

Điện thoại: 18006328

Thời gian làm việc: 06:00 – 22:06

HCM-VinMart+-A65BachDang

Địa chỉ: A65, BẠCH ĐẰNG, PHƯỜNG 2, QUẬN TÂN BÌNH

Điện thoại: 18006328

Thời gian làm việc: 7h00 – 22h00

HCM-VinMart+-95CongHoa

Địa chỉ: 95 CỘNG HÒA , PHƯỜNG 4, QUẬN TÂN BÌNH

Điện thoại: 18006328

Thời gian làm việc: 7h00 – 22h00

HCM-VinMart+-94TranVanDu

Địa chỉ: 94 Trần Văn Dư, Phường 13, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 18006328

Thời gian làm việc: 7h00 – 22h00

HCM-VinMart+-797LacLongQuan

Địa chỉ: 797, LẠC LONG QUÂN, PHƯỜNG 10, QUẬN TÂN BÌNH

Điện thoại: 18006328

Thời gian làm việc: 7h00 – 22h00

HCM-VinMart+-694LacLongQuan

Địa chỉ: 694 Lạc Long Quân, Phường 9, Quận Tân Bình

Điện thoại: 18006328

Thời gian làm việc: 7h00 – 22h00

HCM-VinMart+-68ThanNhanTrung

Địa chỉ: 68 Thân Nhân Trung, Phường 1, Quận Tân Bình,

Điện thoại: 18006328

Thời gian làm việc: 7h00 – 22h00

HCM-VinMart+-68 Huỳnh Văn Nghệ

Địa chỉ: 68 Huỳnh Văn Nghệ, Phường 15, Quận Tân Bình, TPHCM

Điện thoại: 18006328

Thời gian làm việc: 7h00 – 22h00

HCM-VinMart+-66BNguyenSySach

Địa chỉ: 66B Nguyễn Sỹ Sách, Phường 15, Quận Tân Bình, TPHCM

Điện thoại: 18006328

Thời gian làm việc: 7h00 – 22h00

HCM-VinMart+-640TruongChinh

Địa chỉ: 640 Trường Chinh ,Phường 15 ,Quận Tân Bình ,TP. HCM

Điện thoại: 18006328

Thời gian làm việc: 7h00 – 22h00

HCM-VinMart+-63PhanHuyIch

Địa chỉ: 63 Phan Huy Ích, phường 15, quận Tân Bình, TP.HCM

Điện thoại: 18006328

Thời gian làm việc: 7h00 – 22h00

HCM-VinMart+-58HongHa

Địa chỉ: Số 58 – đường Hồng Hà – phường 2 – quận Tân Bình – Tp.HCM

Điện thoại: 18006328

Thời gian làm việc: 7h00 – 22h00

HCM-VinMart+-52TranVanQuang

Địa chỉ: 52 Trần Văn Quang, Phường 10, Quận Tân Bình, TP. HCM

Điện thoại: 18006328

Thời gian làm việc: 7h00 – 22h00

HCM-VinMart+-47APhoQuang

Địa chỉ: 47A Phổ Quang, Phường 2, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 18006328

Thời gian làm việc: 7h00 – 22h00

HCM-VinMart+-44AHauGiang

Địa chỉ: 44A, HẬU GIANG, PHƯỜNG 4, QUẬN TÂN BÌNH

Điện thoại: 18006328

Thời gian làm việc: 7h00 – 22h00

HCM-VinMart+-323-325VoThanhTrang

Địa chỉ: 323 và 325 Võ Thành Trang, Phường 11, Quận Tân Bình, TP.HCM

Điện thoại: 18006328

Thời gian làm việc: 7h00 – 22h00

HCM-VinMart+-308PhamVanBach

Địa chỉ: 308 Phạm Văn Bạch, Phường 15, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 18006328

Thời gian làm việc: 7h00 – 22h00

HCM-VinMart+-24LeBinh

Địa chỉ: 24 Lê Bình, phường 04, quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh

Điện thoại: 18006328

Thời gian làm việc: 7h00 – 22h00

HCM-VinMart+-228LeVanSy

Địa chỉ: 228 Đường Lê Văn Sỹ, Phường 1, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 18006328

Thời gian làm việc: 7h00 – 22h00

HCM-VinMart+-21ANguyenQuangBich

Địa chỉ: 21 A, NGUYỄN QUANG BÍCH, PHƯỜNG 13, QUẬN Tân Bình, Phường 13, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Điện thoại: 18006328

Thời gian làm việc: 7h00 – 22h00

Bưu cục GHN Quận Tân Bình – Hồ Chí Minh
3 (60%) 2 votes
Bình luận của bạn