Mã bưu điện Kiến Thuỵ, Hải Phòng

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Bảng tra cứu mã bưu điện, địa chỉ và số điện thoại liên hệ của các bưu điện thuộc Kiến Thuỵ thuộc tỉnh Hải Phòng: Kiến Thụy, KHL Kiến Thụy, Tú Sơn, Minh Tân, Đại Đồng, Đông Phương, Hữu Bằng, Thuận Thiên, Thụy Hương, Thanh Sơn, Ngũ Đoan, Tân Phong, Ngũ Phúc, Kiến Quốc, Đại Hà, Đoàn Xá, Tân Trào, Du Lễ, Bưu cục văn phòng VP BĐH Kiến Thụy

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
186700 Bưu cục cấp 2 Kiến Thụy Sô´3, Đường Cẩm Xuân, Thị Trấn Núi Đối, Huyện Kiến Thuỵ
Điện thoại: 031.3881201
186970 Bưu cục cấp 3 KHL Kiến Thụy Đường Cầu Đen, Thị Trấn Núi Đối, Huyện Kiến Thuỵ
Điện thoại: 031.3881201
186940 Bưu cục cấp 3 Tú Sơn Thôn Nãi Sơn, Xã Tú Sơn, Huyện Kiến Thuỵ
Điện thoại: 031.3560207
186710 Điểm BĐVHX Minh Tân Thôn Tân Linh, Xã Minh Tân, Huyện Kiến Thuỵ
Điện thoại: 881660
186750 Điểm BĐVHX Đại Đồng Thôn Phong Cầu I, Xã Đại Đồng, Huyện Kiến Thuỵ
Điện thoại: 881065
186760 Điểm BĐVHX Đông Phương Thôn Đại Trà I, Xã Đông Phương, Huyện Kiến Thuỵ
Điện thoại: 881064
186810 Điểm BĐVHX Hữu Bằng Thôn Kim Đới 1, Xã Hữu Bằng, Huyện Kiến Thuỵ
Điện thoại: 881068
186820 Điểm BĐVHX Thuận Thiên Thôn Xuân Úc, Xã Thuận Thiên, Huyện Kiến Thuỵ
Điện thoại: 881414
186840 Điểm BĐVHX Thụy Hương Thôn Trà Phương, Xã Thụy Hương, Huyện Kiến Thuỵ
Điện thoại: 881664
186830 Điểm BĐVHX Thanh Sơn Thôn Xuân La, Xã Thanh Sơn, Huyện Kiến Thuỵ
Điện thoại: 680717
186900 Điểm BĐVHX Ngũ Đoan Thôn Đại Thắ́ng, Xã Ngũ Đoan, Huyện Kiến Thuỵ
Điện thoại: 881413
186950 Điểm BĐVHX Tân Phong Thôn Lão Phong Ii, Xã Tân Phong, Huyện Kiến Thuỵ
Điện thoại: 581515
186870 Điểm BĐVHX Ngũ Phúc Thôn Xuân Đông, Xã Ngũ Phúc, Huyện Kiến Thuỵ
Điện thoại: 881662
186850 Điểm BĐVHX Kiến Quốc Thôn 4, Xã Kiến Quốc, Huyện Kiến Thuỵ
Điện thoại: 881661
186880 Điểm BĐVHX Đại Hà Thôn Cao Bộ, Xã Đại Hà, Huyện Kiến Thuỵ
Điện thoại: 881663
186910 Điểm BĐVHX Đoàn Xá Thôn Đông Xá, Xã Đoàn Xá, Huyện Kiến Thuỵ
Điện thoại: 860339
186890 Điểm BĐVHX Tân Trào Thôn Ngọc Tỉnh, Xã Tân Trào, Huyện Kiến Thuỵ
Điện thoại: 881067
186985 Điểm BĐVHX Du Lễ Thôn 5, Xã Du Lễ, Huyện Kiến Thuỵ
Điện thoại: 812088
186990 Bưu cục văn phòng VP BĐH Kiến Thụy Thôn 1, Xã Kiến Quốc, Huyện Kiến Thuỵ
Điện thoại: 812088
Mã bưu điện Kiến Thuỵ, Hải Phòng
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn