Bưu cục GHN Thành phố Đà Lạt – Lâm Đồng

Tra cứu đơn hàng GHN - Giao hàng nhanh

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. GHNMP0011746769VNA

Mạng lưới bưu cục giaohangnhanh trên địa bàn Thành phố Đà Lạt/Lâm Đồng với các thông tin đầy đủ về tên bưu cục ghn, địa chỉ, số điện thoại.

1573-KV1 Bưu cục 94 Nguyễn Công Trứ – Đà Lạt

Địa chỉ: 94 Nguyễn Công Trứ, phường 8, Đà Lạt, Lâm Đồng

Điện thoại: 1800 1201

Thời gian làm việc: 07:30 – 19:30

2272-B2B-TT-KV1-DaLat-67ABaThangHai

Địa chỉ: 67A Ba Thang Hai, Đà Lạt

Điện thoại: 1800 1201

Thời gian làm việc: 07:30 – 19:30

Bưu cục GHN Thành phố Đà Lạt – Lâm Đồng
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn