Mã bưu điện An Lão, Hải Phòng

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Bài viết tổng hợp mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại của các bưu cục ở An Lão thuộc tỉnh Hải Phòng, bao gồm: An Lão, KHL An Lão, An Tràng, Chợ Kênh, Mỹ Đức, An Thắng, Trường Thành, Trường Thọ, Bát Trang, Quang Hưng, Quốc Tuấn, Tân Dân, Tân Viên, Thái Sơn, An Thái, Chiến Thắng, An Thọ, Bưu cục văn phòng VP BĐH An Lão

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
185300 Bưu cục cấp 2 An Lão Sô´27, Đường Đường Lê Lợi, Thị Trấn An Lão, Huyện An Lão
Điện thoại: 031.3872398
185450 Bưu cục cấp 3 KHL An Lão Đường Đường Lương Khánh Thiện, Thị Trấn An Lão, Huyện An Lão
Điện thoại: 031.3872398
185330 Bưu cục cấp 3 An Tràng Sô´0, Thôn An Tràng, Thị trấn Trường Sơn, Huyện An Lão
Điện thoại: 031.3891000
185420 Bưu cục cấp 3 Chợ Kênh Thôn Câu Hạ A, Xã Quang Trung, Huyện An Lão
Điện thoại: 031.3890000
185480 Bưu cục cấp 3 Mỹ Đức Sô´0, Thôn Tiến Lập, Xã Mỹ Đức, Huyện An Lão
Điện thoại: 031.3779266
185320 Điểm BĐVHX An Thắng Sô´0, Thôn Quyết Tiến, Xã An Thắng, Huyện An Lão
Điện thoại: 872337
185350 Điểm BĐVHX Trường Thành Sô´0, Thôn Phương Chử Tây, Xã Trường Thành, Huyện An Lão
Điện thoại: 872208
185370 Điểm BĐVHX Trường Thọ Thôn Ngọc Chử, Xã Trường Thọ, Huyện An Lão
Điện thoại: 872445
185380 Điểm BĐVHX Bát Trang Sô´0, Thôn Nghĩa Trang, Xã Bát Trang, Huyện An Lão
Điện thoại: 872292
185400 Điểm BĐVHX Quang Hưng Sô´0, Thôn Câu Trung, Xã Quang Hưng, Huyện An Lão
Điện thoại: 872653
185410 Điểm BĐVHX Quốc Tuấn Sô´0, Thôn Đông Nham 1, Xã Quốc Tuấn, Huyện An Lão
Điện thoại: 872651
185460 Điểm BĐVHX Tân Dân Sô´0, Thôn Đại Hoàng, Xã Tân Dân, Huyện An Lão
Điện thoại: 872316
185430 Điểm BĐVHX Tân Viên Sô´0, Thôn Kinh Điền, Xã Tân Viên, Huyện An Lão
Điện thoại: 872302
185520 Điểm BĐVHX Thái Sơn Sô´0, Thôn Đoàn Dũng, Xã Thái Sơn, Huyện An Lão
Điện thoại: 879208
185530 Điểm BĐVHX An Thái Sô´0, Thôn Thạch Lựu, Xã An Thái, Huyện An Lão
Điện thoại: 879207
185440 Điểm BĐVHX Chiến Thắng Sô´0, Thôn Phương Hạ, Xã Chiến Thắng, Huyện An Lão
Điện thoại: 879205
185500 Điểm BĐVHX An Thọ Sô´0, Thôn Trần Thành, Xã An Thọ, Huyện An Lão
Điện thoại: 879206
185470 Bưu cục văn phòng VP BĐH An Lão Đường Đường Lương Khánh Thiện, Thị Trấn An Lão, Huyện An Lão
Điện thoại: 879206
Mã bưu điện An Lão, Hải Phòng
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn